Процедура BG16RFOP002-1.001 – Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

Предлагаме на Вашето внимание информация за отворена процедура  BG16RFOP002-1.001 – Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията


Кратка информация:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

За повече информация моля, свалете пълният архив с документи от тук: http://burocoop.eu/files/BG16RFOP002-1.001.rar

(Използвайте WinRAR, WinZIP или 7Zip, за да разархивирате файловете)

Архивът включва:

  • Насоки за кандидатстване
  • Указания за попълване на Електронен формуляр за кандидатстване и подаване на проектно предложение (Приложение А)
  • Документи за попълване
  • Документи за информация
  • Въпроси и отговори (Дата на актуализация: 22.01.2016 г. 18:16:20 ч.)