Достъп до финансиране от ЕС

Първоначалното финансиране може да бъде голямо предизвикателство за стартиращите предприемачи и малки фирми. Знаете ли, кой предлага рисков капитал или заеми във вашия регион, вашата страна или в Европа? Какъв е най-добрият начин за представяне на вашия бизнес план пред инвеститорите? Експертите на Enterprise Europe Network могат да помогнат на фирмата ви да получи финансиране и да расте.

Ние можем да ви помогнем в оценката на финансовото състояние на вашата фирма и подходящите източници на финансиране:

-  рисков капитал и заеми;
-  публична финансова помощ;
-  данъчни кредити.

Рисковият капитал и ниско лихвените заеми са важни финансови източници за стартирането на вашата фирма и нейния растеж. Ние можем да прегледаме вашия бизнес план, така че той да задоволи и най-взискателните инвеститори. Ще ви свържем с фирми за рисков капитал, банки,  инвеститори и бизнес ангели и ще ви информираме за обучения, събития и възможностите за кандидатстване.

Финансирането от страна на инвеститорите може да бъде подпомогнато и от регионални, национални или европейски органи. Консултирайте се с нашите експерти за това как можете да получите достъп до публични средства за научноизследователска и развойна дейност, иновации, инвестиции, консултантски услуги, заетост, обучение или експорт.

Данъчните кредити са друг начин за финансиране на вашата фирма. Попитайте във вашия местен офис на мрежата за възможностите за данъчни кредити за изследвания и развитие, инвестиции или наемане на допълнителен персонал.

Свържете се с вашия местен офис на Enterprise Europe Network сега.