Оферти за технологии

Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за технологично коопериране. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията.

За повече информация: Георги Колев – gkolev@cci.dobrich.net