„Европейско финансиране за бизнеса в Добрич“ – 17-03-2020

Enterprise Europe Network Добрич, в партньорство с Областен информационен център – Добрич, Община град Добрич и Стопанска камара Добрич, има удоволствието да Ви покани на информационно събитие: „Европейско финансиране за бизнеса в Добрич“

Дата: 17 март 2020 г.
Място: Заседателната зала на община град Добрич (ул. България 12, ет. 2)
Начало: 9:30 ч.

ПРОГРАМА

09:30-10:00 Регистрация на участниците
10:00-10:15 Откриване на събитието и приветствени думи
Йордан Йорданов, кмет на община град Добрич
Николай Радев – председател на Стопанска камара – Добрич
10:15-10:35 Проекти на Изпълнителна агенция за насърчаване на малкия и средния бизнес, финансирани по ОПИК 2014-2020 и насочени към бизнеса
д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП
Въпроси и отговори
10:35-11:15 Финансови инструменти за бизнеса
Пламен Михайлов, експерт Инвестиции в сектор МСП от Фонда на фондовете
Въпроси и отговори
11:15-11:30 Представяне на услугите и дейността на „Enterprise Europe Network“ – Добрич
Татяна Гичева, ръководител на офиса
Въпроси и отговори
11:30-12:00 Процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“, Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.
Инж. Геновева Друмева, управител на ОИЦ – Добрич
Въпроси и отговори
12:00-12:30 Представяне на процеса на програмиране на новия програмен период (2021-2027 г.). Дискусия с бизнеса за финансиране на фирмените стратегии за растеж.
Станислав Попдончев, зам.-председател и главен финансов директор на БСК,
и Светлана Дончева, директор на Център за управление на проекти в БСК
12:30-13:00 Дискусия, обмяна на идеи
13:00 Закриване на конференцията и кетъринг – лек обяд

Участието е безплатно, но с предварителна регистрация.

Регистрирайте се ТУК до 15 март 2020 г.!

За контакт: Областен информационен център – Добрич, тел. 0897560860, 0897560660, 0897560760, oic_dobrich@abv.bg