Оферти

Получени оферти за бизнес коопериране от мрежата Enterprise Europe Network

Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за бизнес коопериране. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. Кликнете на Виж пълния текст (EN), за да се запознаете с повече подробности.

2021

Оферти за сътрудничество (Брой 1)
Оферти за сътрудничество (Брой 2)
Оферти за сътрудничество (Брой 3)
Оферти за сътрудничество (Брой 4)
Оферти за сътрудничество (Брой 5)
Оферти за сътрудничество (Брой 6)
Оферти за сътрудничество (Брой 7)
Оферти за сътрудничество (Брой 8)
Оферти за сътрудничество (Брой 9)
Оферти за сътрудничество (Брой 10)
Оферти за сътрудничество (Брой 11)
Оферти за сътрудничество (Брой 12)
Оферти за сътрудничество (Брой 13)
Оферти за сътрудничество (Брой 14)
Оферти за сътрудничество (Брой 15)
Оферти за сътрудничество (Брой 16)
Оферти за сътрудничество (Брой 17)

 

АРХИВ

2015

Оферти за сътрудничество (Брой 1)
Оферти за сътрудничество (Брой 2)
Оферти за сътрудничество (Брой 3)
Оферти за сътрудничество (Брой 4)
Оферти за сътрудничество (Брой 5)
Оферти за сътрудничество (Брой 6)
Оферти за сътрудничество (Брой 7)
Оферти за сътрудничество (Брой 8 )
Оферти за сътрудничество (Брой 9)
Оферти за сътрудничество (Брой 10)
Оферти за сътрудничество (Брой 11)
Оферти за сътрудничество (Брой 12)
Оферти за сътрудничество (Брой 13)
Оферти за сътрудничество (Брой 14)
Оферти за сътрудничество (Брой 15)
Оферти за сътрудничество (Брой 16)
Оферти за сътрудничество (Брой 17)
Оферти за сътрудничество (Брой 18)
Оферти за сътрудничество (Брой 19)
Оферти за сътрудничество (Брой 20)
Оферти за сътрудничество (Брой 21)

2016

Оферти за сътрудничество (Брой 22)
Оферти за сътрудничество (Брой 23)
Оферти за сътрудничество (Брой 24)
Оферти за сътрудничество (Брой 25)
Оферти за сътрудничество (Брой 26)
Оферти за сътрудничество (Брой 27)
Оферти за сътрудничество (Брой 28)
Оферти за сътрудничество (Брой 29)
Оферти за сътрудничество (Брой 30)
Оферти за сътрудничество (Брой 31)
Оферти за сътрудничество (Брой 32)
Оферти за сътрудничество (Брой 33)
Оферти за сътрудничество (Брой 34)
Оферти за сътрудничество (Брой 35)
Оферти за сътрудничество (Брой 36)
Оферти за сътрудничество (Брой 37)
Оферти за сътрудничество (Брой 38)

2017

Оферти за сътрудничество (Брой 1)
Оферти за сътрудничество (Брой 2)
Оферти за сътрудничество (Брой 3)
Оферти за сътрудничество (Брой 4)
Оферти за сътрудничество (Брой 5)
Оферти за сътрудничество (Брой 6)
Оферти за сътрудничество (Брой 7)
Оферти за сътрудничество (Брой 8)
Оферти за сътрудничество (Брой 9)
Оферти за сътрудничество (Брой 10)
Оферти за сътрудничество (Брой 11)
Оферти за сътрудничество (Брой 12)
Оферти за сътрудничество (Брой 13)
Оферти за сътрудничество (Брой 14)

2018

Оферти за сътрудничество (Брой 1)
Оферти за сътрудничество (Брой 2)
Оферти за сътрудничество (Брой 3)
Оферти за сътрудничество (Брой 4)
Оферти за сътрудничество (Брой 5)
Оферти за сътрудничество (Брой 6)
Оферти за сътрудничество (Брой 7)
Оферти за сътрудничество (Брой 8)
Оферти за сътрудничество (Брой 9)
Оферти за сътрудничество (Брой 10)
Оферти за сътрудничество (Брой 11)
Оферти за сътрудничество (Брой 12)
Оферти за сътрудничество (Брой 13)
Оферти за сътрудничество (Брой 14)
Оферти за сътрудничество (Брой 15)
Оферти за сътрудничество (Брой 16)
Оферти за сътрудничество (Брой 17)
Оферти за сътрудничество (Брой 18)
Оферти за сътрудничество (Брой 19)
Оферти за сътрудничество (Брой 20)

 

2019

Оферти за сътрудничество (Брой 1)
Оферти за сътрудничество (Брой 2)
Оферти за сътрудничество (Брой 3)
Оферти за сътрудничество (Брой 4)
Оферти за сътрудничество (Брой 5)
Оферти за сътрудничество (Брой 6)
Оферти за сътрудничество (Брой 7)
Оферти за сътрудничество (Брой 8)
Оферти за сътрудничество (Брой 9)
Оферти за сътрудничество (Брой 10)
Оферти за сътрудничество (Брой 11)
Оферти за сътрудничество (Брой 12)
Оферти за сътрудничество (Брой 13)
Оферти за сътрудничество (Брой 14)
Оферти за сътрудничество (Брой 15)
Оферти за сътрудничество (Брой 16)

 

2020

Оферти за сътрудничество (Брой 1)
Оферти за сътрудничество (Брой 2)
Оферти за сътрудничество (Брой 3)
Оферти за сътрудничество (Брой 4)
Оферти за сътрудничество (Брой 5)

 

ИЗПРАЩАЙТЕ ЗАПИТВАНЕ КЪМ ДАДЕНА ОФЕРТА ЧРЕЗ ПОПЪЛВАНЕ НА СЛЕДНАТА ОНЛАЙН ФОРМА:

https://goo.gl/uMwdEJ

За повече информация: Георги Колев – gkolev@cci.dobrich.net

Ако желаете и Вашата фирма да бъде включена в международната база данни за бизнес сътрудничество, моля свържете се с нас.