За мрежата

ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА

Enterprise Europe Network помага на малкия и среден бизнес да се възползва максимално от възможностите на Европейския пазар. Мрежата работи чрез 600 местни бизнес организации в над 50 страни от Европейския Съюз и извън него. Опитни експерти предлагат комбинирани информационни и консултантски услуги за:

  • Навлизане на международния пазар
  • Трансфер на нови технологии
  • Достъп до финансиране от ЕС
  • Финансиране на научни изследвания
  • Законодателство и стандарти на ЕС
  • Защита на интелектуална собственост
  • Обратна връзка по политиките на ЕС

За контакти

Татяна Гичева: tgicheva@cci.dobrich.net
Георги Колев Колев: gkolev@cci.dobrich.net

Адрес:
Enterprise Europe Network Добрич
ПК 182; Добрич 9300, България
тел.: 00359 58 601472; 601471; 601435
факс: 00359 58 601434

Листовка за услугите на мрежата Enterprise Europe Network – България