БРОКЕРСКИ СРЕЩИ ПО ИНТЕРЕСИ в НОВИ САД

ENTERPRISE EUROPE NETWORK ДОБРИЧ съвместно с ТЪРГОВСКАТА ПАЛАТА НА ВОЙВОДИНА ВИ КАНЯТДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В БРОКЕРСКИ СРЕЩИ ПО ИНТЕРЕСИ в НОВИ САД, СЪРБИЯ

Дата: 01-04 октомври 2019 год.

Място: ул. Хайдук Великова 11, Нови Сад, Търговско-промишлена палата на Войводина

ЗА СЪБИТИЕТО

Събитието предоставя уникална възможност за намирането на нови бизнес контакти фирми в секторите – туроператори, туристически агенции, хотели, агенции за алтернативен туризъм, водни спортове, еко туризъм, селско стопанство и храни, металообработваща индустрия, автомобилна индустрия – резервни части и ИКТ.

Регионалният бизнес форум ще даде на фирмите възможност да изразят и представят своите бизнес идеи и да се свържат с други фирми и институции, подпомагащи развитието на МСП и нови инвестиции. Тази година Регионалният бизнес форум ще съвпадне с 52-ия Международен панаир на лова, риболова и туризма в Нови Сад.

Участници във форума ще бъдат фирми, както и регионални търговски палати, агенции за регионално развитие и/или други институции, подпомагащи развитието на МСП и засилващи инвестиционния климат.

СТИМУЛ ЗА УЧАСТИЕ

 • Всички участници имат еднаква или сходна област на интерес;
 • Досегашният опит показва, че след подобно събитие 30% от участниците подписват споразумения за сътрудничество;
 • Всички участници са заинтересовани от установяване на нови бизнес контакти;
 • Атмосферата стимулира творческата способност и срещите се провеждат в една позитивна обкръжаваща среда;

ENTERPRISE EUROPE NETWORK ДОБРИЧ ОСИГУРЯВА

 • Посещение на панаира в Нови Сад
 • Участие във фирмени визити на 03 октомври
 • Обяд на 01 и 02 октомври
 • Участие в B2B срещи, които ще се проведат на 01 октомври за сектори: Селско стопанство и храни; Металообработваща индустрия; Автомобилна индустрия – резервни части; Информационни и комуникационни технологии.
 • Участие в В2В срещи, които ще се проведат на 03-04 октомври за сектор туризъм
 • Съдействие преди и по време на брокерските срещи (изготвяне на профил, оферти и т.н.)
 • Възстановяване на разходите за транспорт (само за фирми – туроператори)

РАЗХОДИТЕ СВЪРЗАНИ С НОЩУВКИ, ТРАНСПОРТ И ХРАНА СА ЗА СМЕТКА НА УЧАСТНИЦИТЕ!

КАК ДА УЧАСТВАТЕ: При интерес за участие моля попълнете приложената РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА.

За повече информация потърсете:

Татяна Гичева – Ръководител ЕИИЦ Enterprise Europe Network – Добрич, или Георги Колев

Координати: Добрич 9300; П.К. 182; ул.“България“ 3, тел.: +359 58 601472,

факс: +359 58 601434

КРАЕН СРОК ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНТЕРЕС И ПОДАВАНЕ НА КАРТА ЗА УЧАСТИЕ – 18.09.2019