Секторна група „Женско предприемачество”

Секторна група „Женско предприемачество”

ТПП Добрич е член на Секторна група „Женско предприемачество” към Enterprise Europe Network. Групата включва членове от 9 държави – България, Хърватия, Германия, Македония, Холандия, Португалия, Словакия, Швеция, Турция.

Женското предприемачеството е недостатъчно използван икономически и социален актив на Европейския съюз, поради което e избрано като политически приоритет за ЕС в Small Business Act. Лансират се редица дейности за насърчаване на жените предприемачи за стартиране на  собствен бизнес и за  подкрепа създаването на нови предприятия с наставнически схеми.

Тази група следва организационните и оперативни принципи за всяка една секторна група. В сравнение с останалите в мрежата Enterprise Europe Network, тази група има мултисекторен подход. Женското предприемачество е „чадър” за всички сектори, в които има фирми управлявани от жени.

КАКВО ПРАВИМ
Предоставяме подкрепа за бизнес развитие на жени предприемачи;
Разпространяваме бизнес профили на жени предприемачи в мрежата;
Разширяваме обхвата и достъпа до други мрежи и/или дейности на секторните групи чрез включване на проблеми, свързани с женско предприемачество;
Подпомагаме партньорства между мрежата Enterprise Europe Network и други мрежи на регионално, национално и европейско ниво (други мрежи създадени с цел подпомагане на женското предприемачество);
Увеличаваме визибилността на Мрежата, чрез участие в международни (информационни) кампании по теми, свързани с женското предприемачество;
Предоставяме бизнес и иновационни услуги в контекста на женското предприемачество;
Подпомагаме включването на концепция за женско предприемачество и в други дейнсти на мрежата Enterprise Europe Network;
Идентифицираме и разширяваме съществуващия опит в сферата на женското предприемачество;
Подпомагаме жените предприемачи да се включват в създадени социлани и други мрежи, или да получат подкрепа (финансиране) по програми, свързани с женско предприемачество.

ЗАЩО ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС
За да споделите проектите, идеите и опита си;
За да разширите бизнес контактите си;
За да научите последните новини относно женското предприемачество;
За да инициирате трансгранично сътрудничество;
За да намерите нови търговски/технологични и изследователски партньори;
За да разберете за последните пазарни тенденции и иновации;
За да увеличите участието си в комуникационните кампании, оганизирани от Европейската комисия в тази сфера.

За контакти:

Татяна Гичева, 058 601472