База данни за международно сътрудничество

Business Cooperation Database – BCD
Базата данни с профили на фирми за международно бизнес сътрудничество (Business Cooperation Database – BCD) е създадена към мрежата Enterprise Europe Network и представлява ефикасен инструмент за търсене и намиране на подходящ бизнес партньор за всяка фирма. Всеки заинтересуван може да попълни своя фирмен профил като посочи и вида на сътрудничеството с чуждестранен партньор, което желае. Базата данни се попълва онлайн, профилите се публикуват на официалната страница на мрежата и до тях имат достъп всички партньори от мрежата в Европа, Северна Африка, Близкия изток и Северна и Южна Америка.

BCD (Business Cooperation Database) е централизирана база данни за обмен на предложения за бизнес сътрудничество на мрежата Enterprise Europe Network. Чрез нея контактните точки на мрежата от всички държави обменят информация и разпространяват оферти за бизнес сътрудничество.

Чрез Enterprise Europe Network вие можете безплатно да изпратите Вашето търсене или предлагане до информационната система на Генерална Дирекция Предприятия и Промишленост (DG Enterprise and Industry) за подпомагане на МСП – BCD, чрез попълване на формуляр за фирмен профил. Тази информация ще достигне около 600 организации, включващи търговски камари, агенции за регионално развитие и университетски технологични центрове в повече от 40 европейски държави.

Необходимо е само да попълните на английски или на български език формуляра за международно бизнес сътрудничество, който можете да намерите на на връзките по-долу и да го изпратите на адрес:

gkolev@cci.dobrich.net
tppprojects@gmail.com

При проявен интерес към някоя от офертите за бизнес сътрудничество, моля попълнете един от следните формуляри:

icon Формуляр за изразяване на интерес за бизнес сътрудничество (на български)

icon Формуляр за изразяване на интерес за бизнес сътрудничество (на английски)

Ако желаете и Вашата фирма да бъде включена в международната база данни за бизнес сътрудничество, моля попълнете един от следните формуляри и го изпратете на посочените по горе електронни пощи:

icon Формуляр за международно бизнес сътрудничество (на български)

icon Формуляр за международно бизнес сътрудничество (на английски)

Към Списъка с Оферти за 2014

За контакти: Георги Колев, Татяна Гичева, 058 601472, tppprojects@gmail.com