Оферти за технологии

Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за технологично коопериране. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. Кликнете на Виж пълния текст (EN), за да се запознаете с повече подробности.

2015

Бюлетин Технологично коопериране бр. 01
Бюлетин Технологично коопериране бр. 02
Бюлетин Технологично коопериране бр. 03
Бюлетин Технологично коопериране бр. 04
Бюлетин Технологично коопериране бр. 05
Бюлетин Технологично коопериране бр. 06
Бюлетин Технологично коопериране бр. 07
Бюлетин Технологично коопериране бр. 08
Бюлетин Технологично коопериране бр. 09
Бюлетин Технологично коопериране бр. 10
Бюлетин Технологично коопериране бр. 11
Бюлетин Технологично коопериране бр. 12

2016

Бюлетин Технологично коопериране бр. 13
Бюлетин Технологично коопериране бр. 14
Бюлетин Технологично коопериране бр. 15
Бюлетин Технологично коопериране бр. 16

 

ИЗПРАЩАЙТЕ ЗАПИТВАНЕ КЪМ ДАДЕНА ОФЕРТА ЧРЕЗ ПОПЪЛВАНЕ НА СЛЕДНАТА ОНЛАЙН ФОРМА:

https://goo.gl/uMwdEJ

За повече информация: Георги Колев – gkolev@cci.dobrich.net