Кои мерки по ПРСР ще отворят до края на 2015 и какво да очакваме през 2016 година.

Кои мерки по ПРСР ще отворят до края на 2015 и какво да очакваме през 2016 година.

Индикативният график по ПРСР е вече на лице. Веднага правят впечатление няколко неща, касаещи инвестиционните проекти, за които традиционно има най-висок интерес:


  1. До края на годината се очаква още един прием по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
  2. До края на годината ще стартира и Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“
  3. Така дългоочакваният “Млад Фермер” или Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ ще стартира своя прием в края на месец Юни и ще трае приблизително два месеца

Какво остава за 2016 година?

През следващата година, остава да бъдат отворени и останалите мерки, най-очакваната от които е подмярка 6.4 инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности, както и проектите по които общините ще бъдат бенефициенти.

Какво следва да правим от тук нататък?

Този въпрос си задава почти всеки инвеститор и с право. Все още сред по-голямата част от хората витае заблудата, че когато прозорецът на конкретната мярка отвори, тогава трябва да започнат с подготовката на своя проект. По-голямата част от тези инвестиционни проекти обаче са сложни и изискват поне 4-5 месеца технологично време за да бъдат изработени и подготвени за финансиране. Това означава, че всички, които имат желание да финансират своите идеи, е време да започнат подготовката на проектите  час по-скоро.

С няколко думи какво може да се финансира по мерките, които се очаква да отворят до края на годината?

Подмярка 4.1 – овощни градини, оранжерии, животновъдни обекти и др. По мярката могат да се усвоят до 750 хил. евро субсидия
Подмярка 4.2 – общото правило е предприятия за преработка на селскостопанска продукция. Например: плодохранилище с линия за шоково замразяване, фуражен цех, производство на храни, винарска изба или производство на вино и др… По мярката може да се усвоят до 1 500 000 евро субсидия.
Подмярка 6.1 – добре позната под наименованието “Млад фермер”, тази мярка дава летящ старт на млади стопани между 18 и 40 годишна възраст да развият своето стопанство, като могат да усвоят до 25 000 евро.

Източник

 

 

Коментарите са изключени

Европейската комисия одобри 2,4 милиарда евро за България по програмата за развитие на селските райони

Европейската комисия одобри 2,4 милиарда евро за България по програмата за развитие на селските райони


Днес Европейската комисия одобри 24 нови програми за развитие на селските райони, насочени към подобряване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор в ЕС, опазване на селските райони и климата и укрепване на икономическата и социалната структура на селските общности в периода до 2020 г.
Одобрената програма за България е в размер на 2,4 млрд. евро.

 
Заместник-председателят на ЕК с ресор бюджет и човешки ресурси Кристалина Георгиева приветства решението на Комисията: „Чрез тези пари земеделците ще могат да развият своя бизнес, да постигат по-добри резултати за себе си и да създадат повече работни места в селското стопанство. Специално внимание обръщаме на финансирането на малките производители, както и на младите фермери.


Подкрепяме органичното земеделие, чиято продукция все повече се търси на европейския пазар и у нас. Основната ни цел е да подпомогнем производителите, но също и да има повече качествени и достъпни продукти родно производство за трапезата на българите. Очаквам тези пари бързо да достигнат до хората, за да усетят те ефекта от европейския бюджет. „

 
Очаква се новите 24 програми да създадат над 40 000 работни места в Европа и близо 700 000 места за обучение с цел да се поощрят иновациите, трансфера на знания, използването на по-устойчиви селскостопански практики, както и по-стабилни предприятия в селските райони. Осигуреното финансиране е общо в размер на 27 милиарда евро от бюджета на ЕС, както и допълнителни публични средства на национално/регионално равнище и/или от частни фондове.

 
Повече информация за решението на комисията и разпределението на средствата по страни можете да намерите в прикаченото съобщение за медиите.

 
Подробности за българската програма за развитие на селските райони ще намерите в допълнителната информационна бележка, както и на следния линк

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/bg_en.htm

Коментарите са изключени

Посещение на европейския комисар по регионалната политика Корина Крецу в България, 28 – 29 май 2015 г.

Посещение на европейския комисар по регионалната политика Корина Крецу в България, 28 – 29 май 2015 г.


Европейският комисар по регионална политика г-жа Корина Крецу ще посети България на 28-и и 29-и май 2015 г. Във фокуса на визитата ще бъдат инвестициите, които Европейският съюз прави чрез кохезионната си политика в развитието на страната.


За периода 2014 – 2020 г. за България по кохезионната политика е заделено финансиране в размер на 7,6 милиарда евро. Новите оперативни програми имат за основен акцент повишаване на конкурентоспособността на страната чрез подкрепа за малките и средни предприятия за създаване на квалифицирани и добре платени работни места; създаване на системи и структури за развитие на висококачествени научни изследвания и иновации; подобряване на основна инфраструктура и услуги за хората, като водоснабдяване и управление на отпадъците; повишаване на нивото на административните услуги и по-добро управление.


На 28 май комисар Крецу ще се срещне с министър-председателя Бойко Борисов и министрите, които отговорят за инвестиционните програми по кохезионната политика в България. Тя ще посети магистрала „Марица“, която се изгражда с европейско финансиране и ще обсъди предизвикателствата на градското развитие с кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова. Двете ще посетят и някои от обектите в столицата, изградени със средства от ЕС. На 29-и май г-жа Крецу ще участва в конференция „Предизвикателствата на кохезионната политика в България 2014 – 2020 г.“, организирана от г-жа Искра Михайлова, председател на комисията по регионално развитие в Европейския парламент, и Българската строителна камара.


„Инвестициите от кохезионната политика на ЕС са от огромна значение за развитието на България. Новите програми за периода 2014 – 2020 г. са истинска възможността засилване на конкурентоспособността на икономиката и подобряване на качеството на живота на хората. С нетърпение чакам визитата, за да видя лично на място възможностите и предизвикателствата, и да предложа цялата помощ, която аз и службите на Европейската комисия можем да дадем, така че хората наистина да усетят ползите от европейските инвестиции.“, заяви комисар Крецу преди посещението.
Отдел „Преса и медии“
Телефон 02/933 52 40
Представителство на Европейската комисия


 

Коментарите са изключени

Околна среда за eвpoпeйци

Околна среда за eвpoпeйци

Когато животни, растения или микроорганизми бъдат внесени в естествена среда, където обичайно не се срещат, те могат да увредят местната фауна и флора и да причинят щети за милиони евро. Ново законодателство на ЕС за справяне с проблема с инвазивните чужди видове влиза в сила през януари 2015 г. Инвазивните чужди видове причиняват сериозни щети в целия свят, намаляват биоразнообразието, разрушават екосистеми и оказват въздействие върху човешкото здраве и икономиката. Зайци унищожиха австралийската природа там, където липсват естествени хищници. Червеният блатистрак, наричан още „луизиански рак“, разрушава европейските речни системи като изтласква местните видове и разпространява болести.
Източник:http://bookshop.europa.eu/
Свалете цялата брошура от ТУК:

Коментарите са изключени

COSME – Финансови инструменти

COSME – Финансови инструменти


Чрез КМР по COSME ЕИФ инвестира в избрани фондове за рисков капитал и дялово участие – в качеството им на финансови посредници – които осигуряват финансиране за МСП обикновено по време на разширяването и растежа им. В избрания финансов посредник могат да бъдат инвестирани до 30 млн. евро, които не трябва да надвишават 25 % от общия размер на поетите задължения при всяко затваряне на фонда. ЕИФ обикновено участва в първото затваряне на избрания фонд. Управителите на фондове са задължени да работят независимо и на търговски принцип, като поемат ангажимент да инвестират в МСП с най- голям потенциал за растеж. Капиталовият механизъм за растеж (КМР) е наследник на Механизма за висок растеж и иновации на МСП (GIF 2) по Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ), прилагана през периода 2007—2013 г.
Източник: http://bookshop.europa.eu/
Свалете цялата брошура от ТУК:

Коментарите са изключени

Зачитайте правата на потребителите

Данъчно облагане
Стимулиране на вътрешния пазар и икономическия растеж

Данъчното облагане е от голямо значение за националния суверенитет. Приходите от данъци осигуряват на правителствата средствата, които са необходими за тяхното съществуване и ефективна работа. Освен това данъчните закони са отражение на фундаменталния избор на различните страни от ЕС във важни области в сферата на публичните разходи, като образование, здравеопазване и пенсии. Те оказват влияние върху личното потребление и спестяванията и определят финансова рамка за стопанската дейност и по въпросите на околната среда. Затова правомощията за повишаване на данъците и за определяне на данъчните ставки принадлежат на националните правителства. В такъв случай каква роля би могъл да играе ЕС, за да стане данъчното облагане по-справедливо, по-лесно и по-ефективно за правителствата, предприятията и гражданите? Тази публикация е част от поредица, в която се обяснява какво прави ЕС в различни области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига.
Източник: http://bookshop.europa.eu/

Свалете целия информационен материал(12 страници) от ТУК:

Коментарите са изключени

COSME – Финансови инструменти

COSME – Финансови инструменти
Чрез КМР по COSME ЕИФ инвестира в избрани фондове за рисков капитал и дялово участие – в качеството им на финансови посредници – които осигуряват финансиране за МСП обикновено по време на разширяването и растежа им. В избрания финансов посредник могат да бъдат инвестирани до 30 млн. евро, които не трябва да надвишават 25 % от общия размер на поетите задължения при всяко затваряне на фонда. ЕИФ обикновено участва в първото затваряне на избрания фонд. Управителите на фондове са задължени да работят независимо и на търговски принцип, като поемат ангажимент да инвестират в МСП с най- голям потенциал за растеж. Капиталовият механизъм за растеж (КМР) е наследник на Механизма за висок растеж и иновации на МСП (GIF 2) по Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ), прилагана през периода 2007—2013 г.

Свалете цялата брошура () от ТУК

Коментарите са изключени

Вашата Европа, вашите права

Вашата Европа, Вашите права
Практическо ръководство за граждани и предприятия относно техните права и възможности в рамките на единния пазар на ЕС
В тази книжка са представени Вашите права и възможности в рамките на единния пазар на ЕС. Управлявате МСП? Тази книжка може да Ви помогне да намерите източници на финансиране, да стъпите на нови пазари или да се справите с бюрократични формалности. А може би сте студент, потребител, работник или търсите работа? В тази книжка ще намерите съвети за работата, пътуването и ученето в ЕС. С каквото и да се занимавате, на единния пазар на ЕС съществуват предимства и възможности за Вас.


Цялата брошура (28 цветни страници) можете да свалите от ТУК

Коментарите са изключени

Банково дело и финанси – Добре работещ единен пазар на финансови услуги

Банково дело и финанси - Добре работещ единен пазар на финансови услуги

Добре работещ единен пазар на финансови услуги допринася за икономически просперитет, стабилност и растеж
Действията във финансовия сектор в целия ЕС гарантират устойчивост на финансовите услуги, като дават възможност на гражданите и предприятията да спестяват, да се застраховат срещу рискове и да инвестират в нашето общо бъдеще. Тази публикация е част от поредица, в която се обяснява какво прави ЕС в различни области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига.

Можете да свалите цялата брошура от ТУК - NA0414872BGC_002

Коментарите са изключени

Селско стопанство – Партньорство между Европа и селските стопани

Селско стопанство

Партньорство между Европа и селските стопани

В ЕС има 500 милиона потребители и всички те се нуждаят от надеждно снабдяване със здравословна и питателна храна на разумна цена. Икономическата среда ще остане несигурна и непредвидима. Освен това сме изправени пред редица предизвикателства, като глобалната конкуренция, икономическите и финансовите кризи, изменението на климата и повишаващите се цени на горивата и торовете. Тази публикация е част от поредица, в която се обяснява какво прави ЕС в различни области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига.

Изтеглете цялата брошура от ТУК: NA0414861BGC_002

 

Коментарите са изключени