Технологичен бюлетин 4

Технологичен бюлетин – 04/2015
бр. 04 / 05.05.2015 г.Обединено кралство  TRUK20141222001 Виж пълния текст (EN)

Търсят се неелектрически домашни системи за обработка на отпадни води – това е семейна компания от Обединеното кралство, с 30 служители, която произвежда пречиствателни станции – от малки, за домашна употреба, до по-големи, способни да обслужват нуждите на 750 души. За да допълни гамата си от предлагани услуги, компанията търси доставчик на неелектрически системи за преработка на отпадни води. Търсеното сътрудничество е в рамките на споразумение за услуги.

Чехия      12 CZ 0744 3PCA Виж пълния текст (EN)

Търси се ефикасен метод за събиране на топки за голф от езеро – голф-хотел търси технология или уред, способен да събира плаващите топки за голф от езерото на хотела. Към момента събирането се извършва по трудоемък, скъп и бавен метод. Събирането на топките трябва да е посредством механизирана или, ако е възможно, автоматизирана и готова за употреба технология. Търси се търговско споразумение с техническа помощ.

Холандия           TRNL20150331001 Виж пълния текст (EN)

Специален свръхмощен часовников механизъм – производител търси съ-разработчик и доставчик на часовникови механизми/задвижвания за приложение в нов дизайнерски часовник. Търси се конкретно: техническата задвижваща част (двигател/зъбни колела/вал/контролер). Приложението се различава от конвенционалните часовници по голямото тегло на стрелките(0.5-2.0 кг.). Компанията търси споразумения за техническо и производствено сътрудничество за механичната част на този часовник.

 

 

Обединено кралство               TRUK20150226001 Виж пълния текст (EN)

Търсят се нови ваксини за добитък и ваксинни технологии за китайския пазар – Компания от Обединеното кралство, фокусирана върху разработването и транспорта на съществуващи ваксини за добитък от целия свят към Китай – най-бързо растящият пазар за животински ваксини – търси ваксини, ваксинни технологии и диагностични методи за допълнително разработване и регистрация в Китай. Бъдещото сътрудничество е предвидено в рамките на търговско споразумение с техническа помощ, лицензионно споразумение, споразумение за джойнт венчър и за научноизследователско сътрудничество.

 

 

Франция TRFR20131212001              Виж пълния текст (EN)

Търси се производствен процес на рекомбинантни ензими посредством бакуловирус /sf9 клетъчни системи – Френска битехнологична компания търси иновативни производствени методи за рекомбинантни ензими посредством бакуловирус /sf9. Целта е да се разработят нови медикаменти за лечението на редки заболявани и рак. Компанията търси джойнт венчър или производител, специализиран в производството посредством бакуловирус/ sf9. Желаната технология може да е както на ниво лаборатория, така и напълно разработена.

 

 

Южна Корея                          TRKR20150406003                     Виж пълния текст (EN)

Корейско МСП с интерес към повсеместното здравеопазване търси иновативна технология, чрез която може да контролира нивото на радиация за диагностика на болести. Въпреки че бизнес секторът е много различен от този, в който са ангажирани в момента, те биха искали да разширят своята дейност, като доставят изключителните Европейски технологии на Корейския пазар. Компанията търси партньор за лицензионно споразумение, техническо сътрудничество, джойнт венчър или търговско споразумение

 

 

Германия                               13 DE 1486 3RLR                          Виж пълния текст (EN)

Оценка на риска от хипертония посредством нов кръвен тест – Институтът по физиология на известен немски университет, с фокус върху „нанофизиологията“ и, по-специално, взаимодействието на молекулите и йоните в здравия и болния организъм, е разработил лесен тест за определяне на предразположеността към високо кръвно налягане. Това изобретение позволява определянето на предразположеността към високо кръвно налягане достатъчно рано, така че да се предотвратят необратимите поражения. Търси се лицензионно споразумение.

 

 

Германия                              TODE20150225001       Виж пълния текст (EN)

Уникален и иновативен метод за обработка и смесване на пластмаса – МСП от Германия е разработило нов метод за рециклиране на пластмаса, който позволява холистичното третиране на гумени и пластмасови отпадъци. Частиците (<100 микрона) могат да се произвеждат евтино и без да се ограничава качеството, посредством иновативен и патентован импулсен метод. МСП-то предлага споразумения за техническо сътрудничество и производство и търси търговски споразумения. Също така се интересува от сътрудничество за разработка и иновация.

 

 

Холандия                                13 NL 60AH 3RRD                   Виж пълния текст (EN)

Нов дигов-блок за по здрави диги при по ниска цена – Холандско МСП е разработило нов дигов-блок за създаването на по-здрави диги на по ниска цена. Продуктът е изработен от бетон и предоставя по-добра защита в сравнение със съществуващите съоражения за брегова безопасност. Диговите блокове имат по-малък ефект върху околната среда от конвенционалните продукти и са лесни за поставяне поради тяхната форма и маса. Компанията търси производители на бетон за лицензионно споразумение или търговско споразумение с техническа помощ.

Хърватия                                 TOHR20150311001              Виж пълния текст (EN)

Иновативен стимулатор за директна мозъчна стимулация - Хърватска група от изследователи е разработила мозъчен стимулатор. Устройството се използва за директна електрическа стимулация на церебралния кортекс в регионите с двигателни, сетивни и езикови функции. Групата търси партньори в сферата на интраоперативната неврофизиология за лицензионно споразумение.

 

 

Словакия           TOSK20150108005 Виж пълния текст (EN)

Компактен изпарител със затворен цикъл за ефективен трансфер на топлина – Изследователски екип от изтъкнат Словашки университет е разработил уникална концепция за компактен изпарител със затворен цикъл за извличане на топлина от различни източници. Предложената технология е приложима за охладителни системи в сферата на електрониката, металургията, керамиката и/или дейта центровете. Университетът търси партньори за лицензионно или финансово споразумение.

Словакия           TOSK20150109001 Виж пълния текст (EN)

Лабораторна топлинна преса – уникален уред, разработен от известен словашки изследователски институт. Уредът позволява изработката на плътни керамични и други материали посредством синтероване на прахообразни заготовки. Производственият процес е много бърз, икономичен, високоефективен и подходящ дори за малки лаборатории. Енергоспестяване до 77% на проба е гарантирано. Търсят се партньори  за споразумение за придобиване или лиценз.

Словакия           TOSK20150108002 Виж пълния текст (EN)

Уред, определящ броя на соматичните клетки в млякото – универсален инструмент за измерване вискозитета на течности. Известен словашки изследователски институт с дейности в сферата на ветеринарната наука е разработил иновативен инструмент за определяне броя на соматичните клетки в млякото на базата на вариращия вискозитет на млякото. Предложеното устройство е универсално и приложимо не само в сферата на ветеринарната медицина, но и въобще за измерване вискозитета на течностите. Институтът търси партньори с интерес към лицензионно споразумение.

Словакия           TOSK20150105001 Виж пълния текст (EN)

Хидравлично задвижване за сортиращи машини – Изследователски екип от изтъкнат словашки университет е разработил иновативно хидравлично задвижване за сортиращи машини, подходящо за цилиндрични компоненти (като например лагери). Предложеното задвижване гарантира стабилност на компонентите при подреждане в хоризонтала и максимална производителност с минимум повреди. Университетът търси партньори за лицензионно или финансово споразумение.

 

Сърбия                10 RB 1B1M 3K4M Виж пълния текст (EN)

Експериментална станция за контрол на проектирането на хетерогенни роботизирани сензорни мрежи. Сръбска компания е построила модерна изследователска платформа за разработване, тестване и верификация на контрола и на пространствените навигационни алгоритми за безжични мултиагентни роботизирани сензорни мрежови системи, приложими на закрито – в промишлеността, в домовете, в медицински институции. Основното предимство на тези тестови системи е възможността за свързване и оползотворяване на физически отстранени активи. Компанията търси техническо сътрудничество и търговско споразумение с техническа помощ

Сърбия                10 RB 1B1M 3K4O Виж пълния текст (EN)

Безжична домашна автоматизация – Сръбска компания е разработила система за безжичната домашна автоматизация. Основната цел е мониторинг и контрол на светлината, температурата и влажността на въздуха в домове, офиси, складове и др. Системата включва GSM модул, който позволява на потребителя да наблюдава и контролира параметрите посредством мобилен телефон. Основните предимства на системата са модуларност и мащабируемост. Компанията търси партньори за техническо сътрудничество и търговско споразумение с техническа помощ.

 

Финландия       TOFI20141218003 Виж пълния текст (EN)

Система за разпространение с двупосочен контрол за некомпресирани 4K UHD и 3D видео – Финландска компания е разработила система за видео разпространение, която може да предава некомпресирани 4K UHD и 3D видео с двупосочен контрол на данните през стандартен Cat5e/6 кабел. Системата значително опростява разпространението на видео в редица приложения на открито и закрито, като например градския транспорт или дигитални обозначения. Компанията търси лицензионни споразумения или споразумения за техническо сътрудничество/джойнт венчър с компании с интерес към системата.

 

 

Финландия       TOFI20141218002 Виж пълния текст (EN)

UHD матричен превключвател и процесор за професионални видео, броудкастинг и медицински приложения – Финландска компания е разработила ИП контролиран матричен превключвател и процесор за 4K UHD и 3D видео (съвместим с HDMI, DVI и HDBaseT). Системата позволява лесна видео обработка за, например, аудио-видео продукти или медицински приложения. Продуктът е достъпен като OEM. Компанията търси лицензионни споразумения, техническо сътрудничество или джойнт венчър, за да интегрира системата в други продукти.

 

Словакия           TOSK20140924005 Виж пълния текст (EN)

Определяне профила на потока през порести материали – Изследователски екип от изтъкнат словашки университет предлага иновативна технология за определяне пътя на течности през порест материал, без да се нарушава термичната кондуктивност на материала. Технологията е приложима при широка гама от топлообменници, базирани на порести метали (напр. в електроинженерството, металургията или химичната индустрия). Търсят се партньори за финансово, производствено или лицензионно споразумение.

 

Италия                TOIT20140226001 Виж пълния текст (EN)

Иновативна система за преработване на отпадни води – Италианска компания е разработила нова генерация пречиствател за отпадни води, способен да обработи от 2500 до 22000 литра вода на ден. Системата може да третира и пречиства отпадните води благодарение на химична и физична обработка точно преди изпускането на водата в морето. Търси се индустриален партньор в сферата на корабостроенето за търговско споразумение с техническа помощ.

 

Германия           TODE20140121002          Виж пълния текст (EN)

Уникален софтуер за гласова преработка, позволяващ подобрение на всяка аудио апликация – Старт-ъп от Германия е разработила уникален и иновативен софтуер за звукова обработка. Софтуерното решение конвертира наличния начален глас в желания краен глас, като се нуждае само от два аудио семпъла. Може да се използва за обработка на игри, филми, песни, аудио книги и др. Компанията търси клиенти, инвеститори, подизпълнители и изследователски партньори.

 

Германия           11 DE 1592 3N4U Виж пълния текст (EN)

Измервателен уред за определяне ефектите на кавитацията – Германски изследователски институт е разработил измервателна система за определяне ефектите на кавитацията. През последните години свръхзвуковите почистващи системи се използват все повече за редица приложения, като лети части, игли и хирургични инструменти. Новоразработеният измервателен уред предлага нова система за количествено определяне на почистващата ефективност на гореспоменатите системи. Изследователският институт търси лицензионни споразумения.

 

Испания             TOES20130920005 Виж пълния текст (EN)

Пръстенов сензор за запис на биоелектрични сигнали – Испански университет е разработил пръстенов сензор за неинвазивно, високоефективно записване на биоелектрични сигнали от повърхността на тялото (напр.: електрокардиограма, електроентерограма, електромиограма, електрогастрографични сигнали, диафрагмени и енцефалографичните сигнали). Изследователите търсят компании за производство на медицински уреди или изследователски институти за лицензионни споразумения или за допълнителна разработка на системата.

 

 

Полша                 TOPL20130724004 Виж пълния текст (EN)

Технология за производство на керамични и графитни покрития за алуминиеви сплави – Изследователи от Южна Полша са разработили двуетапен метод за производство на повърхностни покрития за алуминиеви сплави, които могат да се използват за трибологични (работещи без смазка) системи на машини и уреди. Покритите части са с подобрена твърдост и износоустойчивост. Учените търсят индустриални партньори от машинната индустрия за производствени споразумения или техническо сътрудничество, както и научни организации за споразумения за научноизлседователско сътрудничество.

 

 

Чехия   TOCZ20130722001 Виж пълния текст (EN)

Търсят се нови приложения за керамична отворено-клетъчна пяна – Чешко МСП, което разработва и произвежда керамична пяна, търси нови приложения. Идеята е керамичната пяна да се приложи в архитектурата, строителството, автомобилния и други сектори, където предимствата на материала могат да се оползотворят. Чешката компания търси: индустриални партньори за съразработване на приложения; крайни потребители за техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ; лицензионни споразумения и дългосрочни споразумения за научноизследователско сътрудничество.

 

 

Естония               TOEE20150225001 Виж пълния текст (EN)

Иновативно решение за автоматизация на обикновени щори с цел енергоспестяване – Естонска компания е разработила приставка, която прави обикновените щори за прозорци умни. Тя предлага нов подход към автоматизацията на прозорци за строителни, ремонтни и декоративни проекти. Компанията търси партньори с опит в сферата на домашната автоматизация; архитектурни и инженерни фирми; компании в сферата на недвижимите имоти; собственици на сгради, където контролът на слънцето е от основно значение за енергоспестяването.

 

 

Холандия           TONL20150310001 Виж пълния текст (EN)

Нова генерация тестове за химична безопасност – Холандска компания е разработила уникален набор от инструменти за критичното ранно установяване на токсичните свойства на фармацевтични съединения. Компанията предлага аналза базирана на стволови клетки, която разкрива токсични и потенциално канцерогенни свойства на химикалите. Компанията търси партньори във фармацевтичната, козметичната и химическата индустрия за сътрудничество в рамките на търговско споразумение с техническа помощ.

 

Франция             TOFR20150112005 Виж пълния текст (EN)

Иновативен метод за деполаризация на светлината – Френска научна лаборатория е разработила пасивен оптичен скраблер, позволяващ деполаризацията на светлината за получаване на целия наличен светлинен спектър. Уредът подобрява спектралната детекция, обхвата и анализата (спектроскопия, радиометрия, оптични влакна, измерване на светлинния интензитет) без загуба на енергия. Търсят се компании и научни организации с опит в сферата на спектроскопията, радиоскопията, комуникационните мрежи, аеронавтиката и/или метеорологията за лицензионни споразумения или споразумения за научноизследователско сътрудничество.

 

 

Франция             TOFR20150112004 Виж пълния текст (EN)

Софтуер за измерване на гостоприемството и усещането за уют – Френски изследователски център е разработил софтуер, позволяващ измерването на удовлетворението и усещането за уют на клиенти и посетители. Инструментът за вземане на решения помага за подобряването на услугите и гостоприемството. Търсят се лицензионни споразумения и/или споразумения за научноизследователско сътрудничество с компании в сферата на: магазинерството, туризма, здравеопазването, транспорта, дизайна, строителството, услугите.

 

 

Франция             TOFR20150112007 Виж пълния текст (EN)

Екосъобразно хидрокинетично решение за енергия от реките и вълните – Френска лаборатория е разработила кинетично решение, използващо гъвкави витла, което позволява повече движение и енергия за производството на хидро-електроенергия. Това решение е подходящо за съществуващата савониова технология, лесно за производство, по-евтино и щадящо околната среда. Търсят се компании, произвеждащи или използващи малки хидростанции, за лицензионно споразумение, техническо сътрудничество или споразумение за научноизследователско сътрудничество.

 

Франция             TOFR20150112006 Виж пълния текст (EN)

Гъвкаво решение за поставяне на виртуални машини в центрове за данни – Френски изследователски център е разработил софтуерно решение за оптимизирано поставяне на виртуални машини в дейта центрове посредством гъвкав график за обслужване на виртуалните машини. Възможно е персонализиране в съответствие със споразумението за обслужване на дейта центъра. Търсят се компании и технически/изследователски организации в сферата на ICT (virtualization and the cloud) за лицензионни споразумения или споразумения за научноизследователско сътрудничество.

 

Чехия   10 CZ 0746 3J8N Виж пълния текст (EN)

Малка поточна линия за горивни пелети и фуражни гранули за малки фермери и дървосекачи - Чешко МСП е разработило малка поточна линия за производството на горивни пелети или фураж. Поточната линия е уникална с капацитета си от 150 кг на час, което е много изгодно за малки фермери или дървосекачи. Компанията търси партньори за търговски споразумения с техническа помощ.

 

Холандия           TONL20141208005 Виж пълния текст (EN)

Композитни мостове базирани на полиестерни профили, подсилени със стъклени влакна – Холандска компания е специализирана в производството на полиестерни пултрузирани профили, подсилени със стъклени влакна. На базата на гореспоменатите заготовки, компанията е разработила гама от мостове за пешеходци, велосипедисти и лек транспорт. За пултрузията е необходима много малко енергия в сравнение с производството на стоманени или бетонни конструкции. Това прави предложените мостове много устойчиви. Холандският партньор се интересува от търговски споразумения с техническа помощ с държавни агенции и строителни компании.

 

Белгия                 12 BE 0324 3QZ0 Виж пълния текст (EN)

Метагеномика: революционен аналитичен метод за опознаване на хранителните продукти – Белгийски спин-оф, специализиран в сферата на безопасността и качеството на храните, е разработил метагеномична методика за анализ на хранителни продукти. Посредством този много бърз метод е възможно да се идентифицират с една анализа почти всички микроорганизми, намиращи се в хранителния продукт. Компанията търси техническо споразумение или търговско споразумение с техническа помощ.

 

Германия           TODE20150327002 Виж пълния текст (EN)

Оптичен трансфер на данни – Германски университет предлага патентована технология за FSO (free space optical communication) посредством множествени оптични входове и изходи. Възможно е чисто приемане дори при некохерентна светлина, което прави технологията рентабилна и гъвкава и с потенциал да измести вече съществуващите решения. Търсят се индустриални лицензианти от сферата на трансфера на данни и мобилните комуникации.

 

Швеция              TOSE20150326001 Виж пълния текст (EN)

Електроенергия от остатъчна топлина – Шведско МСП е изобретило решение за генериране на електроенергия от остатъчна топлинна енергия. Основната идея е да се използва органичния цикъл на Ранкин посредством оптимално проектирана електротурбина. Високоефективната модуларна система е лесна за инсталация във всякакъв вид топлопроизвеждаща централа или друго съоражение. Компанията търси техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ с индустриални партньори, разполагащи с каквато и да е топлогенерираща апаратура.

 

Обединено кралство  TOUK20150324001 Виж пълния текст (EN)

30 пъти по-бърз фото катализатор, базиран на титаниев диоксид (TiO2) – Спин-оф от университет в Източна Англия предлага модифициран катализатор, базиран на титаниев диоксид (TiO2), който разширява ефективния обхват от видимия до почти-инфрачервения. Без каквато и да е сложна ултравиолетова апаратура може да се постигат много по-високи нива на деградация. Компанията търси техническо сътрудничество и търговски споразумения с техническа помощ с производители на апаратура и консумативи за стерилизация.

 

Германия           TODE20150205002 Виж пълния текст (EN)

Информация за околната среда за научни проекти – Германска компания желае да се включи или да формира консорциум от партньори за Европейски (Програма Хоризонт 2020) проект, занимаващ се с водните ресурси. Компанията може да предостави иновативен, най-съвременен софтуер и услуги за модулиране и симулация за индустриална и домашна употреба на вода. Търсеното партньорство е в рамките на споразумение за научноизследователско сътрудничество.

 

Германия           TODE20150127002 Виж пълния текст (EN)

Енергоефективна фабрика за оптимизация на интегрирания производствен процес – Изследователска група в известен германски технически университет е разработила и конструирала енергоефективна фабрика-модел за оптимизация на интегрирания производствен процес. Иновативната фабрика включва цялостна производствена верига и позволява спестяването на повече от 40% от енергията в сравнение със съществуващите производствени процеси. Изследователският екип търси научноизследователско и техническо сътрудничество за трансфер на ноу-хау в сферата на индустриалната енергийна ефективност, особено при производствени процеси.

 

Германия           TODE20150120002 Виж пълния текст (EN)

Машина с мултифункционални инструменти за градинарство, озеленяване, обществено полезни дейности и спешни случаи – Немско МСП е разработило мултифункционална машина с взаимозаменими инструменти, подходящи за задачи като косене на трева, фрезоване, аерация, облицовка или премахване на листа и сняг. В допълнение, машината може да се използва и като генератор или водна помпа в случаи на бедствие. Уредът е изключително рентабилен, тъй като изпълнява толкова много задачи. Компанията предлага лиценз на технологията на ОЕМ партньор.

 

Сърбия                RB 1B1M 3N81 Виж пълния текст (EN)

Технология за производство на фуражи от зеленчукови и плодови отпадъци – Сръбска компания предлага технология за производството на животински фуражи от плодови и зеленчукови отпадъци. Това е иновация, която позволява оползотворяването на големи количества отпадъци, като ги преработва в здравословни животински фуражи. Компанията търси партньори с интерес към лицензионно споразумение.

 

Словакия           TOSK20131230002 Виж пълния текст (EN)

Сонда за употреба при локален, сканиращ капацитетен микроскопски анализ - Словашки научен институт, специализиран в сферата на поларизацията на твърдите тела и спектроскопията на дефекти при полупроводници, е разработила сонда за локален, сканиращ, капацитетен микроскопски анализ. Уредът е подходящ най-вече за сканиращ капацитетен микроскоп. Институтът търси партньори за лицензионно споразумение или търговско споразумение с техническа помощ.

 

Германия           TODE20150116002 Виж пълния текст (EN)

Стабилна водно-дизелова емулсия, допринасяща за значително намаляване на твърдите частици – Германски университет е разработил водно-дизелова емулсия, която остава стабилна в най-различни оперативни условия. Технологията е приложима за дизел, биодизел (RME), керосин и бензин. Продуктът е лесен за употреба, като предоставя ефикасно горене със значително намалени твърди частици. Търсят се индустриални лицензианти.

 

Армения            TOAM20140331001 Виж пълния текст (EN)

Арменска компания, която е разработила нов тип двигател с вътрешно горене, търси финансови и производствени споразумения – Арменска компания е разработила нов тип двигател с вътрешно горене. Този двигател може да се използва в машиностроенето, авиационния транспорт и енергетиката. Сходен е с ванкеловия двигател по техническите си характеристики, но е стъпка напред, тъй като са елиминирани недостатъците на гореспоменатия. Компанията търси финансово и/или производствено споразумение.

 

Белгия                 TOBE20140121002 Виж пълния текст (EN)

Нискобюджетен дигитален печат върху ламинирано нетрошливо стъкло – Фламандско МСП е разработило технология за печат на дигитални изображения върху нетрошливо стъкло. С технологията е възможно да се произвеждат висококачествени декорации по екосъобразен начин и без голяма инвестиция. Компанията се интересува от лицензионни споразумения.

 

Испания             TOES20140211004 Виж пълния текст (EN)

Инструмент за TV броудкастинг на лайвстрийминг или поръчани видео файлове в клауда (Cloud TV) – Испанска инженерна компания е разработила иновативен инструмент за интернет TV броудкастинг. Технологичното решение позволява на потребителите да създават по много лесен начин тяхна собствена интернет станция за лайвстрийминг в клауда (Cloud TV). Компанията търси търговски споразумения с техническа помощ.

 

Словакия           07 SK SKBB 0HS9 Виж пълния текст (EN)

Технология за производство на термоизолиращи плочки от минерални смеси – Словашки предприемач и изобретател е разработил нов материал, подходящ за термоизолации на сгради. Този материал може да бъде използван за производството на плочки с различни размери. Изобретателят търси технология за производство на плочки, подходяща за разработената минерална смес. Предпочита споразумение за техническо сътрудничество.

 

Холандия           TONL20150409001 Виж пълния текст (EN)

Партньорство за местно производство на плоскости, направени от био-отпадъчни материали, подходящи за мебели, интериор и префабрични приложения – Нидерландска компания произвежда формалдехидни био-базирани плоскости, направени от отпадъчни материали. Тези плоскости представляват сериозна алтернатива на ПДЧ (плочи с дървесни частици). Компанията търси нови партньорства, за предпочитане с местни производствени вериги (фермери, събирачи на отпадъчна биомаса, дърводелци, строителни/ мебелни/ декоративни бизнеси) за търговски споразумения с техническа помощ.

 

Холандия           TONL20150130001 Виж пълния текст (EN)

Технология за сочна текстура за продукти, включващи заместители на месо – Нидерландска компания, водеща в хранителните изследвания и месните заместители, успешно е разработила технология за производството на фиброви структури от растителни (фъстъчени) протеини. Предложената технология е готова за имплементация в нови вкусни заместители на месо. Търси се техническо сътрудничество с хранителни компании, произвеждащи или с намерение да произвеждат подобни продукти.

 

Обединено кралство  TOUK20150130003 Виж пълния текст (EN)

Автоматизирана система за формиране и тестване на покрития – МСП от Обединеното кралство е разработило високо-производителни системи за формиране на промишлени покрития. Системите обикновено включват технология за боравене с течности и прахове и в последствие се адаптират към конкретните потребности на процеса: охлаждане, разреждане, баркод проследяване и смесване. Може да се обработват около 120 проби на ден. Компанията търси търговски партньори с техническа помощ, за да адаптира продукта към конкретните технически потребности на клиента.

 

Обединено кралство  TOUK20150130001 Виж пълния текст (EN)

Автоматизиран анализ на фиността на частици (обективно измерване на разпределението на размера на частиците) – МСП от Обединеното кралство е разработило иновативно решение за обективно измерване на разпределението на размера на частиците в редица продукти, включително бои, козметика и храни. Системата изпълнява цялостния процес: от изготвяне на пробата до предоставяне на оценка. Всички подкрепящи данни, включително имиджи, се съхраняват електронно. Компанията търси търговски партньори с техническа помощ, за да адаптира продукта към конкретните технически потребности на клиента.

 

Франция             TOFR20150109001 Виж пълния текст (EN)

Уеб решение за дистанционно управление на печатни дейности с централизирани интерфейс и управление на печата – Френско МСП, специализирано в печатния сектор и в управлението и производството на документи, е разработило готово за употреба web-to-print решение. Този уеб инструмент предлага уникален подлежащ на конфигурация мулти-юзър интерфейс за следене на печатните дейности. Позволява на всички потребители да обработват и изпращат заявки до печатен център. Включа организационен инструмент за управление и следене на печатни поръчки. Компанията търси търговско споразумение с техническа помощ.

 

Италия                TOIL20150126001 Виж пълния текст (EN)

Световно-водещи комплекти за проникване – леки и мощни – Израелска компания е разработила световно-водещи комплекти за проникване, които включват иновативни технологии с леки материали. Те са лесно-преносими от един индивид и предоставят мощен набор от инструменти, с които може да се проникне във всякаква структура. Тези комплекти се използват от полицията, пожарните служби, отбраната и въоръжените сили в Израел и навсякъде по света. МСП-то търси споразумение за джойнт венчър, което може да доведе до споразумения за дистрибуция.

 

Германия           TODE20150123001 Виж пълния текст (EN)

Иновативна повърхностна технология за перманентни противозалепващи покрития, приложима към инструменти за формоване при преработка и производство на пластмаси – Германска компания за приложни изследвания в сферата на технологии за повърхностни покрития е разработила иновативна перманентна противозалепваща покривна технология за инструменти за формоване при преработка на пластмаси и производство, напр. шприцоване. Технологията е базирана на sol-gel технология и AP-CVD (Atmospheric Pressure Plasma Chemical Vapour Deposition). Търсят се споразумения за техническо и научноизследователско сътрудничество с индустриални партньори и партньори в сферата на приложни изследвания, занимаващи се с преработка и производство на пластмаси.

 

Унгария              TOHU20150126001 Виж пълния текст (EN)

Ремарке за горско стопанство за компресия и транспорт на тънка дървесина от енегийни дървесни насаждения – Унгарски университет е разработил ремарке за горско стопанство, с което се събира, компресира и транспортира тънка дървесина от енергийни дървесни насаждения. Технологията е подходяща за лесовъди, дървари, предприятия за селскостопанска интеграция и търговци на селскостопански машини. Университетът търси индустриален партньор или партньор в сферата на услугите, за да популяризира, развие и произвежда технологията в рамките на търговско, техническо или производствено споразумение.

 

Франция             TOFR20131115002 Виж пълния текст (EN)

Покривна технология за създаване на супер-хидрофобни (вода) и супер-олеофобни (масло) повърхности – Френски университет е разработил нови съединения и покривна технология за създаването на супер-хидрофобни и супер-олеофобни повърхности. Тези видове микро-наноструктурирани повърхности имат самопречистващи и незалепващи свойства и могат да намерят голям брой приложения, включително при технологии за защита, против замръзване и против разваляне, както и за намаляване на енергийното потребление. Търсят се индустриални партньори за лицензионно споразумение или R&D сътрудничество (по възможност ко-финансирани).

 

Гърция TOGR20150122002 Виж пълния текст (EN)

Портал за интернет търговия за МСП-та  - Гръцка старт-ъп компания е разработила система за интернет търговия, която може да покрие нуждите на малки и големи интернет магазини. Системата поддържа както B2C, така и B2B операции и предлага много инструменти за работа с клиенти. Компанията търси вносители и износители на всякакви видове стоки (както потребителски, така и инвестиционни) с цел предлагане на технологията под търговско споразумение с техническа помощ.

 

Испания             TOES20150119002 Виж пълния текст (EN)

Опростен метод за синтезиране на метални катализатори – Испанска обществена научноизследователска организация е разработила иновативен метод за изработване на метални изделия и метални катализатори, които се поддържат от порест материал. Методът значително опростява стъпките за изработка на този тип материали. Търси се компания с интерес към развиването и комерсиализацията на тези материали в рамките на патентен лиценз. Предвижданото сътрудничество е под лицензионно споразумение и споразумение за научноизследователско сътрудничество.

 

Испания             TOES20150115003 Виж пълния текст (EN)

По-безопасно затворено устройство за хемоемболизация – Испанска болница е разработила ново устройство за прилагане на химиотерапия. Устройството минимизира рисковете за здравето на персонала, работещ с тези токсични лекарства, като понижава броя на боравенията със спринцовки по време на процеса. Болницата търси компании с интерес към лицензионно споразумение за експлоатация на устройството и/или техническо сътрудничество за адаптиране на устройството към други видове терапии.

 

Русия    13 RU 86FG 3S9T Виж пълния текст (EN)

Технология за производство на препарат срещу вредители по растенията, базиран на естествени, безопасни за човека вируси – R&D институт от Новосибирск, Русия, е разработил препарат за защита на растенията от паразити. Технологията се основава на употребата на вируси по насекомите, които са естествени врагове на паразитите. Технологията е безопасна за хора и растения; тя използва по-ефективен вид паразити от аналозите и различна композиция на крайния продукт. Изобретателите се интересуват от лицензионно споразумение, споразумение за техническо сътрудничество и споразумение за придобиване.

 

Холандия           TONL20141218001 Виж пълния текст (EN)

Гориво-спестяваща маховик технология за дизелови електрически-задвижвани машини и подемни съоръжения с високи колебания на захранването – Холандска R&D компания е разработила иновативна маховик технология за машини, които са подложени на чести и високи колебания на натоварването. Патентованата технология позволява спестяването на до 30% гориво при употребата на дизелови електрически-задвижвани машини. Подходяща е за кранове, оборудване за драгиране и подемни съоръжения. Компанията търси производители/собственици на машини, които имат интерес към прилагането на технологията в рамките на търговско споразумение с техническа помощ.

 

Украйна              TOUA20141218001 Виж пълния текст (EN)

Рентабилна и екологосъобразна технология за защита и стабилизиране на брега – Украински учени, специализиращи в брегово-инженерни решения, са разработили рентабилна и екосъобразна теннология за защита и стабилизиране на брега, базирана на поддържането на биологичното разнообразие, както и способността на водните екосистеми да се самопречистват. Учените се интересуват от джойнт венчър с индустриални или академични партньори за адаптирането на технологията към специфични потребности. Търсят техническо, научноизследователско или търговско сътрудничество с техническа помощ.

 

Русия    TORU20141208001 Виж пълния текст (EN)

Нова технология за изработването на бактерицидни покрития, базирани на оксиди на магнезия, алуминия и цинка – Компания от Санкт Петербург е разработила технология за производство на ново поколение бактерицидни покрития – оксидизирани покрития с нано размери, базирани на оксиди на магнезия, алуминия и цинка. Употребата на тези покрития в различни сфери (здравеопазване, обществено хранене, социалната сфера, отбранителната промишленост, и т.н.) значително увеличава епидемиологичната безопасност. Компанията търси партньори за търговско споразумение с техническа помощ и научноизследователско сътрудничество.

 

Русия    TORU20141111012 Виж пълния текст (EN)

Технология за йонно-плазмено нанасяне на устойчиви на корозия покрития от неръждаема стомана – Изследователски институт от Москва (Русия) е разработил технология за йонно-плазмено отлагане на защитни покрития от неръждаема стомана. Технологията използва магнитно-активирана вакумна дъга и хелиеви източници на плазма. Процесът за изпълняването на тази технология изисква 2-3 пъти по-нисък енергиен интензитет и 5-10 пъти по-малко производствено пространство от галваничните процеси. Институтът търси партньори за техническо сътрудничество.

 

 

Русия    TORU20140703001 Виж пълния текст (EN)

Метод за дистанционно измерване на температурата на тялото – Малка иновативна компания от Санкт Петербург е разработила комплекс за топлинно наблюдение, предназначен за дистанционно контролиране на температурата на човешкото тяло. Специалната програма позволява контролирането на температурата на човешкото тяло с точност от 0,2 °C за по малко от секунда. Компанията търси партньори за споразумение за научноизследователско и техническо сътрудничество, както и търговско споразумение с техническа помощ.

 

Испания             TOES20140325001 Виж пълния текст (EN)

От всякакъв текст къв всякакъв говор – Каталонско МСП е разработило първия софтуер, който генерира подлежащи на персонализация синтетични гласови съобщения чрез комбинирането на „текст към говор“ (TTS) синтез и гласова трансформация (VT). Тази технология произвежда синтетична реч от всеки въведен текст, като използва прост потребителски интерфейс, проектиран за интуитивна модификация на параметрите на гласова персонализация. Различните дефинирани от потребителя гласови настройки могат да бъдат запазени за бъдеща употреба. Предлагат се лицензионни споразумения и техническо сътрудничество с МСП-та.

 

Германия           13 DE 19A7 3S7O Виж пълния текст (EN)

Ниско-бюджетен сензор за ниво, за измервания през външните стени на резервоари и тръбопроводи – Малка германска компания е разработила сензор за ниво, базиран на нова технология на топлинния поток, която измерва нивото на течности в резервоари или тръби през външната стена без директен контакт със средата. Например, сензорът може предварително да разпознае образуването на блокажи в тръбите. Малките размери го правят похдодящ за преоборудване, тъй като заема малко пространство и не е скъп. Търсят се партньори с интерес към споразумение за техническо сътрудничество, както и патентно и лицензионно споразумение.

 

Германия           10 DE 0855 3IA0 Виж пълния текст (EN)

Пакет иновативни технологии за управление на инструменти в производството на пластмаси – Германско МСП е разработило технологичен пакет за управление на инструменти в производството на пластмаси. Технологиите предоставят подробна информация за местоположението и състоянието на инструментите, както и за производствения процес, с което се минимизират случаите на изключване на машините в резултат на загубата или повредата на инструменти. Компанията търси техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ.

 

Германия           12 DE 0855 3PAS Виж пълния текст (EN)

Технология за анализ на газове при производство на биогаз – Германско МСП е разработило здрави ниско-бюджетни сензори за анализ на биогаз и измервателни системи за контрол на процесите при производството на биогаз. Тази сензорна технология позволява измерването на място и в реално време на O2, CH4, H2, CO2, O2/CO2 и Етанол/Метанол (за биогорива) при биопроцеси. Компанията търси индустриални/академчни партньори за техническо сътрудничество и/или търговско споразумение с техническа помощ.