Работен пакет 1

Работен пакет 1: Идентифициране и избор на заинтересовани страни – партньори от  NUTS 33.

За целта беше разработена анкета карта, която всеки партньор разпрати до заинтересовани страни. След получаване на анкетната карта, резултатите бяха обобщени и е възможно да се извърши търсене по критерии.

Формуляр за заинтересована страна: СВАЛЕТЕ ОТ ТУК