Брокерски срещи с компании от Индия – 28 април 2021

Глобал Бизнес Инроудс (GBI), точка на мрежата Enterprise Europe Network в Индия в партньорство с Националната асоциация на фирмите занимаващи се със софтуер и услуги (NASSCOM), Индийското министерство на информационните и комуникационни технологии (MeitY) и правителството на Индия организират брокерски срещи по интереси за насърчаване на партньорства между дигитални компании от ЕС с дигитални компании от Индия.

Брокерските срещи ще се проведат на 28 април 2021 и ще бъдат онлайн, моля, вижте следната връзка за повече информация.

Европейските компании могат да споделят своите търсения/предлагания, използвайки този формуляр. Това ще помогне на организаторите да предложат правилната индийска компания на съответния европейски парнтьор. Всяка европейска фирма ще трябва да изпрати своите търсения/предлагания най-малко 10 дни преди събитието. Всяка компания от ЕС ще има срещи с поне 4 индийски компании, отговарящи на техните търсения/предлагания.

Моля, обърнете внимание, че последната дата за споделяне на търсения/предлагания е 12 април 2021 г.

Кой може да участва – от Европа:

Големи организации, МСП, малки компании/стартиращи фирми от автомобилната индустрия, енергетиката, морското дело, водата, храните, селското стопанство, космонавтиката, фармацевтиката, търговията на дребно, здравеопазването, производството, логистиката и други свързани сектори.

Кой ще участва – от Индия:

Индийски големи организации, МСП, малки компании/стартиращи компании с опит в цифровите сектори като – киберсигурност, телекомуникации, 5G, блокчейн, електронна търговия, ФинТек, цифрови близнаци, индустрия 4.0, разработка на софтуер, управление на големи обеми от данни, изчислителни облаци, автоматизация, ИТ персонал и др.

За повече информация:

Татяна Гичева, tgicheva@cci.dobrich.net – 0899 115596

Георги Колев, gkolev@cci.dobrich.net – 0899 026851