Услуги

Опитни експерти предлагат комбинирани информационни и консултантски услуги за:

  • Навлизане на международния пазар
  • Трансфер на нови технологии
  • Достъп до финансиране от ЕС
  • Финансиране на научни изследвания
  • Законодателство и стандарти на ЕС
  • Защита на интелектуална собственост
  • Обратна връзка по политиките на ЕС