Ideas Powered for Business SME Fund – схема за отпускане на безвъзмездни средства.

Европейските малки и средни предприятия (МСП от ЕС) са от решаващо значение за европейската икономика, тъй като представляват над 99 % от всички европейски предприятия и осигуряват 67 % от общата заетост в Европа. Иновациите играят ключова роля в дейностите на МСП в ЕС, а правата на интелектуална собственост са жизненоважни за насърчаването им. Пандемията от COVID-19 оказва въздействие върху конкурентоспособността на МСП в Европа. Концепцията за Стратегическия план на EUIPO, SP2025, има за цел системата на ИС да функционира в полза на предприятията, по‑специално за МСП, в съответствие с политиката на Европейската комисия за промишлена стратегия.

За да засили конкурентоспособността на европейските МСП на пазара на ЕС, Европейската комисия провежда редица от действия в рамките на Програмата на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и МСП (COSME). В тази рамка, одобрена от органите за управление на EUIPO през ноември 2020 г., EUIPO предприема действие, с което да подпомогне европейските МСП да управляват своите активи, обект на ИС, в съответствие с „Ideas powered for business SME FUND“ в рамките на плана за действие за възстановяване на европейските МСП след COVID-19. За ваучерите за ИС по линия на SME FUND е предвиден бюджет от 20 млн. евро, финансирани съвместно от EUIPO и Европейската комисия, които ще бъдат реализирани през 2021 г. чрез отпускане на безвъзмездни средства за МСП.

Целта на настоящото действие е да се окаже финансова подкрепа на европейските МСП, които желаят да получат услуга за предварителна диагностика на ИС („IP scan“) чрез европейските служби за интелектуална собственост, предлагащи такава услуга, или пряко да защитят своите марки и дизайни чрез националните, регионалните и/или европейските системи за ИС.

За целта SME Fund ще съфинансира два вида услуги:

➢ Услуга 1: Услуга за предварителна диагностика на ИС („IP scan“);

➢ Услуга 2: Основни такси за заявки за марки и дизайни.

Повече информация в прикаченият файл: ТУК

Повече за Ideas Powered for Business SME Fund: ТУК

Източник: https://euipo.europa.eu/ohimportal