Законодателство и стандарти на ЕС

Имате ли нужда от информация за това, как европейските закони и наредби влияят на бизнеса Ви? Експертите на Enterprise Europe Network ще ви помогнат да намерите пътя си през юридическия лабиринт и по-лесно да продавате своя продукт или услуга в друга страна от ЕС.

Ние можем да ви информираме за новостите в законодателството на ЕС – директиви, регламенти и стандарти, процедури за внос на стоки, както и за възможностите за участие в публични търгове или различни обучения. Нашите експерти ще ви разкажат за европейските политики и програми, подходящи за вашия бизнес и как те могат да работят за вас.

За три години експертите на мрежата са отговорили на близо 375 000 въпроси по теми, отнасящи се до ЕС.

Свържете се с вашия местен офис на мрежата сега.