B2B срещи по време на панаир за устойчиво строителство „ЕКОБИЛД 2014″ и „Ресурс 2014″ – 5-6 Март 2014

Enterprise Europe Network Добрич е координатор за България за набиране на фирми за участие в две брокерски срещи по интереси B2B по време на:

(1) Панаир за устойчиво строителство ЕКОБИЛД 2014;
(2) Панаир „РЕСУРС 2014” – рециклиране, логистика, отпадъци, енергийна ефективност и кръгова икономика;
Основни теми на РЕСУРС 2014:

 • Управление на отпадъците
 • Oтпадъци към енергия
 • Възстановяване на енергия
 • Рециклиране
 • Възобновяема енергия
 • Енергийна ефективност в сградите
 • Устойчива мобилност
 • Биоенергия
 • Кръгова икономика

 

Основни теми на ЕКОБИЛД 2014:

 • Устойчиво строителство
 • Устойчив дизайн
 • Устойчива енергия в строителството

 

За повече информация, моля свържете се с:
Татяна Гичева – Ръководител ЕИИЦ Enterprise Europe Network – Добрич или Георги Колев
Координати: Добрич 9300; П.К. 182; ул.“България“ 3, тел.: +359 58 601472,
факс: +359 58 601434
Татяна Гичева – tgicheva@cci.dobrich.net
Георги Колев – gkolev@cci.dobrich.net

Допълнителна информация можете да видите от прикачения файл.
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ (Кликнете за сваляне)

Връзки за регистрация:

Екобилд 2014 - http://www.b2match.eu/ecobuild2014 (краен срок за регистрация и изпращане на профил –  26 февруари 2014)

Ресурс 2014 - http://www.b2match.eu/resource2014 (краен срок за регистрация и изпращане на профил 27 февруари 2014)