Отворени конкурси по Седма рамкова програма на ЕС 2007-2013

Тук ще намерите ототворените за кандидатстване конкурси по Седма Рамкова Програма

СПЕЦИФИЧНА ПРОГРАМА СЪТРУДНИЧЕСТВО

ПРОГРАМА ТРАНСПОРТ

FP7-TRANSPORT-2012-MOVE-1
Идентификатор: FP7- TRANSPORT -2012-MOVE-1
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 26 000 000 ?
Краен срок: 01 март 2012, 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник С213 от 20 Юли 2011г. OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-TRANSPORT-2012-MOVE-1

FP7-ERANET-2012-RTD
Идентификатор: FP7-ERANET-2012-RTD
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 38 500 000 ?
Краен срок: 28 февруари 2012 г. 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник С213 от 20 Юли 2011г. OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2012-RTD

FP7-AAT-2012-RTD-JAPAN FP7-АЕРОНАТИВКА И ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ (AAT)-2012-RTD-ЯПОНИЯ
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 4 000 000 ?
Краен срок: 01 декември 2011 г. в 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник С213 от 20 Юли 2011г. OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-AAT-2012-RTD-JAPAN

FP7-2012-GC-MATERIALS Материали за „зелени” екологично чисти автомобили – 2012
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 35 000 000 ?
Краен срок: 01 декември 2011 г. в 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник С213 от 20 Юли 2011г. OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-GC-MATERIALS

FP7-SST-2012-RTD-1 FP7- УСТОЙЧИВ НАЗЕМЕН ТРАНСПОРТ (SST)-2012-RTD-1 включително Европейската инициатива за „зелени” екологично чисти автомобили
Дата на публикуване: 20 юли 2011г.
Бюджет: 114 040 000?
Краен срок: 01 декември 2011 г. в 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник С213 от 20 Юли 2011г. OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SST-2012-RTD-1

FP7-AAT-2012-RTD-1 FP7-АЕРОНАВТИКА И ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ (AAT)-2012-RTD-1
Дата на публикуване: 20 юли 2011г.
Бюджет: 136 040 000 ?
Краен срок: 01 декември 2011 г. в 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник С213 от 20 Юли 2011г. OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-AAT-2012-RTD-1

FP7-TPT-2012-RTD-1 FP7-Транспорт (TPT)-2012-RTD-1
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 10 000 000 ?
Краен срок: 01 декември 2011 г. в 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник С213 от 20 Юли 2011г. OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-TPT-2012-RTD-1

FP7-AAT-2012-RTD-L0 FP7-АЕРОНАВТИКА И ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ (AAT)-2012-RTD-L0
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 5 000 000 ?
Краен срок: 25 октомври 2011 г. в 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на ОВ: ОВ C213 от 20 юли 2011 г.
Крайни дати:
* 15 март 2012 г. в 17:00:00 (Брюкселско време)
* 04 октомври 2012 г. в 17:00:00 (Брюкселско време)
* 14 март 2013 г. в 17:00:00 (Брюкселско време)
* 25 октомври 2011 г. в 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник С213 от 20 Юли 2011г. OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-AAT-2012-RTD-L0

ПРОГРАМА ХРАНИ, АГРАРНИ НАУКИ, РИБОВЪДСТВО И БИОТЕХНОЛОГИИ

FP7-ERANET-2012-RTD
ERA-NET Call 2012
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 38 500 000 ?
Краен срок: 28 февруари 2012 г. 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник С213 от 20 Юли 2011г. OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2012-RTD

FP7-KBBE-2012-6-singlestage Основана на знанието био-икономика 2012
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 304 570 000 ?
Краен срок: 15 ноември 2011 г. 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник С213 от 20 Юли 2011г. OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-KBBE-2012-6-singlestage

ПРОГРАМА ЕНЕРГИЯ

FP7-ENERGY-2012-2 Energy Call Part 2
Дата на публикуване: 20 юли 2011г.
Бюджет: 81 000 000 ?
Краен срок: 08 март 2012, 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник C213 от 20 юли 2011г.
OJ C213 of 20 July 2011
Допълнителна информация и пълен пакет за кандидатстване на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENERGY-2012-2

FP7-ERANET-2012-RTD ERA-NET Call
Идентификатор: FP7-ERANET-2012-RTD
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: ? 38 500 000
Краен срок: 28 февруари 2012 г. 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник C213 от 20 юли 2011 г. OJ C213 of 20 July 2011
Допълнителна информация и пълен пакет за кандидатстване на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2012-RTD

FP7-ENERGY-SMARTCITIES-2012
Умни градове и общности
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 40 000 000 ?
Краен срок: 01 декември 2011 г. в 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник C213 от 20 юли 2011 г. OJ C213 of 20 July 2011
Допълнителна информация и пълен пакет за кандидатстване на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENERGY-SMARTCITIES-2012

FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB „Енергийно ефективни сгради“ – 2012 г.
Идентификатор: FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ИКТ EEB
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 140 000 000 ?
Краен срок: 01 декември 2011 г. в 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник C213 от 20 юли 2011 г. OJ C213 of 20 July 2011
Допълнителна информация и пълен пакет за кандидатстване на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB

FP7-ENERGY-2012-1-1STAGE Energy Call – Part 1 2011-07-20 2011-10-25
Идентификатор: FP7-ENERGY-2012-1-1STAGE
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 3 000 000 ?
Краен срок : 25 октомври 2011 г. в 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на ОВ: Официален вестник C213 от 20 юли 2011 г. OJ C213 of 20 July 2011
Допълнителна информация и пълен пакет за кандидатстване на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENERGY-2012-1-1STAGE

FP7-ENERGY-2012-1-2STAGE Energy Call – Part 1 2011-07-20 2011-10-25
Идентификатор: FP7-ENERGY-2012-1-2STAGE
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 138 000 000
Краен срок: 25 октомври 2011 г. в 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на ОВ: Официален Вестник C213 от 20 юли 2011 г. OJ C213 of 20 July 2011
Крайни дати:
* 25 октомври 2011 г. в 17:00:00 (брюкселско време)
* 03 април 2012 г. 17:00:00 (брюкселско време)
Допълнителна информация и пълен пакет за кандидатстване на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENERGY-2012-1-2STAGE

ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

FP7-ICT-2011-8 ICT Call 8
Идентификатор: FP7-ICT-2011-8
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 787 000 000 ?
Краен срок: 17 януари 2012 г. в 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник C213 20 юли 2011 г.
OJ C213 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2011-8

FP7-2012-ICT-GC “ ИКТ за „зелени“ автомобили „-2012
Иденфикатор: FP7-2012-ICT-GC
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 30 000 000 ?
Краен срок: 01 декември 2011 г. в 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник C213 20 юли 2011 г.
OJ C213 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-ICT-GC

FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB „Енергийно ефективни сгради“ – 2012 г.
Идентификатор: FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ИКТ EEB
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 140 000 000 ?
Краен срок: 01 декември 2011 г. в 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник C213 20 юли 2011 г.
OJ C213 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB

FP7-2012-NMP-ICT-FoF „Фабрики на бъдещето“ – 2012
Идентификатор: FP7-2012-NMP-ICT-FoF
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 160 000 000 ?
Краен срок: 01 декември 2011 г. в 17:00:00 (брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник C213 20 юли 2011 г.
OJ C213 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-NMP-ICT-FoF

FP7-ICT-2011-C FET
Бъдещи и нововъзникващи технологии (БНТ)
Идентификатор: FP7-ICT-2011-C
Дата на публикуване: 20 юли 2010 г.
Бюджет: 46 000 000 ?
Краен срок: 17 май 2011 г. 17:00:00 (брюкселско време)
Крайни дати:
* 25 октомври 2011 г. в 17:00:00 (брюкселско време)
* 10 април 2012 г. 17:00:00 (брюкселско време)
* 25 септември 2012 г. 17:00:00 (брюкселско време)
* 12 март 2013 г. в 17:00:00 (брюкселско време)
* 17 май 2011 г. 17:00:00 (брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник C213 20 юли 2011 г.
OJ C213 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2011-C

ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА

FP7-2012-GC-MATERIALS
Материали за „зелени” автомобили – 2012
Идентификатор: FP7-2012-GC-МАТЕРИАЛИ
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 35 000 000 ?
Краен срок: 01 декември 2011 г. в 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник C213 от 20 юли 2011 г. OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-GC-MATERIALS

FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB
„Енергийно ефективни сгради“ – 2012
Идентификатор: FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB
Дата на публикуване: 20 юли 2011г.
Бюджет: 140 000 000 ?
Краен срок: 01 декември 2011 г. в 17:00:00 (брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник C213 от 20 юли 2011 г. OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB

FP7-ENV-2012-two-stage ОКОЛНА СРЕДА 2012: Два етапа
Идентификатор: FP7-ENV-2012-two-stage
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: ?, ¬ 217 000 000
Краен срок: 20 октомври 2011, 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник C213 от 20 юли 2011 г. OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENV-2012-two-stage

FP7-ENV-2012-Един етап
Идентификатор: FP7-ENV-2012-one-stage
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 38 000 000 ?
Краен срок: 20 октомври 2011, 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник C213 от 20 юли 2011 г. OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENV-2012-one-stage

ПРОГРАМА ЗДРАВЕ

FP7-ERANET-2012-RTD ERA-NET Call 2012
Идентификатор: FP7-ERANET-2012-RTD
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 38 500 000 ?
Краен срок: 28 февруари 2012 г. 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник C213 от 20 юли 2011 г.
OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2012-RTD

FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1
Идентификатор: FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 546 000 000 ?
Краен срок: 04 октомври 2011, 17:00:00 (Брюкселско време)
Крайни дати:
* 04 октомври 2011, 17:00:00 (Брюкселско време)
* 08 февруари 2012 г. в 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник C213 от 20 юли 2011 г.
OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1

FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-2 FP7-ЗДРАВЕ-2012-МСП ЗА ИНОВАЦИИ
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 108 000 000 ?
Краен срок: 27 септември 2011 г. в 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник C213 от 20 юли 2011 г.
OJ C213 of 20 July 2011
Крайни дати:
* 27 септември 2011 г. в 17:00:00 (Брюкселско време)
* 13 декември 2011 г. в 17:00:00 (Брюкселско време)
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-2

ПРОГРАМА НАНО-НАУКИ, НАНО-ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛИ И НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ

FP7-ERANET-2012-RTD ERA-NET Call 2012
Идентификатор: FP7-ERANET-2012-RTD
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 38 500 000 ?
Краен срок: 28 февруари 2012 г. 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване Официален вестник С213 от 20 Юли 2011г.
OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2012-RTD

FP7-NMP-2012-CSA-6 Нанонауки, нанотехнологии, материали и нови производствени технологии – CSAS 2012
Идентификатор: FP7-NMP-2012-CSA-6
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 10 500 000?
Краен срок: 24 януари 2012 г. в 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване Официален вестник С213 от 20 Юли 2011г.
OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-NMP-2012-CSA-6

FP7-2012-GC-MATERIALS Материали за „зелени” автомобили – 2012
Идентификатор: FP7-2012-GC-MATERIALS
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 35 000 000 ?
Краен срок: 01 декември 2011 г. в 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване Официален вестник С213 от 20 Юли 2011г.
OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-GC-MATERIALS

FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB “ Енергийно ефективни сгради „- 2012 г.
Идентификатор:FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 140 000 000 ?
Краен срок: 01 декември 2011 г. в 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване Официален вестник С213 от 20 Юли 2011г.
OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB

FP7-2012-NMP-ICT-FoF „Фабрики на бъдещето“ – 2012
Идентификатор: FP7-2012-NMP-ICT-FoF
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 160 000 000 ?
Краен срок: 01 декември 2011 г. в 17:00:00 (брюкселско време)
Позоваване Официален вестник С213 от 20 Юли 2011г.
OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-NMP-ICT-FoF

FP7-NMP-2012-SME-6 – Нанонауки, нанотехнологии, материали и нови производствени технологии – МСП 2012 г.
Идентификатор: FP7-NMP-2012-SME-6
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 48 000 000 ?
Краен срок: 08 ноември 2011 г. 17:00:00 (брюкселско време)
Позоваване Официален вестник С213 от 20 Юли 2011г.
OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-NMP-2012-SME-6

FP7-NMP-2012-LARGE-6 – Нанонауки, нанотехнологии, материали и нови производствени технологии – LARGE 2012
Идентификатор: FP7-NMP-2012-LARGE-6
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 110 000 000 ?
Краен срок: 08 ноември 2011 г. 17:00:00 (Брюкселско време)
Крайни дати:
* 08 ноември 2011 г. 17:00:00 (Брюкселско време)
* 03 май 2012 г. 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване Официален вестник С213 от 20 Юли 2011г.
OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-NMP-2012-LARGE-6

FP7-NMP-2012-SMALL-6-Нанонауки, нанотехнологии, материали и нови производствени технологии – SMALL 2012
Идентификатор: FP7-NMP-2012-МАЛКИ-6
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет124 000 000 ?
Краен срок: 08 ноември 2011 г. 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на ОВ: ОВ C213 от 20 юли 2011 г.
Крайни дати:
* 08 ноември 2011 г. 17:00:00 (Брюкселско време)
* 03 май 2012 г. 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване Официален вестник С213 от 20 Юли 2011г.
OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-NMP-2012-SMALL-6

ПРОГРАМА КОСМОС

FP7-SPACE-2012-1 Space Call 5
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 84 000 000 ?
Краен срок: 23 ноември 2011 г. 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник С213 от 20 Юли 2011г. OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SPACE-2012-1

ПРОГРАМА СИГУРНОСТ
FP7-SEC-2012-1
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 241 700 000 ?
Краен срок: 23 ноември 2011 г. 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник С213 от 20 Юли 2011г. OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SEC-2012-1

FP7-ERANET-2012-RTD ERA-NET Call 2012
FP7-ERANET-2012-RTD
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 38 500 000 ?
Краен срок: 28 февруари 2012 г. 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник С213 от 20 Юли 2011г. OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2012-RTD

ПРОГРАМА СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

FP7-SSH-2012-1 FP7-SSH-2012 – Съвместни проекти (широко мащабни интегрирани проекти за научни изследвания)
Дата на публикуване: 20 юли 2011 г.
Бюджет: 39 000 000 ?
Краен срок: 02 февруари 2012 г. 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник С213 от 20 Юли 2011г. OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SSH-2012-1

FP7-SSH-2012-2 FP7-SSH-2012 – Съвместни проекти (малки или средни по мащаб изследователски проекти), както и проекти за координация и подкрепа
Дата на публикуване: 20 юли 2011г.
Бюджет: 48 000 000 ?
Краен срок: 02 февруари 2012г. 17:00:00 (Брюкселско време)
Позоваване на Официален вестник С213 от 20 Юли 2011г. OJ C213 of 20 July 2011
Повече информация и пълния пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SSH-2012-2