Технологичен бюлетин 3

Технологичен бюлетин – 03/2015
Търсене и предлагане на технологични решения, март 2015Спешно – Устойчиво пакетиране за доставка на храна

Референтен No: TRBE20150225001

Базирана в Брюксел (белгийска) старт-ъп компания в сферата на кетъринга търси екологично решение за пакетиране, което взима под внимание цялостното въздействие върху околната среда. Компанията е отворена към различни технически решения базирани на растителни материали, хартия, картон и т.н. Алуминий и PVC не се приемат. Компанията търси техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническо сътрудничество с производители и доставчици на екологични хранителни опаковки.

 

Търси се сензорна технология за мониторинг на физиологични данни в реално време, подходяща за защитни каски

Референтен No: TRUK20150219001

Компания, базирана в Обединеното кралство, проектира, разработва и доставя защитно оборудване на полицейски и други служби за сигурност. Търси партньор за споразумение за техническо сътрудничество с цел разработване на функция, измерваща физиологични данни. Технологията ще се инкорпорира в нова защитна каска. Партньорът трябва да е способен да предостави измервателна технология, която отчита параметри като дехидрация, прегряване и др., спазвайки стриктни изисквания при сравнително ниска цена.

 

Процес за разделяне на влакна (стъкло, въглерод, арамид) и смоли от композитни материали с цел повторна употреба

Референтен No: TRNL20141211001

Малка холандска компания се интересува от технологии и процеси за разделяне на влакна и смоли от композитни материали с цел добиване на второ поколение рециклирани влъкна и смоли за повторна употреба в нови материали. Техниката и процесите трябва да пасват в един икономически здрав модел. Компанията търси техническо сътрудничество с компания или институт, който е разработил процедура за разделяне на влакна и смоли от композити.

 

Търси се терасиран/ навесен фотоволтаичен склоп с променлива и регулируема ламела

Референтен No: TRAT20150202001

Успешна австрийска електроинженера компания търси производител или партньор с опит в сферата на фотоволтаиците или склопа. Търсената технология е терасиран склоп, и/или склоп под формата на навес, с подвижна фотоволтаична ламела, който, в допълнение към енерго-генериращата способност, предоставя и стандартната защитна функция. Местните метеорологични условия (вятър, сняг) трябва да са взети предвид и да представляват част от модела за безопасност. Задължителни елементи са модулен дизайн и оптимизирана система за слънчево проследяване.

 

Производствена технология за студено-пресовано масло

Референтен No: TRPL20131128001

Компания от Североизточна Полша, занимаваща се със студено-пресовано рапицово и ленено масло, търси технология за подобряването на производствения процес. Технологията трябва да е в състояние да преработва 30 кг материал за час, като използва най-ниската възможна температура по време на процеса. Технологията трябва да е напълно разработена. Компанията търси лицензионно споразумение или търговско споразумение с техническа помощ.

 

Търси се почистваща технология за топлообменник на обработени газове

Референтен No: TRBE20150128002

Базирана в Белгия компания специализира в дизайна и производството на ново поколение топлообменници, посветени на  рециклирането на топлинна енергия от обработени газове. Компанията търси автоматизирана почистваща техника, за да подобри своята технология. Търсят се почистващи решения, които са вече на пазара или в процес на разработка, за споразумение за техническо сътрудничество, търговско споразумение с техническа помощ, или R&D партньорство.

 

Търси се почистваща технология за топлообменник на обработени газове

Референтен No: TRBE20150128002

Базирана в Белгия компания специализира в дизайна и производството на ново поколение топлообменници, посветени на  рециклирането на топлинна енергия от обработени газове. Компанията търси автоматизирана почистваща техника, за да подобри своята технология. Търсят се почистващи решения, които са вече на пазара или в процес на разработка, за споразумение за техническо сътрудничество, търговско споразумение с техническа помощ, или R&D партньорство.

 

Търсят се иновативни съединители (и алтернативи) за автомобилната индустрия

Референтен No: TRAT20150305002

Австрийска компания, водещ доставчик за автомобилната индустрия, търси нови технологии в сферата на иновативните трансмисионни решения. По-конкретно, търси се технология за контролирана функция на разединение с висок и съизмерим капацитет на въртящ момент. Рентабилността е важен фактор; технологията също трябва да демонстрира предимства пред стандартните решения. Ще се разглеждат всякакъв вид партньорства и сътрудничество, без географски ограничения.

 

Търси се ултралек, високоефективен електромотор (E-motor)

Референтен No: TRAT20150305001

Австрийска компания, водещ доставчик за автомобилната индустрия, търси нови технологии в сферата на иновативните трансмисионни решения. По-конкретно, търси се техническо решение за електрически тягов двигател, който да е с изключително ниско тегло и намалено съпротивление. Нисък инерционен момент на движещите се части на двигателя е задължителен. Ще се разглеждат всякакъв вид партньорства и сътрудничество, без географски ограничения.

 

Иновативни термо-крекинг технологии

Референтен No: TRUK20150128001

Великобритански филиал на Европейски производител на петролни химикали се интересува от технологии, които изместват добива от крекинг процеса към по високи нива на течна фракция (3%). В същото време, имат нужда да намалят процентно теглото на твърдата фракция. Търсят се университети или технически институти със съответната компетентност за спонсорирани изследвания и техническо сътрудничество. Търсят се и компании, притежаващи методи и материали за въпросните цели, за техническо сътрудничество, лиценз или джойнт венчър.

 

Концепция за високо ефективен двигател с вътрешно горене със сух цилиндър

Референтен No: TRFR20150317001

Френска компания, специализирана в иновативните механични системи за автомобилни и оф-роуд приложения, търси експертиза в областта на двигателите. Предложената нова концепция е двигател с вътрешно горене, при който няма контакт между бутало и цилиндър, с цел подобряване както на производителността, така и на редукцията на вредни емисии. Компанията търси техническо или изследователско сътрудничество (вероятно посредством съвместен проект) за работата върху първи прототип.

 

Полска компания търси вертикална сондажна машина за инсталиране на термопомпи

Референтен No: TRPL20141229002

Полска компания специализира в конструирането на всякакви видове санитарни инсталации. Също така прави сондажи за термопомпи и кладенци. С цел развитие на бизнеса, компанията търси нова технология – вертикална сондажна машина за сондиране на дълбочина от 100 м. Възможно е да се направи споразумение за сътрудничество в областта на услугите.

 

Електрофизеологичен метод и софтуер за ранна детекция на амблиопия

Референтен No: TOHU20150213001

Унгарски университет е разработил нов и лесен за употреба метод и софтуер за разпознаване на амблиопия в ранна детска възраст. В сравнение с други съществуващи технологии, тази е по-чувствителна и се нуждае от по-кратко време за извършването на преглед. Университетът търси споразумение за лицензионно, производствено и техническо сътрудничество с индустриални и/или изследователски партньори от сферата на медицинското оборудване и диагностиката.

 

Иновативна технология за наблюдение на физическата дейност в реално време

Референтен No: TOES20150216001

Испанско МСП е разработило система (уред + софтуерни инструменти) за мониторинг на физическата дейност. Системата предоставя богат набор от информация, който спомага за подобряване и оптимизиране на тренировъчния процес. Компанията търси техническо сътрудничество и финансови или търговски споразумения с компании, университети, крайни потребители и инвеститори от сферите на спортната наука, биомеханиката, рехабилитацията и здравеопазването.

 

Мониторинг на амоняк и ацетон при издишане

Референтен No: 13 NL 60AH 3SQ4

Холандско МСП е специализирано в системи за мониторинг на газове, основаващи се на оптични методи. Има наличен демонстратор за доказване на концепцията, който наблюдава нивата на амоняк и ацетон в човешкия дъх: в реално време, във времева скала под секунда, селективно, симултанно, качествено и без нужда от калибрация. Амонякът и ацетонът са два важни маркера в човешкия дъх (за проблеми с черния дроб и бъбреците, кетоза). Компанията търси партньори с интерес към клинично тестване, съвместно допълнително разработване и търговско споразумение с техническо сътрудничество.

 

Триизмерен печат на технически керамични части

Референтен No: TONL20130708002

Холандска изследователска организация е разработила технология за 3D принтиране, способна да произвежда технически  керамични части директно от 3D CAD данни. Частите се изграждат “пласт по пласт”, използвайки високозапълнена, фото втвърдяваща се керамична паста. Така изградените части се де-биндират и изпичат. Към момента могат да се използват няколко керамични материала, като алуминиев оксид и нитрид, силициев карбид и пиезоелектрични керамики. Холандският партньор се интересува от проекти с техническо сътрудничество.

 

Високо-капацитетни магнетични зърна за пурификацията на биомолекули

Референтен No: TOSE20150218001

Шведско, научно МСП е разработило ново поколение високо-капацитетна магнетична платформа за пречистване на биомолекули, подходяща за процеси както на лабораторен мащаб (ниво микролитри), така и за по-мащабни приложения. Продуктът представлява свръх-парамагнетични агарозни мъниста, позволяващи бързи и улеснени изолация и скрийнинг. Компанията търси партньори за лицензионно споразумение, изследователска дейност или техническа ко-операция за развитието на нови приложения..

 

Софтуерен инструмент за валидация на данни за емисии

Референтен No: TтOES20150211002

Испански университет е разработил нова уеб-базирана технология за оценка на емисии, които са докладвани пред регионалните власти посредством PRTR (Pollutants Release and Transfer Register). Тази технология използва сравнение с ежегодно актуализиран инвентар и позволява включване на емисионните данни в регистъра с по-голяма гаранция за точност. Софтуерът е наличен на английски и може лесно да се адаптира към нуждите на различни региони. Университетът би искал да подпише лицензионно споразумение.

 

Ротационен уред за ветрогенераторна лопата

Референтен No: TOES20131213001

Баско МСП, специализирано в дизайна и разработката на сервозадвижвания и сервосистеми по поръчка, е разработило иновативен уред за ветрогенераторни лопати, който предоставя по-добра производителност. Компанията търси партньори с интерес към лицензиране на патента или сътрудничество за експлоатация на технологията.

 

Нов въглероден пълнител с микронен размер за подобряване свойствата на олекотени материали

Референтен No: TONL20150211001

Спин-оф компания от холандски университет разработва и произвежда нов материал, състоящ се от чист въглерод, който формира триизмерни мрежи в микронен размер. Въпросните мрежи предоставят оптимална структура за подобряване трансфера на електрони, топлина или механични сили. Добавен в малки количества, материалът значително подобрява свойствата на еластомери, термопластици и дуропластици. Компанията търси партньори в най-различни високотехнологични индустриални сектори за търговски споразумения с техническа помощ.

 

Вещества и екстракти от растения с потенциални биоактивни свойства

Референтен No: TONL20150227001

Холандска компания е специализирана в сферата на биоактивни вещества от растителни части (като цвят, листа, корени и луковици и др.), приложими при производството на лекарства, биоциди и козметика. Веществата са налични както изсушени, така и под формата на екстракт. Всички вещества са регистрирани и идентифицирани в каталог. Компанията търси партньори от фармацевтичната, козметичната и аграрната индустрия за съдействие в рамките на търговски споразумения с техническа помощ.

 

Системна технология за интегрирана микровълнова фотонична антена, за 5G и броудбанд сателитна комуникация

Референтен No: TONL20150223002

Холандско МСП специализира в разработката и производството на антенни технологии. МСП-то предлага интегрирана технология за микровълнова фотонична антена, подходяща за ново поколение устойчиви високоскоростни броудбанд комуникации. Има налични демонстратори на технологията (on-chip integrated ultra-flat dynamic antenna arrays), способни да поддържат високоскоростна връзка със сателити. Холандското МСП търси търговски споразумения с техническа помощ или джойнт-вентчър с интегратори на телекомуникационни системи.

 

Високопрецизен ултразвуков измервателен уред за поток

Референтен No: TOCZ20150223001

Чешки университет е разработил прецизен ултразвуков уред за измерване на поток, основан на техники за дигитално обработване на сигнали (DSP), които неутрализират влиянието на шума върху измерените резултати. Разработеният уред е приложим към широк набор от ултразвукови измервателни уреди. Университетът търси производители на дебитометри с интерес към лицензирани споразумения.

 

Нов спектрометър с широк обхват на приложение. С интерес към обявата за набиране на проектни предложения H2020 “ICT-19-2015 Технологии за креативни индустрии, социални медии и конвергенция”.

Референтен No: TOUK20150224002

Компания от Обединеното кралство, специализирана в областта на фотониката, е разработила нов спектрометър, който е базиран на микрочип и използва единичен компонент както за детекция, така и за селекция на дължината на вълната. Компанията иска да инкорпорира технологията в мобилни устройства с цел по-добра калибрация, цветово разпознаване и др. Има интерес към H2020 “ICT-19-2015 Технологии за креативни индустрии, социални медии и конвергенция”. Търси се изследователско и/или техническо сътрудничество с компании или академични институции.

 

Безжични решения за енергиен трансфер

Референтен No: TONL20130626001

Холандско МСП е специализирано в сферата на преобразуването на енергия посредством безжичен енергиен трансфер. Компанията предлага R&D експертиза, съвместно проектиране и производствен капацитет за приложения, които могат изгодно да използват безжичен трансфер на енергия. Основните предимства са намалена загуба на енергия, интелигентен и лек дизайн, потенциална възможност за големи разстояния на трансфер, както и персонализация. Холандското МСП се интересува от търговски споразумения с възможност за техническо сътрудничество.

 

Платформа за проследяване и подобряване на ферментацията по време на винопроизводството

Референтен No: TOSI20150218001

Словенско МСП е разработило платформа за въвеждане на нови методи в изключително традиционната индустрия на винопроизводството. Интернет платформата се концентрира върху вино-ферментационните процеси. В същината на платформата е разработеният от компанията сензор за измерване на захари. Компанията търси партньор за споразумение с техническо сътрудничество за допълнителното разработване на платформата.

 

Иновативен метод за индустриално производство на аптамери

Референтен No: TODE20140124002

Немски технически университет е разработил нова технология, чрез която вече е възможно производството на аптамери с размери от порядъка на 100 n (брой на базите) и нагоре, при ненадминато качество и количество. Технологията използва ин витро и ин виво техники. Търси се партньорство за лицензиране, допълнително съвместно развитие и/или производство.

 

Аудио водни знаци: най-рентабилната и прецизна технология за синхронизиране на предавателни медии с вторични апликации, интерактивни играчки и др.

Референтен No: TOUK20141215001

Великобританска компания предлага под лиценз глобално призната технология за аудио водни знаци. Постигнато е прецизно времево синхронизиране между кодираното съдържание и интерактивни апликации. Това позволява потребителско взаимодействие, което е високочувствително, в реално време и по заявка. Освен кита за софтуерна разработка (SDK), е наличен и кодиращ хардуер. Търсят се броудкастъри, продуцентски къщи, дигитални агенции, ап. разработчици и разработчици на игри за лицензионни споразумения.

 

Подложка за крака, подходяща за ергономични или офис столове

Референтен No: TOUK20130628001

Малка Великобританска компания, специализирана в грижите за гърба, е патентовала поставка за крака, която може да се закрепя за офис столове. Тя предоставя по-голяма свобода при промяна на позицията на стойката. По-честата смяна на стойката спомага за превенцията на проблеми с гърба. Компанията предлага лиценз на производители на офис обзавеждане, както и специализирани столове.

 

Високоскоростен, обратим дебъгър за Линукс и Андроид, подходящ за комплексен софтуер

Референтен No: TOUK20131119001

До скоро нямаше подходящи дебъг инструменти за комплексен софтуер, вървящ на Линукс. Великобритански старт-ъп е създал комерсиален обратим дебъгър който е в пъти по-бърз от наличните оупън сорс решения, като същевременно се нуждае от малко памет. Инструментът подобрява скоростта на кодиране и прави управлението на риска по-предвидимо. Търсят се разработчици на финансов софтуер, електронна автоматизация и др. за търговско споразумение с техническо сътрудничество.

 

Търсят се иновативни съединители (и алтернативи) за автомобилната индустрия

Референтен No: TRAT20150305002

Австрийска компания, водещ доставчик за автомобилната индустрия, търси нови технологии в сферата на иновативните трансмисионни решения. По-конкретно, търси се технология за контролирана функция на разединение с висок и съизмерим капацитет на въртящ момент. Рентабилността е важен фактор; технологията също трябва да демонстрира предимства пред стандартните решения. Ще се разглеждат всякакъв вид партньорства и сътрудничество, без географски ограничения.

 

Софтуер за видео анализ на поведението на клиенти на закрито

Референтен No: TOTR20150226001

Турско МСП с експертиза в обработването на изображения, компютърното зрение и разпознаването на модели, е разработило аналитичен видео софтуер за анализ на поведението на клиенти на закрито. Софтуерът работи в реално време и няма нужда от допълнителен хардуер освен камерата, на която работи. Софтуерът е основан на напреднали алгоритми за компютърно зрение и разпознаване на модели. МСП-то е търси компании заинтересовани от лиценз за софтуера.

 

Иновативна оупън сорс уеб рамка

Референтен No: TOIT20150225001

Италианско МСП е разработило (оупън сорс) софтуерна рамка за мрежови апликации с фокус върху продуктивността и поддръжката. Тя може да се ползва за разработка на уеб апликации за управление на информация, за работен поток и сътрудничество, за фронт и бек офис процеси, както и за управление на взаимоотношенията с клиенти и други. Компанията търси партньори за споразумения с техническо сътрудничество.

 

Полимерен композит с фибри от кокос

Референтен No: TOCZ20150304002

Университетски научен екип от Чехия е разработил материал, базиран на полипропиленова матрица. Композита съдържа кокосови фибри, които заменят стандартните – талк, стъкло и т.н. Благодарение на естествените фибри, материалът отговаря на различни изисквания за синтетични полимери. Изследователите търсят партньори за лицензионно споразумение за производство.

 

Адаптиране на иновативен полупроводников чип-базиран спектометър за нови устойчиви изследователски технологии и геомодели, в рамките на уместни проектни предложения към H2020

Референтен No: TOUK20150303004

Компания за фотонни технологии от Обединеното кралство, с опит в съвместната разработка на миниатюрни спектометри и оптически сензори, търси компании и/или изследователи в сферата на минната индустрия, които са в процес на разработване на нови, подобрени, високоефективни и рентабилни, устойчиви изследователски технологии. Компанията също така се интересува от обявата за набиране на проектни предложения H2020 „SC5-11d-2015 – Нови устойчиви изследователски технологии и геомодели“. Търси научно-изследователски споразумения или споразумения за сътрудничество с компании/изследователи.

 

Уникални жестомимични заменими превключватели

Референтен No: TOSI20150303001

Словенско МСП, специализирано в сферата на превключвателите и контролните системи, е разработило жестомимичен заменим превключвател. Основното предимство на жестомимичните ключове е възможността те да са почти невидими, стерилни и модерни. Компанията търси партньори с интерес към търговски споразумения с техническа помощ, лизенциране и джойнт-венчър.

 

Иновативен полупроводников чип-базиран спектометър за нови приложения в сферата на лъчевото доставяне и електронно-фотонната интеграция, с насоченост към обявата за набиране на проектни предложения H2020

Референтен No: TOUK20150303003

Компания за фотонни технологии от Обединеното кралство, с опит в съвместната разработка на миниатюрни спектометри и оптически сензори, търси компании в сферата на фотониката и/или изследователи, които да адаптират нейните технологии за нови приложения. Приложенията включват нови технологии и устройства за лъчево доставяне. Компанията търси техническо и научно-изследователско сътрудничество, което може да включва проектни предложения към H2020 „ICT-27-2015 – Photonics KET (Key Emerging Technologies)“.

 

Цялостно решение за AMI (Advanced Metering Infrastructure)

Референтен No: TOKR20150302001

Корейско МСП е разработило цялостно решение за AMI (Advanced Metering Infrastructure) система. Системата измерва, събира и анализира информация за употребата на енергия в офис сгради и частни жилища. Използвайки технологията, вие можете да събирате информация от електромер в рамките на 15 минути, от отдалечена локация. Системата позволява на ползвателите да наблюдават и контролират употребата на енергия. Компанията търси партньори за търговско споразумение с техническо сътрудничество.

 

Нов процес за подобрение на рециклируемостта на литиевойонните батерии

Референтен No: TODE20150227001

Немски университет предлага нова технология за подобрение на рециклируемостта на литиевойонните батерии. Използва се процес на водна основа, за да се произведат композитни електролити, след което се образува суспензия посредством разтворител и естествен байндър. Добавя се слаба неорганична киселина, за да се предотврати излугването на металите. Технологията е евтина и не е токсична. Търсят се индустриални лицензианти.

 

Първи холистичен кадастрален метод за калкулиране на слънчевия потенциал на фасади и покриви от градския пейзаж

Референтен No: TOAT20150225001

Предложената от Австрийско МСП технология изчислява широко-обхватни соларни кадастри на фасадите и покривите от градския пейзаж. Резултатите позволяват локализацията на частите от градския пейзаж с висока инсолация или дълго слънчево време. Компанията търси джойнт венчър и финансови или търговски споразумения с техническа помощ с компании в секторите на енергетика и строителство, както и в пазара на недвижими имоти.

 

Обърната соларна клетка за тънкослойни фотоволтаици от трето поколение

Референтен No: TOES20150225001

Испанска изследователска група е разработила нова фотоволтаична (PV) клетка с обърната архитектура, която елиминира проблемите, свързани с корозията и въздушната стабилност. Тази иновативна PV клетка е изработена от нискобюджетни материали и е подходяща за нискотемпературни производствени процеси. Разработена е на лабораторно ниво. Подадени са европейски и “ PCT” патенти, но все още не са одобрени. Изследователската група търси производители на фотоволтаични клетки за лицензионни или технически споразумения.

 

Бързопостроима, модуларна болница на ниво концепция. Търсят се партньори за разработка и производство.

Референтен No: TOUK20150206001

При природни бедствия и в развиващите се страни от третия свят има нужда от ефективно, бързо и гъвкаво медицинско осигуряване. МСП от Великобритания е разработило компактно-опаковано, бързопостроимо решение със значителни предимства пред понастоящем съществуващите временни провизии. Компанията търси партньор разработчик на прототипи за привличане на инвестиции и комерсиализация. Интересува се от джойнт венчър, производствени и лицензионни споразумения, както и споразумения с техническо сътрудничество.

 

Гъвкава пластмасова технология за фото сензор, в различни размери

Референтен No: TOUK20131120001

Великобританска компания е разработила гъвкави пластмасови задни панели за най-различни сензори, включително оптични и рентгенографски. Панелите могат да се разработят като специализирани продукти за стоматология и безразрушителни изследвания, но също така и като тънки скенери за портативни устройства и други потребителски продукти. Търсят се производители на фото и рентгенови сензори за допълнително съвместно разработване и лиценз.

 

Находчив и опростен контролер за фотоволтаични (PV) соларни системи, който използва ексесивната енергия и почти утроява спестяванията от нея

Референтен No: TOUK20130621001

Великобританска старт-ъп компания е разработила находчив и доста опростен контролер за фотоволтаични системи. Цялата излишна енергия от фотоволтаичната система се доставя директно до нагревател за вода. В резултат, спестяванията за домакинството са почти тройно по-големи в сравнение с употребата само на фотоволтаичната система. Контролерът няма микропроцесор и не е податлив на грешки. Търсят се производители на продукти за енергоспестяване, както и монтажници на фотоволтаици за лицензионно или търговско споразумение с техническа помощ.

 

Образователна технология с добавена реалност за различни индустрии

Референтен No: TOES20140328001

Испанско МСП е разработило образователна технология с добавена реалност за различни индустрии. Това иновативно решение комбинира добавена реалност, модерна симулация, електронно обучение, управление на учителите, софтуер за мониторинг и приложения за подобряване на образователния процес. Търсят се различни партньори за търговско споразумение с техническа помощ, техническо сътрудничество или финансови споразумения.

 

Иновативен IT енджин за интеграция на системи за здравна информация

Референтен No: TOES20140925001

Южно Испанско МСП е разработило иновативен IT енджин за интеграция на системи за здравна информация. Енджинът е способен да интегрира хетерогенни системи по опростен, мащабируем и по-икономичен метод. Освен това, подпомага за преодоляването на трудностите при някои стандарти като използва единичен интерфейс, който свързва и синхронизира всички системи. Компанията търси местни IT интегратори за техническо сътрудничество и крайни потребители за търговски споразумения с техническа помощ.

 

Иновативна клауд-базирана платформа за графичен дизайн с пълно обслужване

Референтен No: TOES20141108001

Испанско МСП е разработило иновативна клауд-базирана платформа, предлагаща графичен дизайн с пълно обслужване. Услугата се управлява през платформа, където потребителите могат да избират различни пакети, да изпращат заявки, да преглеждат процеса на работа и да свалят готовите резултати. Платформата е базирана на стандартни пакети със зададени цени и срокове. Компанията търси местни партньори или крайни потребители за граждански договор или търговски споразумения с техническа помощ и техническо сътрудничество.

 

Електронни решения базирани на ARM технология за продукти, изискващи ниска цена, висока производителност и ниска консумация на енергия.

Референтен No: TOES20140226001

Испанско МСП предлага своята експертиза в сферата на вградената електроника и софтуерното разработване при проектирането на едноплаткови компютри и System-On модули. Тези нискобюджетни и енергоефективни решения са базирани на ARM технология. Въпреки че е отворено към предложения за всякакво сътрудничество, МСП-то основно се интересува от техническо сътрудничество с компании разработващи и/или дистрибутиращи индустриални/търговски продукти, при които има нужда от мощна вградена електроника, работеща под  GNU/Linux и/или операционни системи, работещи в реално време.

 

Уеб базирана система за домашна автоматизация

Референтен No: TOHR20140124001

Малка хърватска компания със силна връзка с Финландия е разработила прототип на контролер с програмируема логика (PLC), базиран на концепцията “Интернет на вещите”, който позволява на потребителите да наблюдават, комуникират и взаимодействат с тяхната домашна среда посредством мобилен телефон или уеб браузър. Устройството може лесно да се включи във вече съществуваща домашна мрежа. Компанията търси партньори с интерес към джойнт венчър или споразумение за придобиване.

 

Система за произвеждане на калибрационни газови смеси

Референтен No: TOPL20140110003

Изследователски екип от университета в Долна Силезия е разработил система за произвеждане на калибрационни газови смеси.  Системата позволява производството на смеси от газови съединения, които могат да се използват за калибрация на газови сензори. Ноу-хау-то може да се лицензира за потенциални производствени партньорства, особено с компании в сферата на производството и калибрацията на сензори или производството на газови смеси.

 

Сензор за мониторинг развитието на биофилм в зони със застояла вода

Референтен No: TOPL20140110002

Изследователски екип от университета в Долна Силезия (Полша) е разработил сензор за мониторинг на развитието на биофилм в застояла вода(и). Сензорът следи растежа на биофилми във водоносната мрежа посредством постоянно измерване на флуктуацията на импеданса. Технологията е готова за лиценз (масово производство) или за допълнително разработване под споразумение за изследователско сътрудничество.

 

Сензор за мониторинг на замърсяването на водата във водопреносната мрежа

Референтен No: TOPL20140110001

Изследователски екип от Университет в Полша е разработил биологичен сензор за мониторинг на водопреносната мрежа. Ноу-хау-то за биологичния сензор може да бъде лицензирано от потенциални производствени партньори или допълнително разработено под споразумение за съвместна изследователска дейност.

 

3D оформление на ламарина за прототипи и малки серии, алтернативна технология на “Deep drawing”

Референтен No: 12 NL 60AH 3R2N

Холандско МСП е специализирано в дизайна, проектирането и създаването на ламарина за прототипи и малки серии посредством гумен печат. В комбинация с интелигентно проектиране, тази технология позволява създаването на творчески и леки  3-D конструкции. Най-важните предимства са ниска цена на инструментариума, кратко време за въвеждане на пазара, широк обхват и изработка без повърхностни щети. Компанията предлага партньорство в рамките на търговско споразумение с техническа помощ.

 

Разработване и производство на медицински и здравни инструменти базирани на обработването на физиологични сигнали

Референтен No: 10 NL 60AH 3JZE

Холандска компания е специализирана в разработването и производството на медицински инструменти, обработващи физиологични сигнали. Компанията предлага експертиза при разработване, инженерно сътрудничество, дейности по производството и тестване, както и обслужване за въпросните медицински инструменти. Всичко това е персонализирано и е съобразено с потребностите на партньора. Холандската компания се интересува от търговски взаимоотношения за техническа и производствена помощ с МСП-та и старт-ъпи в медицинския сектор.

 

Софтуер за създаването и управлението на интернет портали за пътувания

Референтен No: TOES20130826002

Испанска технологична компания е разработила софтуерен инструмент за пътническия бранш. Технологията предлага софтуер за създаването и управлението на интернет портал за пътувания. Компанията се интересува от: трансфер на продукта посредством лицензиране; джойнт венчър с компании за туристически софтуер със синергия на продукти; и е отворена за технологично сътрудничество и предложения за  допълнителна съвместна разработка.

 

 

Уред за абсорбиране на кинетична енергия/ системи за предпазни колани

Референтен No: 13 PL 63AU 3SBG

Полско МСП е разработило уред за абсорбиране на кинетична енергия, подходящо за предпазни колани. Решението абсорбира кинетичната енергия на движещо се тяло по време на колизия. Предлаганото устройство е внесено за защита на интелектуалната собственост. Решението може също така да се използва и при системите за детска защита. Уредът е по-малко вреден от понастоящем използваните обтегачни защитни системи. Компанията изобретател търси индустриални R&D  партньори за допълнително разработване, тестване и приложение на технологията.

 

Иновативно 3D принтиране за скоростно създаване на прототипи

Референтен No: TOLT20150320001

3D печатница от Литва, специализирана в скоростното създаване на прототипи, е подобрила технологичните си способности и търси партньори за съвместно разработване на прототипи. Компанията се интересува от много прецизна продукция в малък обем. Разработват се и се строят прототипи от пластмаса, метал и керамика с идея за бърза комерсиализация. Компанията търси споразумения за техническо сътрудничество с изключително иновативни университети и/или компании.

 

Нова дигитална система  за пречистване на вода от охладителни кули без токсични химикали

Референтен No: TOES20150310002

Испанско МСП предлага нова дигитална технология за пречистване на вода от охладителни кули, която напълно елиминира употребата на токсични химикали. Благодарение на генерацията на електродинамичните полета в течаща вода, тази технология предотвратява минерализацията, инхибира корозията и държи патогените (биофилм и бактерия, напр. Legionella) под контрол. Компанията търси търговско споразумение с техническо сътрудничество с компании поддържащи водни охладителни кули.

 

Модерни геотехнологии, приложими в инженерството и архитектурата

Референтен No: TOES20140219001

Испански изследователски екип предлага иновативен инструмент за 3D реконструкция, подходящ за инженерни и архитектурни приложения. Този инструмент е базиран на оптимизацията и развитието на компютърното зрение, фотограметрията и методите за лазерно сканиране, както и на алгоритми за  3D реконструкция и визуализация на естествени и изкуствени места и обекти. Търсят се изследователско или техническо сътрудничество и търговски споразумения с техническо сътрудничество.

 

Изследване на физико-химичните свойства на твърди съединения

Референтен No: TODE20150209002

Немска спин-оф компания, активна в сферата на химията на твърди органични съединения, предлага обширно ноу-хау за взаимосвързани методологии, касаещи активни фармацевтични вещества, пигменти, полимери, метално-органични съединения и фини химикали. Те предлагат уникални комбинирани техники за скрийнинг при кристализация на ко-кристали, полиморфи или соли от фармацевтични съставки или аморфни вещества. Търсят се индустриални партньори за техническо сътрудничество и съвместни изследователски проекти.

 

Иновативни полистиролни панели и скрепителни елементи за термична и акустична изолация на нови или реставрирани сгради

Референтен No: TOFR20150302001

Френска компания е разработила и патентовала технически полистиролни панели и адаптирани крепежни елементи. Тези панели са идеални за термична и акустична изолация за нови и реставрирани сгради, тъй като те не създават никакъв термален мост. Благодарение на адаптираните крепежни елементи, панелите могат да се използват навсякъде в сградата. Търсят се лицензионни/ производствени споразумения с компании, произвеждащи полистиролни материали, които могат да произвеждат панелите и да разпространяват крепежните елементи.

 

Търси се експертиза в сферата на  “Big Data”, “High Performance Computing” и клауд технологии

Референтен No: TODE20150304002

Немска компания е разработила систематична концепция за преобразуването на прецизни цифрови данни в съвместими и търсируеми формати. Това е общ подход и може да бъде демонстриран. Възможно е приложение в сферата на електронното здравеопазване, науката, електронната търговия, а в последствие и уеб търсенето. Малката компания търси достатъчно голям партньор за развитие, приложение и подобряване на технологията и/или джойнт венчър.

 

Технология за производство на домашни уреди за автоматично приготвяне на (стопена) питейна вода без филтри или химически добавки

Референтен No: 13 RU 86FG 3RT0

Руска компания от Новосибирск е разработила технология за производството на автоматизирани домашни уреди за приготовлението на чиста и здравословна питейна вода. Методиката се основава на естествения принцип на пречистване на водата посредством замръзване и топене, без изкуствени филтри и химични добавки. Компанията предлага лицензионно споразумение.

 

Уред за сортиране на материални фрагменти спрямо техния цвят

Референтен No: TOCZ20150210001

Чешки университет е разработил уред, позволяващ ефикасното сортиране на фрагментирани цветни материали (напр. стъкло) от отпадъци. Вградените въздушни клапи могат бързо да издухат и сортират парчетата в правилната купчина въз основа на цвета на фрагмента. Учените търсят  партньори за споразумение за техническо сътрудничество с цел допълнителни изследвания и разработване, както и компании от рециклиращата индустрия за лицензионно споразумение.

 

Икономичен уред за рециклиране на топлина в централи за биогаз, базиран на органичния цикъл на Ранкин

Референтен No: TOCZ20150108001

Чешки университет е разработил нова технология, базирана на органичния цикъл на Ранкин. Устройството е лесно за производство и инсталация и има за цел оползотворяването на излишъка от неизползвана енергия в биогазовите електроцентрали. Предвидената нетна мощност е приблизително 10 kW. Очакващият патент прототип е наличен за демонстрации. Търсят се производители за лицензиране, партньори за техническо сътрудничество, както и партньори за финансиране.

 

Напълно биоразградим материал за 3D принтиране

Референтен No: TOCH20150206002

Швейцарска компания е проектирала напълно биоразградим компзитен (non-PLA) материал, който може да се използва както за традиционно производство, така и за  3D печат. Първите тест серии за  3D печат са успешни. Швейцарската компания търси партньори с опит в  3D печата, интересуващи се от допълнително разработване и рафиниране на технологията за разградимия биополимер. Възможни са споразумения за техническо сътрудничество, лицензиране или джойнт венчър.

 

Система за управление на лабораторна информация

Референтен No: TODE20141127002

Немска компания е разработила лабораторна информационна система, която покрива всяка функционална фаза от лабораторния работен процес. Проектирана е като лесна за употреба система, която интегрира всички секции на лабораторията. Тя организира, планира и имплементира работния процес ефикасно, като същевременно се справя и с административни задачи по надежден и отговарящ на регулациите начин. Търси се лицензианти.

 

Оптимизирана система за електропроводна комуникация.

Референтен No: TODE20150105001

Немски университет е разработил нова система, която подобрява преноса на данни при комуникации, използващи електропроводната мрежа. Подходяща е за смарт метър. Технологията също така допринася за намаляването на консумацията на енергия на предавателя. Не са необходими хардуерни промени за въвеждане на системата. Търсят се индустриални лицензианти.

 

Интелигентно 24-часово уеб-базирано решение за мобилен пейджинг, предназначено за здравни институции и ветеринарни болници

Референтен No: TOUK20141128001

Великобританско МСП предлага интелигентно 24-часово уеб-базирано решение за мобилен пейджинг, предназначено за здравни институции и ветеринарни болници. Решението позволява ефективно управление на задачите и приоритизация. Особено ефективно е извън работно време, когато всички обаждания са филтрирани през централен координатор. Осигурява двустранна комуникация в реално време, използвайки най-нови мобилни технологии. Предлага се лицензионно споразумение.

 

Съвместна миниатюризация и интеграция на сензори, предназначени за следене на замърсителите във водата

Референтен No: TOFR20141217001

Френска старт-ъп компания специализира в сферата на стъклените микроелектромеханични уреди (lab-on-chip), предназначени за многократен химичен анализ в реално време при корозивна среда. Компанията желае да се свърже с МСП-та, индустриални партньори и изследователски центрове, които се занимават с биосензори. Предоставя експертиза в сферата на микрофлуиди с цел съвместна миниатюризация и интеграция на сензори, предназначени  за следене на замърсители във водата. Търсят се споразумения за техническо сътрудничество, производство, както и за евентуални проучвания.

 

Фибринов хидрогел с плазмонични наночастици

Референтен No: TOES20140210001

Tри испански институции, Биомедицински изследователски център, Университет и Болница, разработват ново фототермично устройство, състоящо се от плазмонични наночастици, положени в хидрогел, който е направен от фибринова матрица и може да улавя термочувствителни ефектори. Изобретението е полезно при прилагането на терапии на основата на хипертермия, както и на контролираното доставяне на терапевтични агенти до биологична тъкан. Търсят се компании, проявяващи интерес към лицензиране или допълнителна разработка.

 

Подкрепа при разработването на прототипи и производството на олекотени конструкции и, по-специлно, конструкции със свързан алуминий

Референтен No: TOUK20131205001

Производител на спортни коли от Обединеното кралство има дълъг опит и богато портфолио от интелектуална собственост в сферата на олекотените конструкции. По-специално, те са водещи производители на конструкции със свързан алуминий. Бизнесът е отворен за сътрудничество и, също така, желае да развие взаимоотношения с други пазарни сектори, като предлага инженерни дейности, разработване на прототипи и производство както в малки, така и в големи количества. Търсят се споразумения за производство, услуги и техническо сътрудничество.

 

Иновативна уеб апликация за консултанти и консултантски фирми

Референтен No: TOIT20130905001

Италианска компания, специализирана в разработването на софтуер, търси технически партньори за своята уеб апликация. Апликацията помага на консултанти и консултантски фирми да следят работата си. МСП-то се интересува от разширяване на дейността си чрез търговски споразумения и техническо сътрудничество с индустриални партньори, които могат да адаптират тази система към конкретни нужди.