БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ДЕЛЕГАЦИЯ В ИНДИЯ 21-27 Октомври 2013

БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ДЕЛЕГАЦИЯ В ИНДИЯ 21-27 Октомври 2013


БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ДЕЛЕГАЦИЯ  В ИНДИЯ
на 21-27 ОКТОМВРИ 2013 /понеделник-неделя/
Организатори:Капитал Проджект България & Индус1Адвантидж Индия

От 21 до 27 Октомври 2013г. в Мумбай, Индия ще се състои серия от бизнес събития, както следва:
Капитал Проджект България, съвместно с Индус1Адвантидж Индия организира Българска Бизнес Делегация, с основни цели:

  • Да се проведат бизнес срещи с местни фирми във всеки от отраслите, в който има заявен интерес от българска страна
  • Да се създадат трайни бизнес отношения, да се проведат конкретни търговски преговори и да се постигнат успешни резултати
  • Да се промени бизнес модела на провеждане на такъв тип мероприятия от такива с чисто рекламна и туристическа цел към работещи посещения, които ще доведат до конкретни резултати и постигане на зададените цели, а именно развиване на търговско-икономически отношения между България и Индия.

Съществена част от посещението е представянето на българските фирми по време на предварително организирани бизнес срещи с местни бизнесмени, като се наблегне на специфичните предимства на всеки от тях и възможностите му за двустранно сътрудничество в областта на бизнеса.
Нашата амбиция е да създадем контакти на отраслово и регионално равнище между бизнеса на България и Индия и успешно приключване на търговски сделки.

Като  част от Българската Бизнес Делегация, получавате следния пакет от услуги:

  • Провеждане на бизнес срещи в Мумбай, Индия между Капитал Проджект и  Индийски компании от съответния бранш и обсъждане на конкретни бизнес оферти или интереси
  • Обратна връзка от България – провеждане на Скайп срещи
  • Водене на кореспонденция между Капитал Проджект и Индийски компании, проявили интерес по имейл, Скайп, телефон в продължение на 1 месец
  • Провеждане на допълнителни срещи в Индия от индийския партньор на Капитал Проджект – Индус 1 Адвантидж
  • Съдействие и защита на интересите на фирмата за успешно сключване на търговска сделка/договор
  • Съдействие по въпроси относно работа с Индийски компании, разясняване на бизнес модела, съвети за успешно сътрудничество с индийски партньори

За да заявите своето участие, моля, свържете се с нас на info@capitalproject.bg или на телефон 0879161621

Броят на фирмите, които можем да представляваме е ограничен!

За БЪЛГАРИЯ

Георги Стратиев
0879161621
Capital Project
info@capitalproject.bg
www.capitalproject.bg

За ИНДИЯ

Пареш Шет
Indus1Advantage
paresheth@yahoo.co.in
pareshsheth@indus1advantage.com
+919820608727
www.indus1advantage.com