Март 2013

ПОЛУЧЕНИ ОФЕРТИ ЗА БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТ КЛИЕНТИ НА МРЕЖАТА ENTERPRISE EUROPE NETWORK ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2013

При проявен интерес към някоя от офертите за бизнес сътрудничество, моля попълнете един от следните формуляри:

icon Формуляр за изразяване на интерес за бизнес сътрудничество (на български)

icon Формуляр за изразяване на интерес за бизнес сътрудничество (на английски)

Ако желаете и Вашата фирма да бъде включена в международната база данни за бизнес сътрудничество, моля попълнете един от следните формуляри:

icon Формуляр за международно бизнес сътрудничество (на български)

icon Формуляр за международно бизнес сътрудничество (на английски)

Попълнените формуляри изпращайте на следните електронни пощи: gkolev@cci.dobrich.net; een@cci.dobrich.net; tppprojects@gmail.com. След получаването на формулярите вашата заявка ще бъде обработена до 5 работни дни.

1.    BCD ID20130301026 Немска фирма със забележителен опит от 200 години в областта на оптичните решения (широка гама микроскопи и оборудване за тях, индивидуални решения) търси бизнес партньор, който може да популяризира техните микроскопи в неговата страна. Взаимни услуги по продажби са също възможни.

2.    BCD ID20130301017 Полска фирма, с опит в металната индустрия и формовани пластмаси предлага услугите си като подизпълнител.

3.    BCD ID20130301014 Руска фирма, специализирана в дистрибуцията на сувенири (сувенири с лого, бизнес сувенири, фирмени подаръци), предлага търговски посреднически услуги (агент, представител, дистрибутор).

4.    BCD ID20130301013 Германска фирма е активна в областта на разработването и производството на системи за съхранение, като например термотехническo оборудване, компоненти за биогазови инсталации, разширителни съдове и т.н. Фирмата търси бизнес партньори, действащи като посредници за техните услуги и продукти в съответната страна.Те също се интересуват от формиране на съвместно предприятие

5.    BCD ID20130301011 Руска фирма, специализирана в производство и дистрибуция на медицински и ортопедични изделия за превенция, лечение, рехабилитация и болнична помощ търси търговски посредници (дистрибутор).

6.    BCD ID20130301008 Словенска компания, занимаваща се с производство на пелетни котли за централно отопление (10-100kW) търси дистрибутори и представители.

7.    BCD ID20130301007 Руска компания, специализирана в производство и доставка на клапани за газоразпределителните мрежи търси търговски посреднически услуги (агент, представител, дистрибутор).

8.    BCD ID20130301003 Руска фирма, специализирана в продажбата на сувенири (посуда, часовници, изделия от кристал и бронз), предлага търговски посреднически услуги (агент, представител, дистрибутор).

9.    BCD ID20130301002 Руска фирма, специализирана в предоставянето на сателитни системи за наблюдение на транспорта търси търговски посредници (агент, представител, дистрибутор).

10.    BCD ID20130307007 Руска фирма, специализирана в търговия на едро на потребителски стоки (дрехи, трикотаж, шапки, бельо и др.) предлага търговски посреднически услуги (като агент, представител, дистрибутор) на чуждестранни производители на подобни продукти.

11.    BCD ID20130307005 Австрийска компания, активна в разработването на системи за пътна безопасност търси партньори за дистрибуция на своите продукти за безопасност по пътищата, като въздушни възглавници.

12.    BCD ID20130306046 Английска фирма произвежда графики, специално предназначени за използване при идентификационни номера за лодки. Търси партньори за дистрибуция, които работят в сферата на лодки за отдих и туризъм. Фирмата желае да сътрудничи на база съвместно предприятие или споразумение за търговия (търси търговски посредници) с партньори от ЕС, Канада, САЩ и Азия.

13.    BCD ID20130306035  Фирма от Сърбия, работеща в металургичния отрасъл, специализирана в производството на метални изделия, а именно метални конструкции, както и в преработката на метали и т.н., предлага дистрибуторски услуги и търси партньори за съвместно производство. Също така, компанията може да действа като подизпълнител на чуждестранни клиенти.

14.    BCD ID20130306034 Фирма от Русия, специализирана в производство на конфитюри от ягоди, ябълки и ядки от сибирски бор търси европейски дистрибутори.

15.    BCD ID20130306030 Сръбска фирма специализирана в производството на алкохолни напитки (ракии и вина) търси дистрибутори и партньори за съвместни предприятия за разрастване на компанията.

16.    BCD ID20130306019 Латвийска компания, която предлага различни услуги, свързани с миграцията (помощ при получаване на разрешение за пребиваване, визи, стартиране на компания и др.) предлага своите дейности като подизпълнител на чуждестранни компании.

17.    BCD ID20130306013 Малкa полска фирма, специализирана в производството на тръби от полиетилен търси търговски посредници и дистрибутори в европейските страни.

18.    BCD ID20130306009 Руска фирма, специализирана в производството и дистрибуцията на нетъкани материали и изделия търси европейски дистрибутори.

19.    BCD ID20130306008 Руска фирма, специализирана в производството на оборудване за опазване на риба търси европейските търговски партньори.

20.    BCD ID20130305030 Френска консултантска компания е специализирана в развитието на бизнес на европейските компании на пазарите на страните от Латинска Америка. Те предлагат подизпълнителски договори и са готови да станат търговски посредници на европейските компании в страните от Латинска Америка (агенти или представители), най-вече в Перу. Също така предлага транспортни и логистични услуги и търси съвместно предприятие.

21.    BCD ID20130305029 Португалска компания, специализирана в изпълнението на ИТ проекти, като например ERP консултации и изпълнение, интеграция на услуги, аутсорсинг, развитие по поръчка и ниършоринг, се интересува от съвместни предприятия, научни изследвания и технологично развитие и също така предлага подизпълнителски / аутсорсинг дейности.

22.    BCD ID20130305025 Шведско МСП активно в проектирането, производството и продажбите на бебешки продукти търси производител в Източна Европа. Производителят трябва да има доказан опит в технически шиене на високо ниво и възможност за изпълнение на персонализирани поръчки. Договор за подизпълнение се търси там, където производителят трябва да бъде в състояние да се справят с целия производствен процес от снабдяване c материали, производство до опаковка и доставка.

23.    BCD ID20130305019 Испанска компания, специализирана в интегрирани услуги в архитектурата, главно в жилищна архитектура и туризъм, търговски, офиси и обществени сгради се интересува да участват в търгове c чуждестранен партньор за съвместно предприятие, или да си сътрудничат чрез аутсорсинг дейности (търси и предлага) за всички видове дейности които са необходими по време на процеса на разработване на търг.

24.    BCD ID20130305011 Белгийска компания, специализирана в консултантски услуги предлага търговско-посреднически услуги (като представител) или подизпълнителски дейности.

25.    BCD ID20130304031 Английска фирма, специализирана в електронната търговия на дребно на продукти за домашни любимци и ветеринарни продукти  търси търговски представители (агенти или дистрибутори) в Европа. Фирмата също се интересува от придобиване на други фирми в подобна област.

26.    BCD ID20130304030 Aнглийска фирма предлага уникална програма за обучение и консултации, която се фокусира върху подкрепа за бързо развиващи се бизнеси (20% + годишен растеж). Тази програма подсилва експертните познания в управлението на бързо развиващи се бизнеси и предлага на клиентските компании обяснение и разбиране на техните проблеми, както и решения базирани на опит. Фирмата предлага съвместно предприятие или лицензионно сътрудничество на подходящи партньорски фирми в цяла Европа и САЩ за насърчаване и доставяне на тази програма както лице в лице така и чрез уеб канали.

27.    BCD ID20130304026 Италианскa компания, активна в проектиране и производство на автоматични опаковъчни машини за секторите хранително-вкусова промишленост, химическа индустрия, тютюнообработване и селско стопанство търси търговски посредници (дистрибутори, агенти).

28.    BCD ID20130304024 Босненска фирма, занимаваща се с производството на кожени обувки търси подизпълнение / аутсорсинг дейности.

29.    BCD ID20130304022 Руска компания, специализирана в дистрибуцията на материали, както и тяхното монтиране за отопление, системи за водоснабдяване и канализация на територията на Сибир и Далечния Изток е готова да предостави на дистрибуторски услуги за фирми, ангажирани в производството на иновативни технологии.

30.    BCD ID20130304016 Полска фирма, специализирана в търговията на селскостопански продукти и хранителни продукти, както и в производството на замразени плодове и зеленчуци, търси търговски посреднически услуги и предлага споразумение за съвместна дистрибуция.

31.    BCD ID20130304013 Руска компания, специализирана в проучване и развитие в научнa и инженернa област търси партньори за създаването на съвместно предприятие.

32.    BCD ID20130304009 Компания, разположена в южния италиански регион Базиликата, специализирана в производството и търговията на енергоефективни електрически съоръжения, търси посредник за търговия и дистрибуция.

33.    BCD ID20130304008 Италианска компания произвежда консервирана риба и зеленчуци. Има 30 години професионален опит в преработването на риба и зеленчуци. Фирмата търси търговски посредници, за да популяризира своите продукти и разширяването си в други страни.

34.    BCD ID20130301038 Шведски агент за специализирани инструменти за машиностроенето и автомобилната индустрия предлага да бъде агент в Швеция и търси нови продукти в Европа.

35.    BCD ID20130301036 Италианска компания, активна в областта на металообработването и специализирана в проектирането и производството на уреди и машини, търси подизпълнение. Целевите партньори са европейски фирми, работещи в областта на шлайфане и закаляване на стомана, разположени в следните страни: България, Хърватия, Ирландия, Молдова, Полша, Румъния, Словения, Швейцария, Украйна.

36.    BCD ID20130307013 Румънско предприятие, специализирано в преработка и консервиране на плодове и зеленчуци (по-точно карвинг на плодове и зеленчуци), търси потенциални клиенти, като им предлага специализирани услуги в сферата на карвинг на плодове и зеленчуци (fruit carving), чрез подизпълнение.

37.    BCD ID20130307012 Производствено МСП, със седалище в Западен Йоркшир (Великобритания) е специализирано във висококачествени системи за охлаждане и отопление, търси агенти и дистрибутори в цяла Европа, за пускане на пазара на климатична инсталация.

38.    BCD ID20130307011 Латвийска компания за производство на детски шейни търси независими магазини, вериги магазини или дистрибутори, които продават детски стоки, дизайнерски стоки, и може дори да се интересуват от продажбата на този продукт.

39.    BCD ID20130306048  Турска фирма, специализирана в производствo на картонени ъгли, търси за услуги за дистрибуция / представителство и съвместно предприятие.

40.    BCD ID20130306022 Полски вносител / търговец на рок фосфат (използвани за производството на торове) търси европейски търговски партньори (предимно дистрибутори).

41.    BCD ID20130306011 Сръбска компания е специализирана в производство на метални конструкции. Също така компанията има втора сфера на дейност: инженеринг, проектиране и изпълнение на работи в областта на топлинното инженерство. Компанията търси франчайз и предлага аутсорсинг дейности в областта.

42.    BCD ID20130306002 Руска компания, която произвежда декоративeн чакъл търси търговски посреднически услуги (агент, представител, дистрибутор).

43.    BCD ID20130305028 Френска компания, която е разработила комплект за „канабиноиди тест анализ“, за медицински изследвания на канабиноидните лекарства и контрол на Terahydrocannabinol (THC) наркотично вещество, съдържащо се в канабиса, с цел да се въведе отново отлеждане на индустриален коноп в страни, където се опасяват от производство и отглеждане на коноп (Cannabis Sativa). Фирмата търси научно-техническо сътрудничество, за да развива партньорство и дистрибутори в световен мащаб

44.    BCD ID20130305016 Румънска компания, основана през 2012 г., специализирана в международната логистика и управление на транспорта предлага / търси транспортни / логистични услуги в страните от Европейския съюз.

45.    BCD ID20130305012 Средно голяма полска компания от района на Долна Силезия, производител на висококачествени измервателни уреди за секторите електроенергия и телекомуникация предлага услуги за изпитване и калибриране в своята лаборатория. Фирмата търси компании, които се интересуват от редовно изпитване и калибриране на техните технологични продукти и търговски агенти / представители, които биха могли да ги представляват в целия свят. Чрез използването на лабораторните си услуги фирмата може да предложи аутсорсинг.

46.    BCD ID20130305010 Фирма от южната част на Италия е лидер в областта на печат, подвързване и опаковане. Тя е специализирана в печат на каталози, брошури, листовки, печат на книги, пътеводители, публикации, производство на кутии за опаковане на бутилки вино, зехтин, макаронени изделия, риба, производство на кутии за парфюми и козметика, печатане на етикети за напитки. Фирмата търси търговски посреднически услуги и предлага услуги като подизпълнител.

47.    BCD ID20130304021 Независима белгийска консултантска компания, специализирана в операции за финансиране предлага търговски посреднически услуги като представител или подизпълнителски дейности.

48.    BCD ID20130304011 Италианска компания със седалище в региона Емилия-Романя e разработила нова, патентована, интелигентна, безжична система за сградна автоматизация и търси агенти, дистрибутори или представители с цел да се комерсиализира този продукт в чужбина.

49.    BCD ID20130301006 Българска фирма е специализирана в доставката на оборудване за производство на пелети и брикети. Те търсят финансови средства за линия за производство на дървесни пелети с капацитет 800 кг \ ч. – 1000 кг \ ч. Фирмата предлага и търси съвместно предприятие, както и предлага търговски посреднически услуги (агенти, дистрибутори).

50.    BCD ID20130318008 Турска фирма, специализирана в проектирането на зали за прахово електростатично боядисване, зали за течно боядисване и производство на инфрачервени системи за сушене и втвърдяване търси дистрибутори.Фирмата също се интересува от възможности за съвместно производство.

51.    BCD ID20130318004 Турска фирма, специализирана в производството на котлони за готварска печка и абсорбатори търси дистрибутори.

52.    BCD ID20130315018 Немска компания, активна в преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, особено сушени зеленчуци, гъби, билки и подправки търси партньори за дистрибуция в Гърция, България, Румъния, Латвия и Литва

53.    BCD ID20130313029 Млада, креативна и продуктивна компания от Латвия, специализирана в екологично производство на свещи от соя търси партньори – дистрибутори, търговски агенти или друга търговска фирма, активна в продажбата на продукти за домашен интериор

54.    BCD ID20130313027 Българска фирма, специализирана в проектиране, производство, монтаж на модулни къщи, както и пълна гама от строителни услуги, търси агенти, представители или дистрибутори от ЕС за продуктовата гама на компанията, която включва, но не се ограничава само с, проектирането, производството, и монтажа на еднофамилни къщи, бунгала и др. Те също така предлагат подизпълнение / аутсорсинг на целия спектър от строителни услуги.

55.    BCD ID20130313011 Полска търговска компания, занимаваща се с доставка на продукти за различни индустрии (метали, машини и други) е готова да си сътрудничи с производители, износители, дистрибутори или други фирми, които биха искали да навлязат на полския пазар с техните продукти. Фирмата предлага дистрибуторски услуги.

56.    BCD ID20130312032 Английска фирма за производство на висококачествени, охладени и печени десерти търси дистрибутори които да продават на търговци на дребно и хранителни вериги.

57.    BCD ID20130312031 Производител на медицински продукти, включително комплекти за ин витро диагностика, както и хирургически конци, от Великобритания търси европейски агенти и дистрибутори.

58.    BCD ID20130312026 Полска компания за консултации при износ подпомага фирми, навлизащи на чужди пазари от началото до края на процеса. Компанията също така помага на чуждестранни фирми, които търсят бизнес партньори в Полша. Търси фирми, които се нуждаят от подкрепа при навлизане полския пазар или търсят търговски партньори в Полша.

59.    BCD ID20130312024 Фирма от Северозападна Англия, дистрибутор на нова пощенска картичка, която може да бъде персонализирана чрез добавяне на любимата снимка, търси търговски посредници (дистрибутори) в цяла Европа.

60.    BCD ID20130312020 Фирма от Испания, специализирана в качествени обувки, търси нови агенти и дистрибутори, за да представи няколко производствени линии: кожени сандали с кожена подметка и удобна латексова стелка.

61.    BCD ID20130312018 МСП от Северозападна Англия, специализиран дистрибутор на EPOS хардуер, включително принтери и скенери за баркод етикети и парични чекмеджета търси търговски посредници (агенти, дистрибутори или прекупвачи) в Европа.

62.    BCD ID20130312016 Полска фирма, специализирана във вноса и износа на стоки – предимно хранителни стоки, плодове и зеленчуци предлага търговски посреднически услуги и сътрудничество за транспорт / логистика.

63.    BCD ID20130312015 Английска фирма е разработила стенна конзола (скоба), която осигурява безопасно съхраняване на сешоари и преси за коса. Фирмата търси дистрибутори в Европа.

64.    BCD ID20130312014 Италианска компания, специализирана в производството на електрически нагревателни елементи за промишлени приложения, автомобилостроенето, строителството и сектора на възобновяема енергия търси търговски услуги в цяла Европа.

65.    BCD ID20130312011 Румънска фирма, работеща в областта на производството на изделия от дървен материал, изделия от корк, слама и материали за плетене се интересува от намиране на потенциални партньори за търговски посреднически услуги. Фирмата също търси чужди компании, работещи в същата / подобна област на дейност, за да им предложи подизпълнителски дейности.

66.    BCD ID20130312008 Румънска фирма, активна в областта на издаването на списания и други периодични издания предлага своите редакционни услуги за чуждестранни фирми, работещи в областта на производството на дървен материал, чрез промотиране на бизнеса им в румънско специализирано списание.

67.    BCD ID20130312007 Латвийска компания е специализирана в моден дизайн и търговия на едро на мъжки, женски и унисекс облекла, дънкови облекла. Фирмата търси дистрибутори и фирми, които продават дизайнерски колекции дрехи, които работят с марки в средни и високи ценови нива.

68.    BCD ID20130312001 Израелска компания е лицензирала и доразвила уникален каталитичен процес на намаляване на нитратите. Технологията може да се използва за секторите събиране и пречистване на вода. Фирмата търси партньори за съвместно предприятие в по-нататъшното развитие на продукта; производители на катализатори за производство и подизпълнение; партньори, които може да се интересуват от финансова подкрепа на дружеството.

69.    BCD ID20130311029 Испанска фирма, специализирана в производството на обзавеждане за училища и обзавеждане за съблекални, търси търговски посредници и дистрибутори в Европа, Русия и Северна Африка.

70.    BCD ID20130311028 Френски производител на вълнена прежда търси агенти, които да представят неговите продукти.

71.    BCD ID20130311027 Турска компания, създадена през 1993 г., произвежда и проектира готови облекла за мъже и жени направени от деним и габардин. Компанията търси търговски представители, търговски агенти и дистрибутори на облекла; компанията също така предлага подизпълнение на производители на облекла в Европа и Русия.

72.    BCD ID20130311024 Шведско МСП е разработило система за автоматична проверка на покривни плочки и други керамични изделия в производствени линии. Системата е изградена на модули и въз основа на най-новите технологии, включително камери с висока резолюция, звуково оборудване и лазери. Фирмата търси европейски дистрибутори за продажба на дребно на продукта.

73.    BCD ID20130311021 Френска софтуерна компания за проектиране на решения за управление на знанията, както и решения за управление на документи, търси търговски посредници като дистрибутори или агенти в Европа

74.    BCD ID20130307006 Турска компания, базирана в Анталия е специализирана в производство и търговия с млечни продукти (мляко, сирене). Фирмата предлага съвместни предприятия и производствени услуги на външни изпълнители.

75.    BCD ID20130306006 Руска верига магазини на дребно, за продажба на модни топли дрехи търси търговски посреднически услуги (агент, представител, дистрибутор).

76.    BCD ID20130319022 Италианска компания, базирана в Калабрия, е специализирана в изграждането на ролки, моторни конвейери. Фирмата търси търговско-посреднически услуги (агент, дистрибутор, представител), с цел да разшири дейността си на чуждестранни пазар.

77.    BCD ID20130319009 Английска фирма, предлагаща материали и услуги за покритие на подове и резервоари, използвани в химически заводи и в нефтохимическата, целулозната, хартиената и инженерните индустрии търси агенти или дистрибутори в други европейски страни.

78.    BCD ID20130318052 Българска фирма, специализирана в производството на оборудване и продукти за машиностроенето търси подизпълнителски дейности и е готова да си сътрудничи с чужди фирми за производство на оборудване, възли и детайли по техните спецификации.

79.    BCD ID20130318040 Фирма от Северозападна Полша проектира и произвежда високо качествено оборудване и компоненти за осветление за различни видове места и сгради, т.е. офиси, панаири, музеи, галерии, църкви и къщи. Фирмата предлага подизпълнителски услуги. Фирмата желае да започне сътрудничество с европейски дистрибутори, затова търси и предлага дългосрочни съвместни предприятия.

80.    BCD ID20130318038 Фирма от Северозападна Полша е специализирана във висококачественa обработка със CNC, дизайн, производство на прототипи и подготовка на пълна техническа документация. Фирмата предлага подизпълнителски услуги. Фирмата желае да започне сътрудничество с европейските дистрибутори на метални части, затова търси и предлага дългосрочни съвместни предприятия.

81.    BCD ID20130318035 Английска фирма е производител, изключителен дистрибутор и търговец на едро на алтернативни продукти за здравеопазването и по-специално в областта на успокояване на болка, астма и алергии, и т.н., предлага и търси потенциални търговски посреднически услуги и се интересува от съвместно предприятие или възможности за придобиване.

82.    BCD ID20130314017 Арменска фирма е специализирана в отглеждането и продажбата на повече от 40 вида растения. По-специално фирмата отглежда цветя, екзотични растения, семена / разсад, а също и е специализирана в продажбата на почвени смеси, торове, саксии, и всички необходими продукти за отглеждане и грижа за растения. Компанията търси съвместно предприятие за взаимни инвестиции в по-нататъшното разширяване.

83.    BCD ID20130314015 Английска фирма е специализирана в проектирането на кожени куфари за багаж за класически и модерни спортни автомобили търси търговски посредник (дистрибутори) в Европа. Компанията предлага куфари, които се вместват в багажника или зад седалките на спортни автомобили, които имат малко място за нормален багаж.

84.    BCD ID20130314009 Румънска фирма, специализирана в производството на метални изделия: метални кофи, метални профили, елементи за военни и промишлени конструкции, сложни метални конструкции, като морски водни филтри, електрофилтри, търси дистрибутори за разширяване на външния пазар и предлага подизпълнителски дейности за партньори, работещи в областта на метални конструкции, пробиване, военноморски съоръжения.

85.    BCD ID20130314004 Румънска фирма, специализирана в производството на дървени продукти, като стълби, врати, дограма, щори, търси дистрибутори на европейския пазар, и е отворена за възможности за съвместно производство и подизпълнителски дейности.

86.    BCD ID20130313042 Турска фирма, създадена през 1991 г. в Маниса, произвежда селскостопански машини като култиватори, плугове, торачки, чизели, дискови брани. Те търсят дистрибутор за своите продукти, за да бъдат разпространени в Европа.

87.    BCD ID20130313040 Английска фирма, специализирана в английски, европейски и международни права върху интелектуалната собственост във връзка с инженерни продукти и процеси предлага услугите си като подизпълнител по отношение на патент, регистрация на дизайн и изисквания за регистрация на търговска марка. Безплатна първоначална консултация е възможна.

88.    BCD ID20130313033 Водещ производител на бетонни павета и бордюри в Латвия търси дистрибутори и други търговски партньори.

89.    BCD ID20130313023 Испанска компания специализирана в областта на туризма и управляваща шест туристически апартамента, разположени в красиво село в северната част на Испания, търси международно сътрудничество. Целта е да се увеличи броя на клиентите, които идват от чужбина и търсят да прекарат почивката си в красиво село с много възможности за дейности на открито. Апартаментите са много добре оборудвани и са много добър вариант за семейства или приятели. Фирмата търси туристически фирми за създаване на взаимно представителство.

90.    BCD ID20130313022 Полска печатница предлага услуги за офсетов печат, ситопечат, тампонен печат и дигитален печат. Фирмата предлага свой собствен отдел графики и създаване на визуална реклама. Фирмата предлага услугите си като подизпълнител и търси чуждестранни контрагенти интересуващи се от печатни услуги.

91.    BCD ID20130313020 Латвийски производител предлага богат асортимент от мебели за дневна, спалня, кухня, публично пространство, открити пространства / градина, както и аксесоари за мебели. Фирмата търси дистрибутори и предлага своите подизпълнителски дейности.

92.    BCD ID20130313019 Руска фирма, специализирана в производството на осветителни тела и стъкло, търси търговски представители

93.    BCD ID20130313015 Английска компания за спортни сувенири има уникален лиценз за подписа на Пеле върху спортни сувенири и търси партньор за разпространение на тениски, картички, обувки и други продукти в територии извън Великобритания и САЩ.

94.    BCD ID20130313012 Полски производител на кубчета бульон, мигновени супи в буркани, кетъринг супи, подправки, кетъринг сосове, мигновени супи с юфка търси партньори, търговски посредници (дистрибутори, агенти), реципрочно производство и предлага подизпълнителски дейности.

95.    BCD ID20130313009 Руска фирма, специализирана в услуги по почистване, измиване на автомобили, както и почистваща техника под наем, предлага съвместно предприятие с европейски компании, действащи в същата област.

96.    BCD ID20130313005 Румънскa фирма, специализирана в рекламни дейности, както и в изграждането и оборудването по поръчка на изложбени щандове, търси сътрудничество с фирми от други страни от ЕС. Фирмата предлага своите подизпълнителски услуги.

97.    BCD ID20130313003 Руска фирма специализирана в производството на детски площадки търси дистрибутори и предлага дистрибуция на чуждестранни компании желаещи да навлязат на руския пазар.

98.    BCD ID20130313002 Фирма от Румъния с опит в областта на промишленa и жилищнa автоматизация предлага търговско-посреднически услуги (като агент, представител и дистрибутор), реципрочно производство и подизпълнителски / аутсорсинг услуги.

99.    BCD ID20130307025 Турска компания специализирана в търговията с текстилни продукти като завеси, дрехи, плат за ризи, тонер, машини, търси търговско-посреднически услуги, съвместно предприятие и реципрочно производство (с аналогични фирми).

100.    BCD ID20130305008 Испанска инженерингова компания държи правата на интелектуална собственост на софтуер система разработенa за управление на поддръжката в хотел. Фирмата търси търговски споразумения за търговско представителство.

101.    BCD ID20130318002 Турска фирма, специализирана в производството на брашно, търси търговски посредник и услуги за дистрибуция. Фирмата търси нови партньори от Европа и балканските страни.

102.    BCD ID20130318001 Водещ израелски производител на еднократни картонени чаши за топли и студени напитки и еднократни съдове за готова храна е специализиран в печат на хартиени чаши и съдове за храна с логото на различни вериги. Фирмата търси търговски посреднически услуги за разпространение на продуктите си.

103.    BCD ID20130315022 Шотландска фирма, която се занимава с производство и продажба на оборудване за преброяване на пари търси търговски партньори за дистрибуция в Швеция, България и Дания.

104.    BCD ID20130315019 Австрийска фирма за производство на специално изградени и иновативни фасади за сгради от метал / стъкло търси сътрудничество с архитекти и строителни проектанти в ЕС и САЩ, да действа като подизпълнител.

105.    BCD ID20130315015 Полска фирма, специализирана в настилки от естествен камък и бетонни блокове, особено ръчно нарязани базалтови кубчета и плочи желае да бъде подизпълнител за фирмите в ЕС.

106.    BCD ID20130315014 Компания от Полша търси доставчици на козметични продукти за превозни средства и предлага своите посреднически услуги.

107.    BCD ID20130315010 Датска фирма е изобретила новa специално проектиранa изолираща подложка за родилните боксове, в свиневъдни ферми. Подложката е предназначена за прасенцето, като значително намалява консумацията на енергия за отопление и в същото време подобрява благосъстоянието прасенце. Фирмата търси дилъри, които вече продават други селскостопански продукти, за земеделски производители или инженерингови фирми, които изграждат свиневъдни помещения, които ще се интересуват от реализация на продукта в Източна Европа, Германия и Холандия.

108.    BCD ID20130315004 Компания от Полша, която е специализирана в изготвяне на метални конструкции (предимно палаткови зали) търси партньори в чужбина за производствени дейности и предлага своите подизпълнителски услуги.

109.    BCD ID20130315003 Полска фирма, специализирана в производството на части за машини и механичнa обработка желае да бъде подизпълнител за ЕС фирми производители на различни машини

110.    BCD ID20130315002 Фирма от Северна Швеция, се занимава с анализ на вода и пречистване на води търси партньори за сътрудничество, които могат да доставят различни видове филтърни системи или компоненти.

111.    BCD ID20130314038 Румънска фирма, специализирана в производството на метални части за селскостопански машини търси производител на пластмасови резервоари, които ще бъдат използвани за резервоари за селскостопански пръскачки. Фирмата търси подизпълнител.

112.    BCD ID20130314032 Хърватска ИКТ компания, специализирана в разработването на мобилни и уеб приложения предлага аутсорсинг услуги и търси търговски посредници. Компанията също обмисля възможността за съвместно предприятие.

113.    BCD ID20130314031 Английски производител на рециклирани и екологично чисти продукти за изолация на сгради, подходящи за широк спектър от строителни проекти, търси търговски посредници (дистрибутори и търговски агенти).

114.    BCD ID20130314029 Литовска компания за производство на подправки и билки предлага продажба / придобиване на цялата фирма или част от нея. Компанията е един от водещите производители на подправки в Литва. Марката е широко известна, ценна и консумирана.

115.    BCD ID20130314023 Арменска фирма е специализирана в дрехи, спално бельо и производство на завеси. Фирмата търси търговски партньори, по-специално агенти, които биха искали да продават продукцията на фирмата в чужбина. Фирмата предлага търговски услуги за качествени платове.

116.    BCD ID20130314021 Турска фирма, която има 38-годишен опит в производството на велосипеди търси дистрибутори, съвместно предприятие / аутсорсинг сътрудничество с доставчици на части за производство на велосипеди и сглобяване.

117.    BCD ID20130314019 Арменска фирма е специализирана в производството на облекла. Фирмата работи предимно по поръчки. Фирмата търси партньори за дистрибуция и представителство и предлага продажба / придобиване на цялата фирма или част от нея.

118.    BCD ID20130313036 Руска фирма, специализирана в производството на средства за измерване на температура търси дистрибутори сред европейските партньори.

119.    BCD ID20130313035 Полска фирма предлага доставки на пазара във Великобритания на продукти, произведени в Полша в съответствие с изискванията на клиентите от Великобритания. Фирмата също предлага представителство на чуждестранни партньори в Полша (всички страни от ЕС), пазарни операции, основаване на фирми, правни услуги и развитие на бизнес.

120.    BCD ID20130313034 Руска фирма, която продава консумативи за козметични салони и здравни заведения предлага търговски посреднически услуги (като агент, представител или дистрибутор)

121.    BCD ID20130313028 Руска фирма, специализирана в теоретични, експериментални и приложни изследвания, разработване на материали, методи за производство на интензивни научни предмети с високи свойства на полимерни композитни материали, структурна керамика и стъклени материали, за да отговорят на настоящите и бъдещите нужди на авиацията и космонавтиката и други индустрии търси партньори за съвместно предприятие.

122.    BCD ID20130313026 Румънска фирма, специализирана в производството машини за формоване на метал предлага услугите си като подизпълнител за партньори от ЕС, които се интересуват от сътрудничество. Реципрочно производство също е възможно.

123.    BCD ID20130313025 Английски производител на водоустойчиви телевизори за баня търси дистрибутори в Европа. Компанията също така продава продуктите си директно на най-добрите магазини за баня във Великобритания и има 8 търговски агента, така че може да предложи услуги за дистрибуция, на подбрани висококачествени продукти, в Обединеното кралство.

124.    BCD ID20130307010 Румънска фирма, специализирана в търговия на едро с машини и оборудване, услуги за инструменти и оборудване, както и технически консултации, търси търговско сътрудничество (чрез подизпълнение), с фирми или физически лица, в други страни от ЕС, за да им предоставя своите технически консултантски услуги.

125.    BCD ID20130305018 Гръцка фирма, специализирана в производството на мебели търси партньорство с агенти, търговци на едро, интериорни дизайнери и архитекти в областта на мебели за дом или офис, за да разшири бизнеса си.

126.    BCD ID20130320031 Фирма от Южна Полша, производител на пчелни продукти като пчелно млечице, цветен прашец, пчелен мед – създател на иновативна технология за люпилня на пчели майки търси сътрудничество. Най-добрите профили на потенциални партньори са фирми занимаващи се с био, козметика, козметология с интерес за създаване на съвместно предприятие или които търсят верига за доставки (подизпълнител) като изпълнител. Също така търсят дистрибутори и представители за продажба на продукти на нови пазари.

127.    BCD ID20130320019 Ирландски онлайн търговец на дребно на „Направи си сам” продукти и железария (инструменти) търси партньори занимаващи се с подобни продукти, които желаят да продават на европейски пазар. Компанията ще действа като търговец на партньори.

128.    BCD ID20130319031 Испанска фирма, която работи в няколко области на визуалната комуникация и социалните мрежи предлага подизпълнение и реципрочнo производствo.

129.    BCD ID20130319018 Френска компания, специализирана в производството на декоративни аксесоари за строителната индустрия, изработени от ковано желязо и месинг търси дистрибутори, търговци и изпълнители. Всички продукти на компанията са ръчно изработени от майстори, в съответствие с традиционните методи и техники на производство.

130.    BCD ID20130319014 Турска фирма, специализирана в производството на арматурни мрежи, лека метална мрежа, оградни системи, търси партньори, които биха искали да продават подобни продукти.

131.    BCD ID20130319013 Немска фирма, специализирана в доставката на електрически и електронни устройства и компоненти, с акцент върху производството на компоненти, кабели навиване на намотки, предлага инженерни и производствени услуги.

132.    BCD ID20130319011 Турска фирма, специализирана в производство и търговия на всички видове трикотажни изделия търси партньори, които биха искали да разпространяват подобни продукти.

133.    BCD ID20130319007 Белгийска компания е разработила подсладител без калории и търси бизнес партньори за популяризиране и разпространение на продукта в целевите страни.

134.    BCD ID20130319004 Българска фирма, специализирана в производството на освежители за въздух, обувки, както и в производството на зехтин и балсамов оцет, узо, продукти за грижа за бебета, офис материали, предлага и търси търговско-посреднически услуги (агент,представител, дистрибутор).

135.    BCD ID20130318065 Английска компания, която предоставя широка гама от преводни услуги и корпоративни финансови услуги предлага договор за подизпълнение на български фирми.

136.    BCD ID20130318064 Английска фирма предлага висококачествено, екологично чисти устройство за сушене на дрехи, изработено от липово дърво, със FSC (Forest Stewardship Council) сертифицирани материали, търси потенциални партньори за дистрибуция на техните продукти в ЕС.

137.    BCD ID20130318062 Френска компания, проектира, произвежда и продава широка гама системи за печат на пластмасови карти търси технически и търговски партньорства, за да предлага нови продукти, които ще бъдат в допълнение към своите оригинални продукти.

138.    BCD ID20130318060 Френска компания, която проектира медицински обекти, търси търговски посредници, за да разшири дейността. Компанията също така ще проучи всички възможности за съвместно предприятие, сливане и обмен на акции.

139.    BCD ID20130318056 Румънска компания, специализирана в създаването на цифрови и печатни карти и GIS решения предлага своите търговски посреднически услуги на партньори в Европа. Фирмата също така предлага услугите си като подизпълнител.

140.    BCD ID20130318048 Турска компания, създадена през 1984 г., произвежда и изнася мидибуси в Европа, Алжир и Азербайджан. Фирмата търси търговски посредници, особено дистрибутори с широк канал за дистрибуция и мрежа за износ в автомобилния сектор.

141.    BCD ID20130318044 Френска фирма, която се занимава с доставката на напълно интегрирани системи и решения за промишлени обекти по целия свят в секторите петрол и газ, производство на електроенергия и водната индустрия желае да закупи европейски предприятия или да създаде съвместни предприятия.

142.    BCD ID20130318042 Английска фирма, специализирана в маркетинга и продажбите на продукти, предназначени за компании от цял свят предлага услуги по дистрибуция на фирми с продукти в секторите селско стопанство, храни за животни и домашни любимци, машини и съоръжения и дървообработване, които искат да разширят своята дистрибуторска мрежа във Великобритания. Фирмата може да осигури транспорт и логистични услуги.

143.    BCD ID20130318041 Българска фирма, специализирана в производството на висококачествени мъжки къси панталони за плуване, поло / голф ризи и други трикотажни изделия, търси търговски партньори (агент, представител, дистрибутор) и предлага реципрочно производство и подизпълнение / аутсорсинг дейност.

144.    BCD ID20130318039 Английска фирма, специализирана в производството на висококачествени части чрез леене под налягане (injection moulding) за секторите автомобилостроене, електроника, медицински изделия, мореплаване и кемпери предлага производствени услуги на партньори в Европа и извън нея. Те също са заинтересовани в намирането на търговски агент да ги представлява в чужбина и са отворени за съвместни предприятия с потенциални партньори.

145.    BCD ID20130318029 Турска фирма, специализирана в отглеждането на домати, чушки, дини и зеленчуци, търси съвместно предприятие с европейски фирми.

146.    BCD ID20130318025 Полска компания от района на Долна Силезия за продажба на различни видове подови, стенни и външни панели се интересува да стане агент / дистрибутор или представител на компании, които са заинтересовани да навлязат с подобни продукти на полския пазар.

147.    BCD ID20130318020 Унгарска фирма специализирана в производството на тапи за умивалник за източване на течна храна, търси търговски посреднически услуги (агент, представител, дистрибутор). Компанията също така желае продажба / придобиване на цяла или част от фирма.

148.    BCD ID20130318017 Холандска фирма производител на продукти и системи за промишлено отопление и сушене търси дистрибутор в България.

149.    BCD ID20130325015 Полска компания, работеща в областта на текстилни настилки за под предлага широка гама от килими и черги, с възможност да се сложи лого на клиента и / или други знаци и емблеми. Тъй като компанията иска да започне дългосрочно сътрудничество с чуждестранни производители на текстил и доставчици, както и с продавачи, търси и предлага съвместно предприятие и подизпълнителски услуги. Също търси търговски услуги.

150.    BCD ID20130321010 Тази немска компания е пионер в областта на технологиите за производство на биогаз. Тя проектира и произвежда биогаз централи „до ключ”, като разчита на опита на своите инженери и техници. Те биха искали да намерят партньори в тази област или в общия сектор „Топлофикация“ в цяла Европа. Търсят съвместни предприятия с утвърдени и влиятелни компании в тези бизнес области или добри дистрибутори за своите продукти и услуги. Реципрочно производство, замяна на акции, подизпълнение и франчайз модели също са възможни.

151.    BCD ID20130321004 Турска фирма, специализирана в областта на морските продукти, търси търговски посредник и дистрибуторски услуги. Основните продукти на фирмата са охлюви и замразенa рибa. Те също са готови да бъдат дистрибутори на сьомга и вино и предлагат своите транспортни услуги.

152.    BCD ID20130321003 Немска компания, специализирана в обработка на метали търси подизпълнител в същия сектор за производство на палети на стойки (post pallets) от стомана. Германската компания доставя инженерни чертежи на разположение на подизпълнителя и очаква пълно производство, включително боядисване.

153.    BCD ID20130320044 Немска фирма, специализирана в областта на еластомерни материали, комбинирани с технологични иновации и клиентски-ориентирано производство предлага индивидуални високотехнологични продукти в областта на технически каучукови части устойчиви на най-екстремните тестове и следователно подходящи за всеки един сектор, където се изисква точност и сигурност (транспорт, аеронавтиката, инженерство и т.н.). Фирмата търси утвърдени партньори, които могат да действат като посредник, поемайки дистрибуцията за съответните им региони.

154.    BCD ID20130320043 Утвърдена немска компания за разработване, производство и продажба на най-различни варианти на сензори за железопътната индустрия и инженерната индустрия и газови турбини, както и предаватели за измерване и контрол на различни физически единици, за предпочитане за промишлени клиенти. Фирмата търси потенциални партньори за взаимно търговско партньорство.

155.    BCD ID20130320040 Италианска фирма, специализирана в производството на домашен шоколад (таблетки, трюфели, пралини пълни с лешников крем) търси дистрибутори и вносители които се интересуват от техните продукти.

156.    BCD ID20130320037 Унгарска фирма е специализирана в производство и разпространение на широка гама от замразени плодове, зеленчуци и тестени изделия с изключително качество, търси търговски посреднически услуги (агенти, представители, дистрибутори). Те търсят търговци на едро, вериги от магазини, търговци на дребно, които да разпространяват техните продукти.

157.    BCD ID20130320035 Чешка фирма, специализирана в производството на слънчеви панели и продажбата на фотоволтаични (PV) компоненти, търси дистрибутори и предлага своите подизпълнителски услуги.

158.    BCD ID20130319033 Словашка фирма, която предлага индивидуални услуги на туристите, включително настаняване в собствена къща за гости, предлага туристически гидове, както и транспортни услуги, търси агент, представител, който ще рекламира техните услуги.

159.    BCD ID20130319026 Испанска фирма, която произвежда кухненски мебели, търси агенти и / или дистрибутори.

160.    BCD ID20130319024 Шведска фирма, предлага обучение по бизнес развитие на малки, средни и големи фирми. Компанията също така предоставя бизнес и мениджмънт консултации, както и информационни услуги. Те търсят и желаят да участват в съвместно предприятие с 27-те държави-членки на ЕС.

161.    BCD ID20130318049 Израелска фирма, специализирана в производството на спално бельо, завеси, дамаски и покривки, търси агенти / дистрибутори и партньори, които имат опит в областта на текстила, за съвместни предприятия.

162.    BCD ID20130318030 Малкa полска фирма от Долна Силезия продава различни видове натурална козметика (еко, био, без parrafinum liquidum, натриев лаурил сулфат, парабени и т.н.) желае да стане агент / дистрибутор или представител на компании, които са заинтересовани да навлязат на полския пазар с натурална козметика. Фирмата продава козметика чрез интернет.

163.    BCD ID20130313017 Българска фирма, специализирана в проектиране, производство и разпространение на преносими, миниголф игрища и миниголф препятствия търси дистрибутори. Компанията също така предлага взаимна дистрибуция на продукти за миниголф и голф обучение в България, както и подизпълнение и / или аутсорсинг дейности.

164.    BCD ID20130307021 Белгийска фирма, специализирана в областта на енергийните модули и генератори, търси търговски посреднически услуги като търговци и агенти, за да представят техните продукти произведени в Белгия или Европа. Фирмата също така предлага подизпълнителски дейности (като доставчик на генератори).

165.    BCD ID20130325013 Сръбска фирма, специализирана в областта на производството на неметални и химически продукти търси търговски посредници и дистрибутори в страните от ЕС.

166.    BCD ID20130325011 Сръбска фирма, специализирана в производството на брави, панти и PVC и алуминиева дограма, търси и предлага реципрочно производство и търси дистрибутори за своите продукти. Също така търсят подизпълнители.

167.    BCD ID20130325009 Турска фирма, специализирана в производството на текстилни материали като шалове, шал от фин копринен плат, знамена, търси аутсорсинг дейности. Също така предлага продажба на цялата фирма или част от нея.

168.    BCD ID20130325003 Полски производител на иновативни леки закуски от зеленчуци, плодове и сирене търси търговски посредник / дистрибуторски услуги в страните от Европейския съюз.

169.    BCD ID20130325002 Румънска фирма, активна в областта на граждански и топографски инженерни услуги предлага споразумения за подизпълнение.

170.    BCD ID20130322042 Португалска фирма, специализирана в производството на варници, сушилни и друго оборудване за керамичната индустрия търси търговски посреднически услуги (агент или друго).

171.    BCD ID20130322041 Френска фирма, специализирана в силиконови инжекции за областта на медицината търси дистрибутори.

172.    BCD ID20130322040 Френска фирма, специализирана в производството на екструдирани кабели, оловни кабели за херметична група и изолационни ръкави за висока температура търси дистрибутори.

173.    BCD ID20130322038 Словашка компания, преработвател на пластмаси и доставчик на пластмасови продукти като PVC, PP и PE тръбопроводни системи, търси търговски посредници / дистрибутори и предлага подизпълнение в производство на ишлеме.

174.    BCD ID20130322037 Френска фирма, специализирана в производство на пластмасови части, е разработила воден сепаратор и филтър за двигатели, без касета. Той разделя водата от бензина и дизела. Фирмата търси търговско споразумение за разпространение в Европа.

175.    BCD ID20130322036 Сръбски производител, търговец на едро и дребно на детски дрехи търси партньори за франчайзинг (предлага).

176.    BCD ID20130322031 Френска фирма за производство на стъкла за кабини на трактори и багери търси търговски партньор, за да продава продуктите си на чужди пазари. Търсят търговски посреднически услуги.

177.    BCD ID20130322030 Шведска фирма е разработила специален вид ботуши за жени. Фирмата търси производител, агент, представител и дистрибутор за своите продукти.

178.    BCD ID20130322019 Италианска фирма, специализирана в производството на медицински изделия търси агенти, представители, дистрибутори. Основният продукт е фризер, използван за съхранение на кръв, плазма, тромбоцити и червени кръвни клетки, предназначени да отговорят на нуждите на малки и големи болници за кръвопреливане, старчески домове, лаборатории, операционни зали.

179.    BCD ID20130322016 Световно признатa фармацевтична компания oт Индия, с две производствени съоръжения се занимава с производство и търговия на фармацевтични препарати в чужбина и вътрешните пазари. Компанията произвежда и предоставя качествени лекарства, на конкурентни цени за вътрешни и международни пазари. Индийската компания търси европейски компании за следните видове сътрудничество: – съвместно предприятие; сливане и придобиване на акции; продажба на цялата фирма или част от нея.

180.    BCD ID20130322015 Испански бизнес парк, където услугите се предоставят по централизиран начин чрез Общо звено инфраструктури или „Тригенерационна система“ (пара, охлаждане, електричество) предлага на транспортни и логистични услуги чрез интермодална система за товарен транспорт идеална за създаване на логистична платформа за Испания и Южна на Франция.

181.    BCD ID20130322014 Българска фирма произвежда уникално брашно от мелница. Фирмата предлага и търси съвместно предприятие, както и предлага търговски посреднически услуги (агенти, дистрибутори).

182.    BCD ID20130322012 Българска фирма е специализирана в студено пресовано растително масло, вентилатор за зърно, газификационна система за домашна употреба на биогаз, горелка за пелети за промишлена употреба. Фирмата предлага и търси съвместно предприятие, както и предлага търговско-посреднически услуги (агенти, дистрибутори).

183.    BCD ID20130321032 Сръбска фирма, специализирана в производство и монтаж на PVC (поливинил хлорид), алуминиеви врати и прозорци на сгради в процес на изграждане търси дистрибутори.

184.    BCD ID20130321026 Българска фирма, специализирана в производството на механични части, леене на алуминий и цинк, пресоване и шприцване на изделия от каучук и пластмаси, боядисване и нанасяне на покритие, предлага услугите си като подизпълнител (производство) и се интересува от сътрудничество за съвместно предприятие, въз основа на изследвания и технологично развитие.

185.    BCD ID20130321025 Арменска фирма, която изнася и продава минерални и трапезни води, натурални сокове, сушени плодове и естествени каменни плочи, търси търговски посредници (агенти, представители, дистрибутори).

186.    BCD ID20130321023 Британска фирма, специализирана в портативни агрегати за съхранение на слънчева енергия за събития на открито търси дистрибутори или представители в цяла Европа.

187.    BCD ID20130321021 Арменска фирма, която се занимава с производство и доставка на PVC (поливинил хлорид) и PE (полиетилен) тръби, дограма, търси търговски посредници (агенти, представители, дистрибутори), Транспорт / Логистика и подизпълнителски / аутсорсинг дейности.

188.    BCD ID20130321013 Турска фирма, специализирана в производството на таблетки, билковa козметика, медицински бинтове и превръзки и фармацевтични продукти, търси дистрибутори в европейските страни.

189.    BCD ID20130318054 Английска фирма, която предоставя „новини за малките и средни предприятия“ търси международни спонсори и автори. Услугата е насочена към предоставяне на новини за малките и средни предприятия в цяла Великобритания и регистрира средно 40 000 посетители на месец към своя уебсайт и 10 500 абонати за своя ежедневен бюлетин. Фирмата е готова да си сътрудничи с международни спонсори, както и да публикува статии от лидери в индустриалния сектор, експерти от индустрията, лидери на търговски сдружения, журналисти на свободна практика и блогъри.

190.    BCD ID20130318016 Френско търговско дружество доставящо напълно интегрирани системи и решения за индустриални обекти в световен мащаб, в секторите петрол и газ, производство на електроенергия и водна индустрия, търси европейски доставчици на механично оборудване, помпи, както и електрическо оборудване. Споразумения за дистрибуция ще бъдат предложени на доставчиците.

191.    BCD ID20130318007 Индийска водеща фирма в областта на вятърни турбини търси партньор за прилагане на технологии за вятърна микро турбина, Photonix Solar PV и вятърна и слънчева хибридна система. Фирмата желае да популяризира вятърни турбини (между 5 до 10 KW), контролери, инвертори, батерии, слънчеви панели и т.н. в Индия. Също така търси лицензионни / технически споразумения за съвместно развитие или съвместно предприятие.

192.    BCD ID20130313043 Холандска ИКТ фирма предлага модерно и лесно решение за мобилна и онлайн обработка на разходите. Фирмата търси дистрибутори, представители или агенти, занимаващи се с търговия на финансов софтуер.

193.    BCD ID20130326003 Македонска фирма, специализирана в производството на ръчно изработени традиционни балкански продукти: бюрек и брускети търси търговски посреднически услуги (агент, представител, дистрибутор) и предлага франчайз на партньори от ЕС.

194.    BCD ID20130325042 Английски производител и доставчик на ламарина за скеле, използвана за ограничаване и защита от времето с широк спектър на приложение, включително петролна индустрия, корабостроителници и пясъкоструене търси партньори, за да помогнат с дистрибуцията на тези продукти в останалата част на Европа.

195.    BCD ID20130325036 Малтийска фирма с над 40 години опит в шприцоване на пластмасови части и компоненти за химическата, хранително-вкусовата, автомобилната, електрическата, производство на играчки, медицинската и фармацевтичната промишленост предлага да действа като подизпълнител за производство на пластмасови компоненти, особено в Европа, Северна Африка и Близкия изток. Също така търси производствени фирми, които произвеждат подобни продукти, и търсят аутсорсинг на част от продукцията им по стратегически причини.

196.    BCD ID20130325032 Италианска фирма, разположена в прочутата пиемонтска област за производство на грозде и специализирана в собствено производство на висококачествени червени вина търси агенти и дистрибутори, за да навлязат на нови европейски пазари.

197.    BCD ID20130325031 Българска фирма, специализирана в търговия с комбайни, трактори, сеялки, тороразпръсквачки, плугове, напоителна техника, балировачки, дискови брани, култиватори, предоставяща обслужване след продажбата и продажба на резервни части и консумативи. Фирмата предлага търговски посреднически услуги – агент, представител, дистрибутор.

198.    BCD ID20130325030 Босненска фирма, занимаваща се с производство и доставка на резервни части за турбини за ТЕЦ търси търговски посредник (агент, представител, дистрибутор), предлага / търси съвместно предприятие и реципрочно производство.

199.    BCD ID20130325029 Руска фирма, специализирана в производството на изделия от дървен материал, корк, слама и материали за плетене търси търговски посреднически услуги (агент, представител, дистрибутор).

200.    BCD ID20130325025 Френска фирма, специализирана в търговията на печатни и промоционални продукти търси производители на пълнители за химикалки, за да разпространява продуктите им във Франция.

201.    BCD ID20130325023 Босненска дъскорезница и мебелна фабрика предлага съвместно предприятие и продажба на компанията.

202.    BCD ID20130325022 Английска компания, която предлага преводи на всички езици предлага услугите си като подизпълнител.

203.    BCD ID20130325021 Френска компания, специализирана в производството на продукти от дърво, търси дистрибутори.

204.    BCD ID20130325020 Унгарска фирма произвежда различни видове пружини. Фирмата желае да бъде поддоставчик в производството на пружини.

205.    BCD ID20130325017 Малтийска фирма с над 40 години опит в шприцоване на кофи и контейнери (с дръжки и капаци), вариращи от 250 мл до 20 литра за използване в химическата, бояджийската, хранителната и фармацевтичната промишленост, търси търговски посредници, особено в Европа,Северна Африка и Близкия изток, които да предлагат и продават техните продукти.

206.    BCD ID20130325014 Френска компания, специализирана в производството на перделък и аксесоари за завеси, ципове за облекло, търси дистрибутори.

207.    BCD ID20130321020 Българска фирма, специализирана в производството на устройства за повърхностен монтаж и конвенционален монтаж на печатни платки, кабели, монтаж и изпитване на радио електронни продукти, светодиоди и други, предлага услугите си като подизпълнител (производство) и се интересува от научни изследвания, технологично развитие и съвместно предприятие.

208.    BCD ID20130320005 Унгарска фирма предлага международен автомобилен транспорт и складиране за производителите на различни стоки (износ и внос).

209.    BCD ID20130326035 Италианска фирма за търговия с продукти за физиотерапия и уелнес набира нови посредници (агенти, представители и разпространители) в цяла Европа с цел разширяване на кръга на потенциални клиенти.

210.    BCD ID20130326031 Македонска фирма, специализирана в производството на висококачествени пчелни продукти търси агенти и дистрибутори на пазара на ЕС.

211.    BCD ID20130326027 Полска фирма, специализирана в производство и монтаж на иновативни, патентовани, дървени фасади, иновативни подови настилки, градински къщи и летни къщи, търси търговски посредници, дистрибуторски услуги и се интересува от реципрочно производство в страните от ЕС. Освен това компанията търси и предлага подизпълнение в дървообработването.

212.    BCD ID20130326025 Полска фирма за филетиране на риба и замразяване на рибни продукти, услуги със собствен хладилен транспорт търси търговски посреднически услуги и възможности за реципрочно производство.

213.    BCD ID20130326023 Сръбски производител на строителни материали търси посредници (дистрибутори) в чужбина.

214.    BCD ID20130326020 Руска фирма, специализирана в производство на полиетиленови тръби с фитинги за канализация, електротехнически цели и за питейна вода, търси търговски посредници (дистрибутори).

215.    BCD ID20130326019 Руско – полско съвместно предприятие предлага търговски посреднически услуги за всяка европейска компания която проявява интерес за навлизане на руския пазар или сътрудничество с руски партньори.

216.    BCD ID20130326018 Испанска фирма, специализирана в мотокари, палетни колички, метачни машини и резервни части за тях, търси производители и доставчици на резервни части за тези продукти. Фирмата предлага своите дистрибуторски услуги.

217.    BCD ID20130326017 Руска фирма, която предоставя услуги за популяризиране на производствени компании на руския пазар предлага аутсорсинг.

218.    BCD ID20130326011 Полска фирма е специализирана в поддръжка, ремонт и монтаж на производствени машини и производствени линии. Фирмата се занимава особено с ремонт и поддръжка на опаковъчни машини за тютюневата промишленост. Фирмата търси бизнес партньори в европейските страни и предлага да бъде подизпълнител.

219.    BCD ID20130326007 Босненска фирма, занимаваща се с производство, търговия на едро и дребно на суровини, материали и инструменти за строителството, мебелната промишленост, автомобилната индустрия, производство на стандартни и нестандартни елементи, изработени от метал и пластмаса търси търговски посредник (агент, представител, дистрибутор), търси / предлага съвместно предприятие и реципрочно производство.

220.    BCD ID20130325044 Хърватска стартиращa биотехнологична фирма, занимаваща се с ин витро размножаване на растения и търговия на растения на едро, търси търговски посредник (дистрибутори), транспортни / логистични партньори и също така търси подизпълнение.

221.    BCD ID20130325028 Каталунска (испанска) леярна с повече от 80 години опит в производство и доставка на оловни аноди, баласт за морска индустрия и обичай продукти за радиационна защита предлага подизпълнителски услуги в Европа.

222.    BCD ID20130304024 Босненска фирма, занимаваща се с производство на кожени обувки предлага подизпълнение / аутсорсинг дейности.

223.    BCD ID20130327046 Френскa семейна компания за производство на традиционни сладки и солени бисквити „произведени в Прованс“ търси търговски посредници в ЕС, Русия, Япония и Южна Корея.

224.    BCD ID20130327040 Френски бизнес брокер, специализиран в международната търговия и търговията на едро търси дистрибутори и търговци на едро на детски колички, детски креватчета, детски столчета за автомобили в Европа.

225.    BCD ID20130327034 Турска фирма, специализирана в строителството на жилищни и нежилищни сгради, търси агенти и предлага подизпълнителски услуги за компании от ЕС.

226.    BCD ID20130327020 Австрийска фирма в областта на управлението на водите, регионално проектиране, екологичен анализ и инфраструктурни проекти предлага възможности за подизпълнение / аутсорсинг.

227.    BCD ID20130327014 Фирма от южната част на Полша е производител на дамско бельо. Фирмата търси дългосрочно съвместно предприятие за производство, а също така търси дистрибутори за своите продукти в чужбина.

228.    BCD ID20130327012 Фирма от Клуж, Румъния, с опит в производство и монтаж на алуминиеви конструкции предлага подизпълнителски дейности в ЕС, Турция и Хърватия. Фирмата също така желае да бъде представител или дистрибутор за чужди компании.

229.    BCD ID20130327009 Полска фирма за производство на продукти от стъклени влакна (контейнери и решетки) търси дистрибутори на своите продукти и също така предлага услуги като подизпълнител. Фирмата също така се интересуват от сътрудничество в областта на съвместното предприятие.

230.    BCD ID20130327008 Турска фирма, специализирана в производството на газсигнализатори търси дистрибутори в европейските страни.

231.    BCD ID20130327007 Турска фирма, специализирана в проектирането на скъпоценни камъни, търси производители (обувки, дънки, ризи) в европейските страни.

232.    BCD ID20130327006 Фирма от северна Швеция търси доставчици на различни видове подемни съоръжения като кранове и телфери. Те също търсят доставчици на аксесоари и резервни части за контейнери, кранове и т.н. за мини и пристанища. Основния бизнес на компанията е да предлага услуги в поддръжка и модернизация на подемни съоръжения и други машини, като каменотрошачки и контейнери.

233.    BCD ID20130326043 Полско студио за архитектурен дизайн, специализирано в създаването на комплексни проекти за транспортна мрежа предлага търговско-посреднически услуги (агент, представител, дистрибутор), възможност за придобиване на цяла фирма или част от нея, възможности за съвместно предприятие, подизпълнение / аутсорсинг.

234.    BCD ID20130326042 Английска фирма, специалист по обучение, наставничество и личностно развитие в секторите здравеопазване и социални грижи, търси потенциални партньори за съвместни предприятия в Европа. Фирмата може да обмисли подизпълнение / аутсорсинг на дейности.

235.    BCD ID20130326024 Английски производител на микробуси с нисък под и специализирани превозни средства търси партньори за разпространение на тези продукти в съответните държави. Фирмата също така ще разгледа въпроса за назначаване на агенти, работа като аутсорсинг / поддоставчик или в съвместни предприятия.

236.    BCD ID20130326014 Полски производител на трикотаж (чорапогащи, чорапи), търси търговски посреднически услуги в страните от ЕС и в: Израел, Египет, Мароко, Тунис, САЩ, Канада, Мексико и Русия. Освен това компанията предлага подизпълнение на производство на трикотаж за фирми от гореспоменатите държави.

237.    BCD ID20130326012 Полска компания представляващa велосипедната промишленост, търси търговски посреднически услуги и производители на велосипедни части за съвместна дистрибуция.

238.    BCD ID20130313044 Френска компания, специализирана в производството на дървени врати и прозорци търси търговски споразумения с дистрибутори, технически кооперации и аутсорсинг дейности. Компанията е отворена за съвместни предприятия.