Технологичен бюлетин 1

Технологичен бюлетин – 01/2015
Търсене и предлагане на технологични решения, януари 2015 

 

Спешно: Полимерни материали устойчиви на (механично) пълзене

Референтен No:  TRBE20141222001

Базирана в Брюксел мултинационална компания желае да изследва материали и технологически методи, които ограничават пълзенето при екструдираните полиетиленови пластични материали. Търсят се различни видове сътрудничество (техническо сътрудничество или лицензионно споразумение), в зависимост от качеството на предложеното решение

 

Търсят се новоразработени (на ниво научно изследване) антитела за епигенетични изследвания.

Референтен No:  12 BE 0324 3QYV

Отделът по Епигенетика на белгийски  доставчик на иновативни китове и реагенти за академични среди, фармацевтични и биотехнологични компании, търси лицензионни споразумения с академични лаборатории и научни организации, които могат да предложат вече разработени антитела спрямо нови епигенетични таргет-протеини, за да бъдат включени в каталога “ChIP (Chromatin ImmunoPrecipitation) ChIP-seq grade antibodies”.

 

Съвместна разработка на хардуерна система за автоматично тестване в електронни контролни блокове

Референтен No:  TRIT20130808001

Италианска компания, оперираща в сферата на вградените системи, е разработила тестов автоматизиран продукт. Системата, съставена главно от хардуерни и софтуерни компоненти, позволява автоматичното изпълнение на набор от тестове необходими за валидацията на електронен дек. Собственикът търси партньори склонни да предоставят хардуерна система, позволяваща интелигентна конфигурация от аналогови-към-дигитални и дигитални-към-аналогови конвертори.

 

Търсят се нови техники и приложения, свързани с инфрачервената технология, за разработката на нови продукти

Референтен No:  TRFR20131217001

Френска компания специализирана в сферата на инфрачервените вълни търси иновативни технологии, от ранна фаза на развитие до напълно завършени, които могат да намерят приложение при: пазара за продукти за охрана и наблюдение, термографската апаратура, лабораторна и тестова апаратура за характеризация на инфрачервени системи. Търси се научно-изследователско и техническо сътрудничество, както и лицензионни и суб-контрактни споразумения.

 

Търси се технология за производството на чисти биоразградими или рециклируеми филми, подходящи за ламинат и подобни приспособления

Референтен No:  TRUK20141230001

Базирана в Обединеното Кралство компания, търгуваща на едро с глобални производствени аксесоари, търси иновативни “зелени” технологии, за производството на прозрачен филм с гъвкавостта на PVC, подходящ за ламинат, и др. Търсят се индустриални партньори и други организации, разработващи материали и продукти в тази сфера, за лицензионни взаимоотношения и други конструктивни споразумения.

 

Търсят се доставчици на микро-механични части, намотки за електрически машини и магнити за приложения с висока скорост

Референтен No: TRIT20141216001

Италианско МСП, разработващо компактни микротурбини и микрогенератори, търси специализирани доставчици на високопрецизни микро механични части, малки намотки за електрически машини и магнити за приложения с висока скорост.

 

Разработване и адаптация на защитни тръбни материали и покрития за потопяем високотемпературен сензор

Референтен No: TRDE20141208001

Изследователски екип от катедрата за полупроводникова физика на немски университет търси конкретни решения за защитна тръбна система за потопяем високотемпературен сензор. С цел подобряване резистентността и устойчивостта на системата към агресивни стопилки и атмосфери, се търсят подобрени решения, които превъзхождат стари системи, използващи керамика, монокристали, както и различни огнеупорни метали и покрития. Екипът търси партньори за споразумения за техническо сътрудничество или производство.

 

Иновативна методология за числени симулации

Референтен No: TOIT20131205006

Италианска компания, предлагаща експертиза в сферата на числените симулации, математическото моделиране и практическата статистика, промотира своята иновативна методология за числени симулации. Компанията търси търговски взаимоотношения или техническо сътрудничество със фирми от индустрията и научни/консултантски организация, които имат интерес от подобни взаимоотношения.

 

Портативен почистващ уред за зеленчуци и плодове

Референтен No:  TOKR20140923001

Корейска компания във IT сферата е разработили портативен уред, който почиства, стерилизира и дезодорира обекти, посредством ултразвукови вълни, които премахват фин прах, пестицидни остатъци и повърхностни замърсители. Устройството също така стерилизира с водоразтворим озон. Портативният уред може да се използва върху широк спектър от обекти, включително плодове, зеленчуци, прибори, посуда и бебешки продукти. Компанията търси клиенти и суб-контрактори.

 

Насочена противоракова лекарствена доставяща система

Референтен No: TOSI20150107001

Словенски научен институт е разработил молекулярна система за специфично приложение на противоракови медикаменти до целеви места, като използва катепсинови инхибитори като водачи към катепсина освобождаван от туморните клетки. Системата избягва токсичните странични ефекти и намалява дозата и цената на лечението. Изследователите търсят инвестиция, техническо сътрудничество и/или джойнт-венчър с партньори с капацитета да спонсорират и/или да проведат пре-клинични изследвания и да увеличат продукцията.

 

Нов метод за синтез на зеолити от летлив прах при ниски температури

Референтен No: 12 IT 53U1 3O04

Италиански научен център е разработил иновативен метод за синтез на зеолити от летлив прах при много ниски температури посредством употребата на морска вода. Процесът предоставя реална и икономически изгодна възможност за добив на индустриален продукт от отпадъчни материали. Центърът търси подкрепа в научните изследвания и при практическите приложения. Търсените партньори са промишлени фирми и научни организации в сферата на: мониторинга на околната среда; цимента; наноматериалите.

 

Рентабилна и екологично-съобразна структура за двойно-осово соларно проследяване, подходящо за фотоволтаици и соларно-термични панели

Референтен No:  12 IT 53U1 3OKE

Италианска компания, оперираща в сферата на соларните инсталации за производство на енергия, е реализирала структура с високо-прецизна, двойно-осова технология за проследяване, която е в състояние да поддържа инсталирани панели (фотоволтаични или соларно-термални) ефикасно и с висока прецизност. Компанията търси производители на стоманени или дървени структури и компании опериращи в сферата на възобновяемата енергия за да оцени възможностите за лицензирани споразумения и техническо сътрудничество.

 

Енергоспестяваща технология, позволяваща разумно управление на изкуствената светлина

Референтен No: 12 IT 53U1 3OPQ

Италианска компания е разработила и произвела иновативен енергоспестяващ инструмент за автоматично управление на изкуствена светлина. Предлаганата технология е в състояние независимо да управлява всякакъв вид лампи, в резултат на което се оптимизира енергийната ефективност на помещението. Компанията се интересува от търговски споразумения с техническо подпомагане с компании в сферата на енергийното управление, както и търговски представители.

 

Опростена, нова вливна МИКРОПОМПА, алтернатива на традиционните волуметрични и инжекционни помпи

Референтен No: 13 CH 84FB 3SR9

Швейцарска компания е разработила нова технология за вливна МИКРОПОМПА, проектирана да замени волуметричните и инжекционни помпи чрез един единствен уред. Този евтин уред е подходящ за всякакви медицински ситуации. Същата технология в умален мащаб може да бъде интегрирана в електронна лепенка като инсулиново или болкоуспокояващо устройство. Търси се мултинационално дружество, активно в сферата на медикаментозните вливания, за лицензирано споразумение.

 

Методология за статистически анализ на употребата на Информационни и Комуникационни Технологии (ИКТ) от Малки и Средни Предприятия (МСП) и граждани

Референтен No:  13 ES 732H 3SFD

Испански изследователски център е разработил методология за статистически анализ на употребата на Информационни и Комуникационни Технологии (ИКТ) от малки и средни предприятия (МСП) и граждани. Той може да се използва за оценка и сравнение на нивото на дигиталната грамотност преди имплементацията на нови технологични разработки. Компанията предлага на партньори в публичния или частния сектор да имплементират тази методология в тяхната сфера или регион посредством съвместна допълнителна разработка, тестване на нови апликации и адаптация спрямо специфичните нужди.

 

Бранд-тракинг инструмент за туристически дестинации

Референтен No:  13 ES 732H 3SFE

Испанска обществена организация с 12 годишен опит във взаимодействието с туристическата индустрия е разработила иновативен инструмент за бранд-тракинг, чрез който може да се оценява мнението на туристите относно възможностите за настаняване в туристически дестинации. Компанията се интересува от съвместна разработка с цел адаптиране на инструментите към специфичните нужди на различни клиенти, лицензирано споразумение, техническо сътрудничество и финансови ресурси.

 

Платформа за електронно правителство, позволяваща вътрешно взаимодействие и връзка с граждани, бизнеси и други администрации

Референтен No: 13 ES 732H 3SFJ

Испански държавен изследователски център е разработил отворена и мащабируема платформа за електронно самоуправление, която позволява на обществената администрация да подобри както вътрешното си управление, така и връзката с граждани, бизнеси и администрации. Това предложение има за цел формирането на консорциум за споделяне, допълнително развитие, адаптиране и използване на платформата. Също така се цели намиране на финансови ресурси.

 

Мениджър за интернет канали, предлагащи туристически услуги

Референтен No 13 ES 732H 3SFM

Испански изследователски център разработва мениджър за интернет канали, който позволява да се публикуват цените от различни сайтове за туристически услуги, например в сферата на хотелиерството, с цел подобряване на техните продажби. Платформата е независима от първоизточника и притежава най-различни функционалности, предлагайки също и възможност за бизнес-разузнаване. Компанията предлага своята технология и техническо сътрудничество.

 

Мобилна апликация за мониторинг на системи за предотвратяване и защита срещу пожар

Референтен No: 13 ES 732H 3SGD

Испанска компания разполага с мощна мобилна апликация за Оперативен Мениджмънт и Поддръжка, която позволява постоянното наблюдение на системи за предотвратяване и защита срещу пожар в хотели. Апликацията притежава и функция за проследяващ контрол. Основните предимства са, че подобрява управлението, гарантира съвместимост на данните и редуцирана употребата на хартия. Компанията предлага техническо сътрудничество и търговски споразумения с техническа помощ.

 

Употреба на информационни и комуникационни технологии – методология за оценяване, технологично консултиране и специализирано обучение

Референтен No:   13 ES 732H 3SGH

Испански изследователски център е проектирал и приложил методология за оценяване, технологично консултиране и специализирано обучение, която има за цел да спомогне за по-качествена употреба на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) от страна на бизнеси и предприемачи. Фирмата търси техническо сътрудничество и търговски споразумения с техническа помощ с партньори от обществения или частния сектор, които биха проявили интерес към прилагането на тази методология в тяхната сфера или регион.

 

Интерактивна технология за маркетинг и дигитални означения

Референтен No:  13 ES 732H 3SKJ

Базирана в Испания технологична компания, специализирана в естествените системи на взаимодействие, е разработила технология, която предлага широк и интерактивен спектър от приложения за дигитални означения посредством нов потребителски интерфейс. Компанията предлага своята технология за лиценз, съвместно допълнително разработване и адаптация спрямо специфични нужди.

 

Йон-мобилен спектрометър с висока резолюция (IMS)

Референтен No:  12 ES 28F9 3QTW

Испанска компания е разработила нова концепция за Йон-мобилна спектрометрия (IMS) – изгряваща аналитична техника. Таза технология е базирана на пространствената класификация на йоните (Анализа на диференциалното движение – DMS) с поток от изолиращ газ, който позволява по-висока чувствителност и разделителна способност от традиционния IMS (време на отклонение). Компанията търси търговско споразумение с техническо подпомагане и/или техническо сътрудничество.

 

Софтуерно решение за споделяне на коли при управление на парк от електрически превозни средства

Референтен No:  TOES20130719001

Базирана в Испания технологична компания е разработила пълно технологично решение, специално оптимизирано за управление на парк от електрически автомобили. То позволява управлението на каршеъринг парк от превозни средства и е насочено към определени потребители, компании или обществени организации. Компанията търси интегратори, които са склонни да сътрудничат под търговски взаимоотношения с техническо подпомагане.

 

Мобилен SOS уред за проследяване и реакция при спешни случаи

Референтен No:  TOES20130809001

Испанска компания, която се фокусира върху мобилната сигурност, е разработила и произвела иновативен уред за проследяване и реакция при спешни случаи. Уредът проследява потребителя по всяко време и при спешна ситуация, той или тя може да се обади за помощ и да бъде локализиран бързо и ефикасно. Компанията търси търговски споразумения с техническо подпомагане и/или техническо сътрудничество.

 

Технология за оценка на двигателни нарушения посредством смартфон

Референтен No:   TOES20131022003

Испанска компания е разработила иновативна мобилна апликация за оценка и проследяване на двигателни нарушения, като Паркинсон, Хънтингтън или дистония. Тя предоставя инструмент, който помага на пациента и терапевта да проследяват развитието на нарушението и лечението. Компанията търси търговски взаимоотношения с техническо подпомагане.

 

Медицински уред за качествена и биометрична оценка на гласа

Референтен No:   TOES20131120001

Испанска компания е разработила иновативна технология, която изчислява качеството и биометрията на гласа. Това софтуерно решение измерва различни параметри, свързани с човешката фонация, които могат да се интерпретират от лекари в помощ на диагностиката и лечението на болести. То е специално насочено към проблеми, свързани с неврологични болести (като Паркинсон, Алцхаймер и пр.). Компанията търси търговски споразумения с техническа помощ.

 

Газ-дизел, двойно-горивни работни лодки

Референтен No:   TOIT20141117001

Малка компания от южна Италия проектира и разработва прототип на малка/средна работна лодка, задвижвана с природен газ и дизел. Очакваните предимства са: по-ниски разходи (15% спестяване); намалено замърсяване; по-нисък риск от замърсяване на водите в случай на инцидент; подходяща за закрити морски зони или вътрешни водоеми. Компанията търси партньори, които биха имали интерес или да разработят този прототип, или да построят и използват работните лодки, както и да участват в търгове на ЕС в подкрепа на иновациите.

 

Ново поколение сензори за деформация

Референтен No: TOSK20150108001

Установен Словашки научен институт е разработил ново поколение магнетоеластични сензори за деформация, основаващи се на модерни аморфо- и нано-(квази) кристални материали. Сензорът е успешно тестван с отлични резултати върху най-различни образци, като язовирни стени, тунели и газопроводи. Възможните приложения на технологията са в строителната индустрия, земната механика и др.. Търсят се партньори за лицензионно, финансово или техническо споразумение.

 

Мощен композитен сорбент за премахване на водни замърсители

Референтен No:  TOSK20150108003

Признат словашки научен институт е разработил високо-ефективен композитен сорбент за премахването на замърсители от водата. Това включва тежки метали като арсен, антимон, хром, кадмий, олово и др. Композитният сорбент може да се използва и в преработката на отпадъчни води, включително и такива от химическата и електронната индустрия. Търсят се партньори за лицензионно споразумение, финансово споразумение или споразумение за техническо сътрудничество.

 

Автономна стереоскопична снимачна система

Референтен No: TOSK20150108004

Научен екип от виден Словашки университет е разработил уникална нова стереоскопична снимачна система, позволяваща професионални 3D записи. Технологията предлага иновативен метод за определяне на конвергентната точка и размера на стереоскопичния център на системата, както и виртуална връзка към контролния модул. Компанията търси партньори за финансово или лицензионно споразумение.

 

Методология за добив на хартия за печат на водни знаци и ценни книжа

Референтен No: TORO20141211002

Румънска компания е разработила иновативен процес за добив на хартия за принтиране на водни знаци и/или ценни книжа. Компанията търси компании в хартиената/ печатната индустрия, особено в обработката на водни знаци или ценни книжа, за техническо сътрудничество и производствени споразумения с цел въвеждане на нововъведението на пазара.

 

Нова модуларна технология за улесняване трансфера на субстрати, материали и инструменти при работа в ръкавичен бокс

Референтен No:  TOIT20131118003

Италианска научна агенция е разработила модуларно оборудване за боравене в ръкавични боксове, което улеснява трансфера на субстрати, материали и инструменти. Изобретението улеснява работата, която изисква човешка намеса посредством ръкавици. Агенцията търси индустриални партньори, които се интересуват от лицензионни споразумения и сътрудничество за допълнителна разработка.

 

Високонадежден софтуер за трансформиране на разработени модели на системи от приложение в контролирана среда за приложение в реалния свят

Референтен No:  TOIT20130729001

Италианска фирма е разработила софтуер, с който съществуващи модели на системи се трансформират от приложение в контролирана среда към приложение в реалния свят. Преимуществата на този метод включват по-високото ниво на надеждност на модела и намаленото въздействие върху околната среда. Фирмата търси индустриални партньори, които се интересуват от допълнителното разработване и комерсиализация на софтуерния преводач.

 

Приложения за времеизмервателни ситеми в диапазон- пикосекунда

Референтен No: TOLV20141203001

Компания от Латвия, оперираща в сферата на времеизмервателните системи, е разработила няколко модула за прецизно измерване на изключително кратки периоди от време. Модулите са практически проверени и могат да се използват в LIDARs, наземни 3D лазерни скенери, гравиметрични системи, лазерно- свързани комуникационни системи, както и други приложения, изискващи точно времеизмерване. Компанията търси сътрудничество с партньори, с които да приложи технологията в нови или съществуващи системи.

 

Иновативна екотоксилогична технология за измерване нивото на токсичност на водни среди (матрици за идентифициране на въздействието върху околната среда)

Референтен No: TOIT20130703001

Южно-италианска (спин-оф) компания предлага лиценз за патентована, инвитро биоанализа. Технологията може да се използва за измерване на обща токсичност на водна среда (матрици за идентифициране на въздействието върху околната среда) чрез лесен, опростен и нискобюджетен метод, който не изисква живи организми. Търсят се лицензионно споразумение или джойнт-венчър с производители или търговци на китове за биоанализа.

 

Разработка на еко-съобразни фармацевтични и химични продукти

Референтен No: TODE20150120001

Германски университет предлага нов метод за разработка на еко-съобразни и устойчиви химични и фармацевтични продукти. Използването на хемикоформатика дава възможност за точна оценка на свойствата на една молекула инсилико, което позволява широк анализ на потенциалното й влияние върху околната среда, с цел покриване изискванията на регламента на ЕС за регистрация, оценка, разрешение и ограничение на химикали (REACH). Търсят се лицензионни споразумения, както и индустриални партньори за съвместна разработка.

 

Иновативен прибор за единично дозиране на капки за очи

Референтен No: TOIL20141230001

Израелска компания специализира в разработката и производството на лекарствени продукти без рецепта с уникални формули/комбинации и добавена лекарствена стойност. Компанията е разработила прибор за единично дозиране на капки за очи за овлажняване, лубрикация и подобряване на хидратацията на очната повърхност. Приборът не съдържа консерванти, може да се отваря и затваря многократно, гарантира стерилност до 12 часа, подходящ е за хора, използващи твърди и дишащи контактни лещи, и пр. Те търсят лицензионни споразумения.

 

Иновативна технология, позволяваща текстово търсене на ръкописни документи

Референтен No: TOIT20131205005

Италианска компания в сферата на автоматичната обработка на дигитални файлове и разпознаване на курсивни ръкописи предлага технология, позволяваща напълно интегрирано управление на ръкописни документи. Компанията търси техническо сътрудничество с индустриални партньори и обществени институции, които вече са дигитализирали архивите си от ръкописни документи.

 

Мобилен изпитателен симулатор

Референтен No: TOIT20141202002

Интернационална компания, базирана в Италия и специализирана в софтуерните системи за отбрана и космически приложения, е разработила мобилен изпитателен симулатор, предлагащ пълна функционалност за изчисление на траектории, настройка на параметрите за изстрелване, както и за оптимизация на разположението на проследителните сензори в даден сценарий. Компанията се интересува от лицензионни споразумения с техническо подпомагане.

 

Радарни системи за мониторинг в реално време, разпознаване и въвеждане на движението на птици в близост до летища и потенциални локации за ветроцентрали

Референтен No: TONL20141208001

Холандска компания е специализирана в радарните системи за мониторинг, разпознаване и въвеждане на движението на птици в близост до летища и в проучването на потенциални локации за ветроцентрали. Технологията е първоначално разработена през осемдесетте в сътрудничество с Кралските Нидерландски Въздушни Сили. Холандският партньор се интересува от търговски споразумения с техническа помощ с летищни власти и специализирани консултантски компании активни в превенцията на поражения от птици, свързана с развитието на ветроцентрали.

 

Нов слънчев колектор

Референтен No: TOHU20141107002

Унгарска компания е разработила нов соларен колектор, който предлага 80% ефикасност, в сравнение с 40-60% при други соларни колектори достъпни на пазара. Новаторското в тази технология се основава на неизползвани досега концепции и предлага напълно нови елементи и технически решения, което прави изобретението напълно ново и уникално. Компанията търси бизнес партньори за лицензиране на технологията и ноу-хау.

 

Хуманизирано моно-клонално анти- Херпес Симплек (HSV) антитяло

Референтен No: TODE20150106001

Германски университет предлага новосъздадено хуманизирано анти-HSV антитяло, което е в състояние да неутрализира херпес симплекс инфекции от тип 1 (HSV-1) и тип 2 (HSV-2). Рискът от развитие на резистентност е много нисък. Налични са инвитро и инвиво данни. Търсят се лицензи от фармацевтичната индустрия.

 

Иновативна технология за събиране на възобновяема енергия от атмосферно налягане и превръщането й в електричество

Референтен No:  TOIT20131205004

Италиански частен R&D център предлага иновативен генератор, който може да оперира непрестанно цяла година, неповлиян от метеорологичните условия. Центърът търси средно/голямо предприятие в състояние да го подкрепи в производството и маркетинга на технологията.

 

Портативна и устойчива машина за Екстракорпорална Мембранна Оксигенация (ECMO)

Референтен No:  TOUK20141230003

Базирано в Лондон предприятие е разработило нов метод за оксигенация и помпане в нова машина за Екстракорпорална мембранна оксигенация (ECMO), която редуцира увреждането на кръвта по време на процеса и осигурява по-здрава, оксигенирана кръв – голямо предимство за пациента. Системата е също портативна и устойчива, което я прави подходяща за военна употреба. Търсят се компании, разработващи медицинска апаратура, и такива с експертиза в 3D принтирането за сътрудничество в допълнителното разработване и комерсализация на продукта.

 

Силно флуоресцентни/ луминесцентни материали

Референтен No: TOFR20150112002

Френска научно-изследователска лаборатория е разработила иновативни, силно флуоресцентни материали, които повишават луминесцентните свойства и функциолността на изкуствената светлина. Благодарение на неорганични наночастици (нанохибриди), действащи като повърхностни лиганди, това изобретение може да се инсталира в различни устройства, като LED, осветителни тела, принтери, сензори, сонди, луминофори. Търси се лицензионно споразумение или сътрудничество за изследване и разработка с компании в сферата.

 

Уред за поддържане и наместване на позицията на главата на пациента по време на хирургични интервенции

Референтен No: TOIT20141119004

Италиански изследователски институт е усъвършенствал технология за хибридни кинематични механизми за наместване, способен навременно да контролира главата на пациента по време на хирургични намеси. Технологията прилага специфична частично отделена паралелна кинематика с 5 степени на свобода и една периодика, която се контролира посредством сигнали, генерирани от външни сензори или ръчни команди. Фирмата се интересува от лицензионни споразумения и споразумения за техническо сътрудничество.

 

Улавяне на CO2 със калциев оксид при висока температура във флуидизирани легла посредством акустично поле

Референтен No: TOIT20141204002

Италиански научен институт е изобретил технология за подобряване на регеративния калциев цикъл, основаваща се на карбонизиращата класификация на калциев оксид (CaO) при висока температура във флуизидирано легло, с цел улавяне на въглеродния оксид (CO2), генериран при изгарянето на фосилни горива. Възможното приложение е в сферите на енергетиката и опазването на околната среда, в частност при редуцирането на атмосферните емисии от CO2. Търсят се партньори за изследователска дейност и лицензионни споразумения.

 

Уред за рехабилитация на глезена и крака

Референтен No:  TOIT20141230001

Италиански изследовател е разработил технология за нервомускулна рехабилитация на глезена – уред който гарантира движения на крака, съответстващи на движенията на мускулно-скелетния апарат на глезена. Търси се техническо сътрудничество, научно или лицензионно споразумение с обществени или частни рехабилитационни центрове за приложение на уреда.

 

Безжична система за детска защита, пригодена за моторни превозни средства

Референтен No:  TOIT20141222001

Италиански изобретател е патентовал безжична система за детска защита, пригодена за моторни превозни средства. Системата предупреждава за присъствието на дете в превозното средство, когато шофьорът спре и излезе. Предупреждението се повтаря докато шофьорът не се върне и не вземе детето. Търси се индустриален партньор за производствено споразумение под лиценз.

 

Вятърна турбина с вертикална ос на въртене и осцилиращи перки

Референтен No:  TOIT20141229001

Италианска компания ще представи на пазара високо-произовидтелна вятърна турбина с вертикална ос на ротация и осцилиращи перки. Продуктът е в отговор на нуждата от по-евтини, по-ефективни, по-малко шумни и по-естетични малки вятърни турбини и е подходящ за къщи, сгради и навеси. Търсят се партньори: компании с интерес към допълнителната разработка и комерсиализация на турбината с първоначално лицензионно споразумение за патента.

 

Високо-интерактивна технология за електронно обучение

Референтен No: TOIT20141219001

Италианска компания е разработила няколко електронни платформи за обучение. Компанията е ориентирана към дидактичните иновации в сферата на информационни и комуникационни технологии. Търсят се заинтересовани образователни институти и малки и средни предприятия за допълнително съвместно развитие.