Онлайн конференция и брокерски срещи по интереси – Европейски морски ден 2021

Enterprise Europe Network Добрич Ви информира за събитие в сфетата на морската индустрия „Европейски морски ден 2021″

Конференцията за Европейския морски ден (ЕМД) е ежегодното двудневно събитие, по време на което морската общност на Европа се среща, за да общува, обсъжда и формира съвместни действия по морските въпроси и устойчивата синя икономика. Конференцията е мястото, където се срещат „Океанските лидери“. Събитието предлага интерактивно преживяване, за да се установи текущото състояние на широк кръг въпроси, свързани със синята икономика и морската среда, и да се обсъдят начини за придвижване напред. Конференцията разполага с голям брой лектори специалисти и множество сесии за представяне на проекти, организирани от заинтересовани страни и служби на Европейската комисия. Събитието ще предложи и възможност за срещи по интереси с участници в конференцията. ЕМД е насочена към професионалисти от бизнеса, правителствата, публичните институции, НПО и академичните среди.

Сектори

Морски басейни

 • Северен ледовит океан
 • Атлантически океан
 • Балтийско море
 • Черно море
 • Открито море
 • Средиземноморска зонa
 • Северно море
 • Тихоокеански морета
 • Най-отдалечени региони

Офшорна енергия

 • Пристанища и пристанищни технически клъстери
 • Крайбрежен туризъм
 • Синя биоикономика
 • Аквакултури и риболов
 • Корабоплаване, корабостроене (вкл. Морско оборудване)
 • Цифрови и интелигентни решения
 • Океански ресурси (проучване и експлоатация)
 • Морски бизнес услуги

Морска политика – хоризонтални теми

 • Управление на океаните
 • Морска безопасност и наблюдение
 • Морско пространствено планиране
 • Морска среда и опазване
 • Крайбрежна защита
 • Океански изследвания и иновации
 • Наблюдение на океана
 • Океанска грамотност
 • Регионално развитие

Повече инфрмация за сесиите и затова как да участвате в брокерските срещи: https://european-maritime-day-2021.b2match.io/page-621

Регистрация тук: https://european-maritime-day-2021.b2match.io/signup

Краен срок за регистрация: 04 май 2021