Ръководство за финансиране на туризма от ЕС

Онлайн ръководство, което ще помогне да намерите подходящо финансиране в областта на туризма. Съдържа връзки към уебсайтове на програмите на ЕС, както и конкретни примери за проекти финансирани от предишни програми на ЕС.  Ръководството може да бъде изтеглено на различни езици благодарение на услугата „Машинен превод“ на ЕС.

Връзка за ръководството: https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en?etrans=bg