Финансиране на научни изследвания

Участието в научноизследователски проект, финансиран от ЕС, е един чудесен начин да дадете тласък на конкурентоспособността на вашата компанията. Enterprise Europe Network съдейства да се възползвате от тази възможност. Нашите експерти ще ви помогнат да определите вашите потребности и потенциал и да се свързвате с подходящите партньори за успешни проекти.

Enterprise Europe Network не финансира проекти, но ще ви помогне да се включите в проектни предложения по Седма рамкова програма на ЕС за научноизследователски, развойни и демонстрационни дейности и Програмата за конкурентоспособност и иновации (CIP) с проекти за Еко-иновации и Интелигентна енергия-Европа, където участието на малкия и среден бизнес се стимулира.
Какво ви е необходимо за успешно включване в европейски проект? Преди всичко убедителна идея и добър екип. В Enterprise Europe Network, ние можем да:

  • оценим технологичния ви потенциал и възможностите за финансиране;
  • помогнем да формулирате вашата проектна идея;
  • намерим подходящите партньори;
  • подобрим уменията ви за съставяне и управление на проекти;
  • помогнем да постигнете споразумения за сътрудничество.

За да научите повече, как можем да ви помогнем да извлечете ползи от вашите изследвания и разработки, се свържете с вашия местен офис на Enterprise Europe Network.