Как работи системата за получаване на адреси на публикувани оферти?

Как работи системата за получаване на адреси на публикувани оферти

 
Стъпка 1:  Клиентът разглежда пълния текст на предложението

Стъпка 2:  Клиентът попълва Формата за искане на адрес с данни за фирмата организацията си и описание на ролята, която може да изпълнява в проекта.

Стъпка 3:  Клиентът изпраща попълнената Формата за искане на адрес на EEN организацията в неговия регион.

Стъпка 4:  EEN организацията в региона на Клиента изпраща попълнената Форма за искане на адрес на чуждестранната EEN организация, публикувала запитването и иска адреса.

Стъпка 5: Чуждестранната EEN организация изпраща получената Форма за искане на адрес на своя клиент, който разглежда информацията и информира EEN организацията в своя регион, че проява интерес и позволява адресът му да бъде предоставен, като е възможно да поиска повече информация преди това или отказва контакт поради липса на интерес.

Стъпка 6: Чуждестранната EEN организация предоставя адреса на българската EEN организация, поискала адреса, като е възможно да поиска повече информация от мето на клиента си или информира за незаинтересованост/отказ на своя клиент.

Стъпка 7: EEN организацията в региона на Клиента изпраща адреса на Клиента/иска допълнителна информация или ги информира за отказ.

 

Защо системата за получаване на адреси работи така


EEN са информационни посредници от двете страни на всеки етап на установяване на бизнес контакти

EEN организацията гарантират действителността и истинността на бизнес запитванията

EEN организацията познават своите клиенти и могат да предоставят референции, ако е необходими

EEN организацията съдейства при забавяне или пречки в обмена на информация

EEN организацията дават съвети на Клиента, искащи адреси как да се представят най-добре

EEN организацията може да потърси за Клиента и други подходящи запитвания според интересите

EEN организацията предоставят консултации на всеки етап на бизнес кооперирането, ако Клиентът желае

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ за получаване на адреси от базата на Enterprise Europe Network (EEN)


Предоставянето на адреси от базата на EEN на Клиенти (фирма/организация, работеща в географския район на EEN партньор) и Абонати (фирма/организация, получаваща информация от EEN партньор на абонаментен принцип) на EEN е безплатно.

 
Преди да попълни Формата за искане на адрес, Клиентът се е запознал с пълния текст на офертата, публикувана в базата на EEN.

 
Клиентът се съгласява (изпратена попълнена форма с електронна поща или чрез EEN уеб сайта означава, че Клиентът/Абонатът е запознат с Общите условия за получаване на адреси от базата на Enterprise Europe Network и ги приема)да работи само с една EEN организация в България във връзка с искането на адреси от базата на Enterprise Europe Network. Ако Клиентът желае да работи с друга EEN организация, локализирана в различен географки регион от този на Клиента, уведомява за това местната EEN организация.

 
Клиентът носи отговорност за достоверността, валидността и актуалността на предоставената информация.

 
Клиентът е в състояние да предостави повече информация в подкрепа на вече попълнената, ако фирмата/организацията, предоставила офертата поиска това.

 
Клиентът се съгласява попълнените данни да бъдат предоставени на EEN, публикувал офертата и на фирмата/организацията, предоставила офертата.


Клиентът, поискал адрес от EEN базата, ще осъществи контакт с фирмата/организацията, предоставила офертата, възможно най-скоро след като получи адреса.

 
Клиентът се съгласява да информира EEN за хода на кооперирането с фирмата/организацията, предоставила офертата, дори в случай, че няма никакво развитие.

 
В случай, че Клиентът постигне споразумение за съвместна дейност с фирмата/организацията, предоставила офертата, се съгласява да подпише Декларация, че този контакт е осъществен със съдействието на EEN. Декларацията е темплейтна форма, която EEN организацията изпраща на Клиента. В този случай EEN организацията не може да иска конфиденциална информация във връзка с постигнатото споразумение.

 

Подписването на Декларация се използва само с отчетни цели за дейността на Enterprise Europe Network.