Работна среща на заинтересованите страни и брокерско събитие на тема „Изпълнение на Програма ХОРИЗОНТ ЕВРОПА (2021-2027)“

Enterprise Europe Network център Русе към Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе в партньорство с EEN Добрич има удоволствието да Ви покани да участвате в Работна среща на заинтересованите страни и брокерско събитие на тема „Изпълнение на Програма ХОРИЗОНТ ЕВРОПА (2021-2027), които ще се проведат на 22 януари 2020 в Канев Център към Русенски Университет.

Работната среща е инициирана и се организира от Дирекция „Наука“ към Министерство на образованието и науката на България, съвместно с Министерство на образованието и научните изследвания на Румъния и със съдействието на Русенски Университет „Ангел Кънчев“ и мрежата Enterprise Europe Network и нейните контактни точки в България и Румъния.

Европейската комисия (ЕК) подготвя изпълнението на „Хоризонт Европа“ – следващата и най-амбициозна програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз (2021-2027 г.) с предложен бюджет от близо 100 млрд. евро, в интензивен процес на съвместно проектиране. Този процес се очаква да помогне за увеличаване на ефективността на европейските инвестиции в научни изследвания и иновации през следващия програмен период. Като част от този процес ЕК, съвместно със страните членки, стартира от средата на 2019 г. провеждането на работни семинари със заинтересованите страни, вкл. бизнеса и индустрията.

Целта на работната среща е да запознае участниците с новата Рамкова програма на Европейския съюз за изследвания и иновации – „Хоризонт Европа“ и да популяризира възможностите и активното участие на българската научна общност в РП „Хоризонт Европа“. Като участници ще имате възможност за консултации относно новата 9-та РП „Хоризонт Европа“ с участието на представители на Европейската Комисия, Министерство на образованието и науката на България и Министерство на образованието и научните изследвания на Румъния.

Едновременно с работната среща ще се проведе и брокерско събитие (B2B) между заинтересованите страни от България и Румъния. Брокерското събитието е предложено както от българското, така и от румънското министерство и се организира с подкрепата на партньорите от мрежата Enterprise Europe Network – Русе – Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе и Националния институт за изследвания – развитие за машини и инсталации, предназначени за селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост – INMA (Букурещ, Румъния).

Двустранните срещи между заинтересованите страни ще Ви предоставят възможност като участващи потенциални бенефициенти по РП „Хоризонт Европа“ да намерите партньори (фирми, научно-изследователски организации, университети и др.) за проекти и да осъществите съвместни инициативи в рамките на програма „Хоризонт Европа“.

Участието в B2B събитието е безплатно, но изисква регистрация.

Свалете регистрационната форма от ТУК

Моля, заявете Вашето участие не по-късно от 17 януари 2020, като ни изпратите попълнена регистрационната форма.

За повече информация и контакти:
Илиана Драганова, iy@smebg.net, тел: 082 82 14 72