Обратна връзка по политиките на ЕС

Смятате ли, че понякога е трудно да се съобразите с всички изисквания на европейското законодателство? Кажете ни какво мислите и помогнете на Европейската комисия да подобри законодателството за вашия бизнес.

Европейската комисия  търси обратна информация за влиянието на нейните законодателни предложения и инициативи върху малките предприятия. Ето защо при изготвянето на предложения за закони, касаещи бизнеса, Комисията инициира обществени допитвания, за да се увери, че предложените мерки намаляват бюрокрацията и помагат на конкурентоспособността.

Enterprise Europe Network има връзка с тези инструменти за обществена консултация и може да съдейства вашите препоръки да достигнат до създателите на закони.

Помогнете ни в създаването на по-добрата европейска политика в областта на бизнеса. Свържете се с местния офис на Enterprise Europe Network .