Формуляри

За улеснение на обработката и намирането на най-точни контрагенти за Вашия профил, Enterprise Europe Network различава:

Бизнес оферта – попълва се, когато търсите купувачи за предлагани от Вас продукти или услуги, които не са свързани с иновация или нова технология;

Бизнес заявка – попълва се, когато търсите да закупите стоки или услуги от съответна държава, които не са свързани с трансфер на технология или ноу-хау;

Технологична оферта – попълва се, ако разработвате нова технология или иновация и търсите крайни потребители за технологичен трансфер;

Технологична заявка – попълва се, ако имате проблем, за чието разрешение Ви е необходим трансфер на технология или ноу-хау;

Профил за търсене на международни партньори за съвместно кандидатстване по проекти – попълва се, ако желаете да кандидатствате по европейска програма (например Horizon 2020, Cosme или Erasmus for All) и са Ви необходими международни партньори за съвместна разработка и подаване на проекта.

 

Ако желаете да попълнете свой профил, който да бъде публикуван в базата данни, моля изтеглете съответния формуляр - бизнес оферта, бизнес заявка, технологична оферта, технологична заявка или профил за търсене на международни партньори за съвместно кандидатстване по проекти, попълнете го на английски език и ни го върнете на посочените контакти! Обръщаме Ви внимание, че официалното публикуване на профила Ви не става веднага и може да отнеме около месец, заради извършвани вътрешни проверки по него от управляващите централната база данни на Enterprise Europe Network.

 

За контакти:

Георги Колев
058 601472
gkolev@cci.dobrich.net