ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ НА ИНОВАЦИИ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И РАСТЕЖ НА БИЗНЕСА – 2016

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ НА ИНОВАЦИИ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И РАСТЕЖ НА БИЗНЕСА – 2016

Дата: 24.02.2016 (сряда), начало 14:30 часа
Място: Заседателна зала на ТПП

 

ТЕМИ

Представяне на услугите на Enterprise Europe Network – Добрич за МСП за стимулиране на иновациите.

Процедура за подбор на проекти BGRFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”

Цели на процедурата;
Приоритетни проекти. Обвързаност с Иновационната стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/ 2014 – 2020;
Допустими кандидати и проекти, дейности и разходи; Срокове за кандидатстване;
Финансова рамка. Режим на подпомагане;
Начин на кандидатстване и подаване на проектни предложения. Работа с ИСУН 2020
Представяне на услугите на Enterprise Europe Network – Добрич


Процедура за подбор на проекти BGRFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”
Цели и очаквани резултати;
Регионална приоритизация на проекти, съгласно ИСИС 2014 – 2020
Допустими кандидати;
Допустими проекти, дейности и разходи;
Срокове за кандидатстване;
Етапи и начин на оценяване на проектните предложения

ЛЕКТОРИ: Мария Стойчева (Смарт Рей Консултинг)
Татяна Гичева (Enterprise Europe Network Добрич)


КАК ДА УЧАСТВАТЕ:
Направете Вашата регистрация от следната връзка: https://goo.gl/0eet3b
или се обадете на:
Татяна Гичева – Ръководител ЕИИЦ Enterprise Europe Network – Добрич или Георги Колев
Координати: Добрич 9300; П.К. 182; ул.“България“ 3, тел.: +359 58 601472,
Татяна Гичева – tgicheva@cci.dobrich.net
Георги Колев – gkolev@cci.dobrich.net