Приключва двугодишния период в рамките на мрежата Enterprise Europe Network Добрич

Въпреки ограниченията от COVID 19, успешно приключва двугодишния период в рамките на мрежата Enterprise Europe Network Добрич, чийто домакин е Търговско-промишлена палата Добрич.

През последните две години мрежата Enterprise Europe Network Добрич организира 19 събития с над 550 фирми участнички по теми касаещи малкия и среден бизнес, някои, от които:

 • “EMAS и Екоетикетиране”
 • „Обучение за предприемачи“
 • „Как бързо и ефективно да стартирате онлайн магазин без големи инвестиции.“
 • „Как да бъдем успешни презентатори“
 • „Европейска подкрепа по време на COVID 19“
 • “Дами напред, обучение по женско предприемачество”
 • „Правни аспекти на електронната търговия“
 • „Въведение в дигиталния маркетинг“
 • „Дигитална среда, дигитални потребители и дигитален пазар“
 • „Планиране и управление на дигиталния маркетинг“
 • „Планиране, изпълнение и измеримост на дигитална маркетинг кампания“
 • „Започнете собствен бизнес „START IT“
 • „Дигитална Европа и дигитализацията в селското стопанство“
 • „Възможности за опазване на културното наследство чрез европейски проекти“
 • „Услуги на мрежата EEN за женско предприемачество“

Клиентите на мрежата участваха в 20 бизнес мисии и брокерски срещи по интереси, само 1 от които f2f в Чехия, Италия, Германия, Украйна, Гърция, Македония, Словакия, Испания, Австрия, Турция, Армения. По време на тези събития са проведени над 280 бизнес срещи по интереси с чуждестранни партньори. Благодарение на бизнес мисиите и брокерските срещи, изработените бизнес профили и изразените интереси в мрежата Enterprise Europe Network Добрич са сключени 18 партньорски споразумения с чуждестранни партньори от Германия, Румъния, Армения, Великобритания, Словения, Испания.

В рамките на мрежата са изработени 34 бизнес профила на фирми имащи желание да си намерят международен партньор. Към тези профили са изразени над 152 интереса от чуждестранни фирми от Австрия, Великобритания, Египет, Полша, Израел, Италия, Турция, Украйна, Испания и др..

Фирмите, които обслужваме са проявили над 280 интереса към чуждестранни бизнес профили в сферата на производство, услуги и проектно сътрудничество. Според изразените интереси, българските фирми предпочитат да си партнират с фирми от Германия, Великобритания, Франция, Холандия, Испания, Италия.

Мрежата Enterprise Europe Network в Добрич е помогнала на 13 клиента с информация и консултация относно достъп до финансиране, разработка на проект по европейски програми, или намиране на  партньори за подаване проектно предложение, или регистрация на търговска марка към службата на Европейския съюз за интелектуалната собственост.


В рамките на мрежата Enterprise Europe Network са публикувани множество бюлетини с актуална информация за търговско и производствено коопериране, технологично коопериране, проектно коопериране и бюлетин за предстоящи брокерски събития.