Поредица от безплатни онлайн обучения в сферата на Дигиталния маркетинг

Enterprise Europe Network Добрич има удоволствието да Ви покани да участвате безплатно в поредица от практически онлайн обучения свързани с дигитален маркетинг. Уебинарите се организират от Търговско-промишлена палата-Добрич и Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе, членове на международната мрежа Enterprise Europe Network със съдействието на Българската Е-комерс Асоциация.

Съгласно Вашите интереси бихте могли да се включите във всички или в някои от тях.

Тема 1 – „Въведение в дигиталния маркетинг“,
Дата: 18 февруари 2021, 14:00 ч. – 16:00 ч.
Регистрация най-късно до 16.02.2021http://bit.do/vavedenie-v-digitalen-marketing
Акценти:
- Основни понятия в дигиталния маркетинг; компоненти на дигиталния маркетинг;
- Нови маркетингови понятия;
- Основни термини в дигиталния маркетинг;
- Маркетингов процес и потребителски фунии;
- Управление на дигиталния маркетинг.

 

Тема 2 – „Дигитална среда, дигитални потребители и дигитален пазар“
Дата: 24 февруари 2021, 14:00 ч. – 16:00 ч.
Регистрация най-късно до 22.02.2021http://bit.do/digitalna-sreda-i-pazar
Акценти:
- Дефиниране на дигиталната маркетингова среда;
- Дигиталните потребители и тяхното поведение;
- Дигитален пазар и анализ на дигиталния пазар;
- Пазарно проучване и избор на пазарни ниши;
- Сегментиране, таргетиране и позициониране.

 

Тема 3 – „Планиране и управление на дигиталния маркетинг“
Дата: 4 март 2021, 14:00 ч. – 16:00 ч.
Регистрация най-късно до 02.03.2021http://bit.do/planirane-i-upravlenie
Акценти:
- Взаимовръзки между дигиталния маркетинг и мениджмънта;
- Планиране на дигиталния маркетинг;
- Организация и маркетинг контрол;
- Примери и брейнсторминг;
- Дигитален маркетинг план.

 

Тема 4 – „Планиране, изпълнение и измеримост на дигитална маркетинг кампания“
Дата: 11 март 2021, 14:00 ч. – 16:00 ч.
Регистрация най-късно до 09.03.2021http://bit.do/izpalnenie-i-savmestimost
Акценти:
- Дефиниране на цели на дигитална маркетинг кампания;
- Определяне на таргет аудитория;
- Избор на дигитални комуникационни канали;
- Период и продължителност;
- Концепция, избор на формати и криейтив;
- Модели на закупване;
- Примери от практиката.

Лектор: Жанет Найденова

Жанет Найденова е маркетинг консултант, съосновател и Председател     на Българска Е-комерс Асоциация (www.beabg.com – член на Ecommerce  Europe). Притежава над 30 годишен професионален опит в областта на информационните технологии и маркетинга, 8 от които – в световна FORTUNE 500 ИТ компания, достигайки позиция Маркетинг директор за ЕМЕА.  Отличена е като “Най-добър маркетинг консултант за Югоизточна Европа” от  SEED (Southeast Europe Enterprise Development) – донорска организация на IFC (International Funds Corporation) към Световната банка.

Тя е първият преподавател по е-бизнес в магистърска програма по е-бизнес на Софийския Университет, сертифициран Магистър по Guerrilla Marketing, издател на множество “White Papers” в областта на технологиите и e-бизнеса, ментор в двусеместриалната програма Ecommerce Success към Стопанския факултет на СУ “Климент Охридски“ и преподавател в магистърските програми „Дигитален маркетинг“ и „Управление на продажбите“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.