Работен пакет 4

Работен пакет 4: Организирани на събития, свързани с подобряване на „видимостта”, с участие на МСП – Бизнес закуска и Дебат

1. Бизнес закуска  – през седмицата на Европа     (9 май) в залата на – РАПИВ – Партньор 2

2. Дебат: “Предимство ли е за българските МСП да са на Общия пазар?” по време на панаира „Селското стопанство и всичко за него” (Август 2014) – домакин Партньор 3 – Добрички Панаир АД. Дебатът ще бъде в периода 5-9 Август 2014.