B2B СРЕЩИ АТИНА 2014 ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВА С ГРЪЦКИ ПРЕДПРИЯТИЯ – 11 март 2014

ENTERPRISE EUROPE NETWORK ОРГАНИЗИРА B2B СРЕЩИ АТИНА 2014

ОСНОВНА ЦЕЛ: СЪЗДАВАНЕ НА БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВА С ГРЪЦКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Място на провеждане: Атина, Република Гърция
Дата на провеждане: 11 март 2014 г. (9:00 – 18:30)
Няма такса за участие.

Целта на срещата е да се насърчи създаването на бизнес партньорства с гръцки предприятия от секторите:

• Хранително-вкусова промишленост / Преработка на храни / Аквакултури
• Биотехнологии
• Енергиен сектор
• Туризъм

За повече информация моля вижте прикачените файлове:

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ (кликнете тук за изтегляне)

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА (кликнете тук за изтегляне)