Работен пакет 2

Работен пакет 2: Създаване на обща стратегия за Signposting и постигане на рамкови споразумения за сътрудничество и прилагане на механизма signposting от ключовите заинтересовани страни.