ОНЛАЙН БРОКЕРСКИ СРЕЩИ ПО ИНТЕРЕСИ INTERAGRO 2020 организирани виртуално в Киев

Уважаеми дами и господа,

ТПП и ENTERPRISE EUROPE NETWORK ДОБРИЧ Ви канят да вземете участие в ОНЛАЙН БРОКЕРСКИ СРЕЩИ ПО ИНТЕРЕСИ INTERAGRO 2020 организирани виртуално в Киев, Украйна на 28 – 30 октомври 2020 г.


ПРЕДСТАВЕНИ СЕКТОРИ


СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Механизация на селското стопанство и машини;
Селскостопански парникови технологии;
Селскостопански лекарства;
Оборудване за анализ;
Лабораторно оборудване;
Животновъдство;
Машини за животински продукти;
Екологично земеделие;
Земеделие и растениевъдство;
Торове;
Риболов;
Горско стопанство;
Парникови технологии;
Мляко и млечни продукти;
Органично фермерство;
Опаковки, бутилки, контейнери;
Роботика;
Услуги за земеделие и оранжерии;
Семена, разсад, дръвчета;
Интелигентни материали и покрития
Подобряване на почвата
Устойчиво земеделие
Управление на отпадъците
Вода и напоителни системи


ИТ РЕШЕНИЯ, СОФТУЕР, ПРОСЛЕДЯВАНЕ, БЕЗОПАСНОСТ
3D и 4D печат;
ИТ-решения или услуги;
Изкуствен интелект и машинно обучение;
Наблюдение;
Сигурност;
Интернет на нещата;
Търговски платформи;
Проследимост и безопасност;
Сензорни и зрителни технологии.

НОВИ СИСТЕМИ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ
Ферми за закрито;
Аква култура;
Производство на насекоми;
Производство на водорасли.

ВЕРИГА НА СТОЙНОСТТА
Одит и анализ;
Бизнес развитие;
Инвестиции / финансиране;
Проектиране / НИРД / Инженеринг;
Тестване и анализ;
Производство;
Продажби и дистрибуция;
Сервиз / Поддръжка / Доставка.


ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ
Биомаса, биогаз;
Преобразуване на енергия;
Икономия на енергия и ефективност;
Нови енергийни решения.


СЕКТОР ЖИВОТНИ
Говеда;
Прасета;
Домашни птици;
Зайци;
Овце;
Кози;
Пуйки.
Онлайн срещите ще се проведат в продължение на три дни – на 28-и, 29-и и 30-ти октомври.

Участниците в събитието ще се възползват от следните предимства:
- Участието в онлайн брокерските срещи (В2В) е безплатно;
- Съдействие преди и по време на брокерските срещи (изготвяне на профил, оферти, превод, и т.н.);
Стимул за участие:
- Всички участници имат еднаква или сходна област на интерес;
- Досегашният опит показва, че след подобно събитие 30% от участниците подписват споразумения за сътрудничество;
- Всички участници са заинтересовани от установяване на нови контакти.

Връзка за регистрация: https://interagro.b2match.io/signup
Моля, до 19.10.2020, потвърдете Вашето участие на посочените е-мейли, или на телефон 058 601472, за да ви окажем съдействие при регистрацията, за да Ви бъдем максимално полезни.

За контакт:

Татяна Гичева – tgicheva@cci.dobrich.net; 0899 115596
Георги Колев – gkolev@cci.dobrich.net; 0899 026851