БРОКЕРСКИ СРЕЩИ ПО ИНТЕРЕСИ WEgate Summit 2020 организирани виртуално на 10 декември 2020

TПП и ENTERPRISE EUROPE NETWORK ДОБРИЧ Ви канят да вземете участие в ОНЛАЙН БРОКЕРСКИ СРЕЩИ ПО ИНТЕРЕСИ WEgate Summit 2020 организирани виртуално на 10 декември 2020 г.

РЕДСТАВЕНИ СЕКТОРИ

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ

 • Бизнес ангели;
 • Дълговo финансиране;
 • Програма за финансиране Хоризонт 2020;
 • Партньорско финансиране или групово финансиране;
 • Рисков капитал.

ИНДУСТРИАЛНИ СЕКТОРИ

 • Аеронавтика и космос;
 • Автомобилна индустрия;
 • Биотехнология;
 • Строителство;
 • Химикали;
 • Потребителски продукти и търговия с тях;
 • Креативни индустрии;
 • Екология и околна среда;
 • Електроника;
 • Енергия;
 • Оборудване, технологии и инструменти;
 • Храни и съставки;
 • Горска индустрия;
 • Зелени технологии и устойчивост;
 • Здраве;
 • ИКТ;
 • Инфраструктури;
 • Медицина и фармацевтика;
 • Машини и оборудване;
 • Морска индустрия и корабостроене;
 • Механичен инженеринг;
 • Минна и нефтохимическа промишленост;
 • Съвременни материали;
 • Принтиране и хартия;
 • Суровини;
 • Рециклиране;
 • Сигурност;
 • Туризъм;
 • Транспорт и логистика;
 • Управление на води.

НОВИ СЕКТОРИ

 • Финансови технологии (FinTech);
 • Игри;
 • Социално въздействие.

УСЛУГИ В СФЕРАТА НА

 • Комерсиализация и партньорства;
 • Консултации;
 • Образование;
 • Иновационен мениджмънт;
 • Интелектуална собственост;
 • Други услуги;
 • Лицензиране на патенти;
 • Изследване;
 • Иновационен мениджмънт.

ОНЛАЙН СРЕЩИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЕДИН ДЕН – 10 ДЕКЕМВРИ 2020.

Участниците в събитието ще се възползват от следните предимства:

- Участието в онлайн брокерските срещи (В2В) е безплатно;

- Съдействие преди и по време на брокерските срещи (изготвяне на профил, оферти, превод, и т.н.);

Стимул за участие:

- Всички участници имат еднаква или сходна област на интерес;

- Досегашният опит показва, че след подобно събитие 30% от участниците подписват споразумения за сътрудничество;

- Всички участници са заинтересовани от установяване на нови контакти.

 

Връзка за регистрация: https://wegate-summit.b2match.io/signup

При регистрацията изберете EEN network в частта – How did you find out about this event.

Моля, до 01.12.2020, потвърдете Вашето участие на посочените е-мейли, или на телефон 058 601472, за да Ви окажем съдействие при регистрацията и оформяне на профилите Ви.

 

Какво представляват брокерските срещи B2B – вижте кратко клипче в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=KQ1ijQFJtQU

Видео клип в помощ на онлайн регистрация в платформата http://b2match.io: https://www.youtube.com/watch?v=Che4jSjL03o

 

За повече информация:

Татяна Гичева – tgicheva@cci.dobrich.net; 0899 115596

Георги Колев – gkolev@cci.dobrich.net; 0899 026851