Бюлетин с оферти за проектно сътрудничество

Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за проектно коопериране. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. Кликнете на Виж пълния текст (EN), за да се запознаете с повече подробности. Ако проявите интерес към някое от предложенията, моля свържете се с нас на телефон 058 601472 – Георги Колев или Татяна Гичева

 

2021

Бюлетин с оферти за проектно коопериране 1
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 2
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 3
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 4
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 5
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 6
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 7
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 8
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 9
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 10
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 11
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 12
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 13
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 14
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 15
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 16
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 17
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 18
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 19
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 20
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 21
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 22
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 23
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 24
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 25
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 26

АРХИВ

2015 година

Бюлетин с оферти за проектно коопериране 1
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 2
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 3
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 4
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 5
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 6
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 7
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 8
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 9
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 10
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 11

2016 година

Бюлетин с оферти за проектно коопериране 12
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 13
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 14
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 15
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 16
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 17
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 18
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 19
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 20
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 21
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 22
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 23
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 24
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 25
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 26

2017 година

Бюлетин с оферти за проектно коопериране 1
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 2
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 3
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 4
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 5
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 6
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 7
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 8
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 9
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 10
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 11
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 12
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 13
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 14
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 15
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 16
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 17
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 18
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 19
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 20
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 21
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 22
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 23
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 24
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 25
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 26
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 27
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 28
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 29
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 30
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 31
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 32
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 33
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 34
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 35
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 36
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 37
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 38
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 39
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 40
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 41

 

2018

Бюлетин с оферти за проектно коопериране 55
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 56
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 57
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 58
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 59
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 60
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 61
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 62
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 63
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 64
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 65
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 66
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 67
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 68
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 69
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 70
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 71
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 72
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 73
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 74
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 75
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 76
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 85
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 86
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 87
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 88
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 89
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 90
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 91

 

2019

Бюлетин с оферти за проектно коопериране 1
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 2 (няма оферти за периода)
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 3
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 4
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 5
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 6
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 7
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 8
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 9
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 10
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 11
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 12 (няма оферти за периода)
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 13
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 14
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 15

2020

Бюлетин с оферти за проектно коопериране 1
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 2
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 3
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 4
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 5
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 6
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 7
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 8
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 9
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 10
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 11
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 12
Бюлетин с оферти за проектно коопериране 13

За повече информация: Георги Колев – gkolev@cci.dobrich.net

Как работи системата за искане на адреси на публикувани оферти?