Технологични оферти

При проявен интерес към някоя от офертите за технологично сътрудничество, моля попълнете един от следните формуляри:

Формуляр за проявен интерес (на български)
Формуляр за проявен интерес (на английски)

Ако желаете и Вашата фирма да бъде включена в международната база данни за технологично сътрудничество, моля свържете се с нас.

Попълнените формуляри изпращайте на е-мейл: gkolev@cci.dobrich.net

За да видите офертите от съответния бюлетин, моля кликнете от падащото меню „Технологични оферти“ съответния брой.