IPM-връзка с ЕК

Обратна връзка с ЕК – IPM – SME Feedback


Инициативата Интерактивно правене на политика (‘Interactive Policy Making’ (IPM) се състои от два интернет базирани инструмента, позволяващи на Европейската комисия да има директна обратна връзка с гражданите, потребителите и бизнеса по отношение на техния опит при прилагането на европейските политики и програми. Тази атипична допълнителна информация ‘от извора’ помага да се формират по-добре новите политики и да се подобрят съществуващите такива.

Целта на инициативата IPM е посредством използването на модерни технологии и по-специално на интернет да се позволи на администрациите в страните членки и на европейските институции да разберат по-добре какви са нуждите на гражданите и фирмите. Инициативата е създадена, за да подпомогне развитието на политики, позволявайки по-бързи и точни отговори на възникнали проблеми, като в същото време се подобрява и оценката на влиянието на политиките (или липсата на такива) и се създава по-голяма отговорност и ангажираност сред гражданите.

Един от тези инструменти е механизмът за онлайн консултации, позволяващ създаването на онлайн структурирани въпросници, на които отговарят съответните участници в процеса, посредством интернет. По този начин се дава възможност на гражданите и фирмите да представят своето виждане и опит по отношение на конкретен проблем, свързан с политиката на ЕС.

Точките на Enterprise Europe Network, в качеството си на подпомагащи бизнеса структури, предоставят на фирмите възможността да информират Европейската комисия за възникнали проблеми в тяхната работа, посредством инструмента SME Feedback, който е част от инициативата IPM.

Ако желаете да информирате за възникнал проблем при:

Работата на Вашата фирма на Единния европейски пазар, независимо на кой етап от развитието си се намира тя (старт, развитие, разширяване и др.);
Кандидатстването по Европейски проекти и програми;
Пречки пред свободното движение на стоки, услуги, хора, капитали;
Некоректно, непълно или неточно интерпретиране на Европейското законодателство в националното законодателство;

Както и за всички други възникнали казуси и проблеми във връзка с прилагането на законодателството на ЕС и функционирането на Единния европейски пазар, политиките и програмите на Европейския съюз, моля попълнете регистрационната форма. Тя ще бъде изпратена директно до нас при натискането на бутона „ИЗПРАТИ“

Всички полета са задължителни.

Връзка за формуляра (онлайн)

http://goo.gl/JiImtd