ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – ЖЕНИТЕ В ЕВРОПА

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – ЖЕНИТЕ В ЕВРОПА – Нови сфери за заетост в селски райони

Проектът WE RUN има за цел да идентифицира и увеличи потенциала на жените от селски райони да развият идеите си в областта на селското  стопанство, социалното предприемачество, както и в насоки, наречени от Европейски съюз „нови възможности за създаване на заетост” чрез  предприемачество.

Обучителна програма: Предприемачество и овластяване

Програмата е разработена с фокус върху развиване на умения в сферите на маркетинг, финансиране на идеята, бизнес план и развитие,  усвояване на предприемачески качества и самосъзнание, личностно развитие, изясняване на целта, методите и ресурсите за постигането й,  съвместяване на работата и личните семейни задължения и други предизвикателства, които често отлагат или съвсем „пресушават”  желанието на жената да поеме по стремглавия път на предприемачеството.

Специално внимание се отделя на нуждите на всяка една от обучаваните дами, като се предлагат конкретни решения, съобразени с нейните нужди и възможности и продължаващо обучение за затвърждаване и практикуване на наученото посредством онлайн курсове.

Обучителни модули в зала:

01-02-03-04 Април/08-09-10-11 Април/22-23-24-25 Април + 48 астрономически часа онлайн материали и лекции

Място на обучението:

Търговско промишлена палата, гр. Добрич (ул. България, 3)

Участието е БЕЗПЛАТНО и със ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ

За въпроси и контакти, не се колебайте да ни потърсите на телефон: 0884 971597 или 0878 971030 – Славянка Стойкова, координатор на проекта или e-mail: info@selena-bg-it.eu