Мисия за растеж и брокерски срещи по интереси B2B „Валония 2014”

Enterprise Europe Network Добрич е координатор за България за набиране на фирми за участие в мисия за растеж и брокерски срещи по интереси B2B „Валония 2014”.

Мисията за растеж има за цел да свърже МСП от региона на Валония с други европейски фирми, работещи в същите или допълващи сектори чрез участие в B2B брокерски срещи.

Основните сектори на Валония 2014 ще бъдат:

  • Транспорт и Логистика
  • Пространство и космонавтика
  • Механични инженерни индустрии
  • Биотехнологични и фармацевтични науки
  • Културни и творчески индустрии

За повече информация моля свържете се с:

Татяна Гичева – Ръководител ЕИИЦ Enterprise Europe Network – Добрич или Георги Колев

Координати: Добрич 9300; П.К. 182; ул.“България“ 3, тел.: +359 58 601472,

факс: +359 58 601434

Татяна Гичева – tgicheva@cci.dobrich.net

Георги Колев – gkolev@cci.dobrich.net

За повече информация, моля вижте прикачения файл

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ (кликнете за изтегляне)