Бюлетин с оферти за бизнес сътрудничество 9

Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за търговско и производствено коопериране. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. Кликнете на Виж пълния текст (EN), за да се запознаете с повече подробности. Ако след преглед на пълния текст запитването Ви интересува, изпратете приложената Expression of interest form. 

За контакти и повече информация – тел. 058 601472; gkolev@cci.dobrich.net

АРМЕНИЯ BRAM20131111001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, вносител на строителни материали и оборудване, търси производители на такива  материали, с цел представителство на техните продукти в Армения.

АРМЕНИЯ BRAM20131106002 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана във внос на химически суровини и реагенти, носители на хранителни вещества, лабораторна стъклария и обзавеждане, аналитична и лабораторна техника, предлага търговски посреднически услуги като дистрибутор.

АРМЕНИЯ BRAM20131017001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, която се занимава с внос, продажба и отдаване под наем на сватбени рокли, предлага търговско-посреднически услуги като представител или дистрибутор.

АРМЕНИЯ BOAM20140711003 Виж пълния текст (EN)
Производител на памучни чорапи и униформи търси търговски посредници, дистрибутори и  представители.

БЕЛГИЯ BOBE20141223001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в областта на научните изследвания и управление на проекти за клинични изследвания, търси споразумения за услуги и търговски споразумения за глобална платформа и електронна система, предназначена за управление на клинични изпитвания.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20141217001 Виж пълния текст (EN)
Фирма търси дистрибутори и търговски агенти за продукти, предназначени за майки и за отглеждане на бебета.  В момента фирмата предлага продуктите си на пазара на бебешки стоки във Великобритания и нейни клиенти са водещи марки като Tescoи Mothercare.Търсят се дистрибутори, които да спомогнат за разпространението на тези продукти на техните пазари.Продуктитена фирмата са насочени към бременни жени и майки, които кърмят. 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20150415002 Виж пълния текст (EN)
Фирма, работеща в строителния сектор, търси доставчик на капаци за шахти на полимерна основа за сключване на споразумение за дистрибуция.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150430001 Виж пълния текст (EN)
Фирма е разработила патентована четка за зъби, която дава възможност на деца (от 6 месеца до 2 години) за безопасно почистване на зъбите. Продуктът е готов заразпространение на пазара и се търсят дистрибутори, които имат опит и отношения с ключови търговци на дребно в сферата на продукти за деца и здравеопазване. Фирмата може да предложи споразумения за изключителна дистрибуция.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150205001 Виж пълния текст (EN)
Водеща консултантска фирма за развитие на пазара в сферата на музиката предлага услугите си и търси аутсорсинг споразумения. Фирмата помага на бизнеса, правителства, общини, академични институции и марки да се разширяват към нови пазари, или да разширят тяхното въздействие и мрежа на пазари, където вече работят.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20150226001 Виж пълния текст (EN)
Производител на кисело мляко търси партньори с познания и опит за удължаване срока на годност на своите продукти. Фирмата има интерес към различни техники като: модифицирани ферментационни култури, филтриране на въздуха на работното място, третиране с ултравиолетова светлина (UV), обработка под високо налягане и иновативни опаковки. Фирмата желае да подпише споразумение за лицензиране, производство или услуги, в зависимост от случая.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20150430001 Виж пълния текст (EN)
Фирма търси производители на иновативни лабораторни инструменти, системи, мебели и инструменти за НИРД, за да ги представлява като агент във Великобритания и Ирландия.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20150415001 Виж пълния текст (EN)
Фирма търси висококачествени суровини за производството на изолационни продукти от полистирол. Те предвиждат лицензионно споразумение и също така споразумение за дистрибуция, за да осигуряват суровини за други производители на такива продукти във Великобритания и Ирландия.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20150220001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, проектант и дизайнер на работно облекло за хладилни помещения, търси производители на облеклата и доставчици на текстил и материали.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150407001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, производител на инсталации за изгаряне (инсинератори), приложими в различни промишлени сектори, включително в селското стопанство, търси дистрибутори за тези продукти. Техният най-важен продукт е разработен специално за изгаряне на умрели животни.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20150403001 Виж пълния текст (EN)
Фирма (голям търговски център) търси производителна детски клатушки, работещи с монети, на достъпни цени.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150413001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, производител на ръчно изработени акустични китари, търси дистрибутори, за да увеличи продажбите си.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20150315001 Виж пълния текст (EN)
Фирма за онлайн търговия, работеща в сектора на продукти за красота и козметични продукти, търси споразумения за представителство или за дистрибуция с фирми, които могат да доставят подобни продукти.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20131125002 Виж пълния текст (EN)
Фирма търси производители с опит в производството на фаянс, керамика, пластмаса и бетонови изделия, за производството на компоненти за нейната иновативна модулна система за вертикални градини.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20140228001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, която произвежда единствения парфюм в света, който отблъсква насекомите, натурална козметика без DEET и шампоан и балсам за коса против ухапвания от насекоми, търси дистрибутори за своите продукти в Европа.

 

ГЕРМАНИЯ BODE20150212001 Виж пълния текст (EN)
Фирма за производство на медийни продукти, видеа и филми с фокус върху работа за фирми, панаири, продукти, популяризиране и 3-D-визуализация предлага услуги за съвместно производство и подизпълнителски услуги.

 

ГЕРМАНИЯ BODE20150210003 Виж пълния текст (EN)
Агенция за реклама и връзки с обществеността, с акцент върху техническите продукти, предлага своите ресурси за подизпълнение, аутсорсинг или съвместно дейности.

 

ГЕРМАНИЯ BODE20150311001 Виж пълния текст (EN)
Доставчик на фото рамки и портретни рамки, фотоалбуми и подаръци търси агенти по продажбите. Фирмата гарантира нови продукти всяка година. Търсеният партньор трябва да бъде връзката между германската фирма и търговците на дребно.

 

ГЕРМАНИЯ BODE20150313001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, разработчик и производител на биотехнологии с приложение в селското стопанство, медицината, в т.ч. и ветеринарна, търси партньори за споразумения за дистрибуция, съвместно предприятие и франчайз договор. В рамките на медицинския сектор фирмата предлага основно класически биорезонансни устройства. В рамките на селскостопанския сектор в процес на разработване са нови биокатализатори за активиране на биологичните процеси.

ГЕРМАНИЯ BODE20150212003 Виж пълния текст (EN)
Производител на биореактори за производство на трансгенни микроводорасли търси партньори за съвместни предприятия, финансово сътрудничество или съвместно производство.

 

ГЕРМАНИЯ BODE20150212002 Виж пълния текст (EN)
Фирма със собствени разработки и производство на интелигентни, индивидуални решения за устойчив климат, технологии за хранене и цялостни системи за отглеждане на свине, домашни птици и животни, търси споразумения за търговско представителство и дистрибуция, както и споразумения за съвместно предприятие.

 

ГЕРМАНИЯ BODE20150210002 Виж пълния текст (EN)
Фирма със собствена разработка на система за видеонаблюдение (CCTV) за живо предаване, съхраняване и предаване на картина и звук, която използва енергия от слънцето, търси дистрибутори. CCTV системата е приложима за използване в метеорологични станции, но също така и за индивидуални приложения и по-нататъшно развитие.

 

ГЕРМАНИЯ BODE20150121002 Виж пълния текст (EN)
Дизайнер, произвеждащ мебели и лампи за домакинства или обществени сгради, търси дистрибутори и търговски  агенти, за да разшири бизнеса си. Сътрудничеството може да бъде на база споразумение за дистрибуция или споразумение за търговско представителство.

 

ГЕРМАНИЯ BODE20150324001 Виж пълния текст (EN)
Фирмата, изключителен дистрибутор за Европа на електронни везни на японска марка, търси дистрибутори и търговски агенти за везни за лаборатории и индустрии, както и за лабораторно оборудване, аналитична апаратура, лабораторни мебели.

 

ГЕРМАНИЯ BODE20150219003 Виж пълния текст (EN)
Фирма с опит в продажбите, маркетинга, организацията и развитието на бизнес, търси дългосрочни партньорства, на базата на споразумения за услуги или споразумения за търговско представителство, с предприятия с акцент върху софтуер, технологии или консултантски услуги, заинтересовани от разширяване или стартиране на дейност в Германия. Освен продажби и маркетингови услуги, фирмата предлага организационна и административна подкрепа.

 

ГЕРМАНИЯ BRDE20150506001 Виж пълния текст (EN)
Фирма за високопрецизни устройства и системи до 500 W (Watt) разработва и произвежда безчеткови DC мотори и четкови DC мотори. Фирмата търси производители на шпиндели, като предлага споразумение за производство.

 

ГЕРМАНИЯ BODE20150127001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в прецизно леене на метали и синтероване, търси търговски агенти и представители.

 

ГЕРМАНИЯ BODE20150206003 Виж пълния текст (EN)
Хотел, който се намира в планината Харц, търси партньор за съвместно предприятие. Хотелът е удобно разположен, както за лятна, така и за зимна почивка, но трябва да бъде реновиран. Фирмата търси също споразумение за финансово сътрудничество или споразумение за придобиване на дялове от фирмата.

 

ГЕРМАНИЯ BODE20150424001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в производство на продукти и решения за противопожарна защита, шкафове за противопожарна защита за съхранение на опасни материали, съоръжения за противопожарна защита, противопожарни капаци и люкове, както и противопожарни врати, търси дистрибутори.

 

ГЪРЦИЯ BOGR20150130001 Виж пълния текст (EN)
Фирма с опит в иновативни ИКТ решения предлага услуги и ноу-хау за разработването на бази данни и система за управление на работни процеси, както и системи за подпомагане вземането на решения, за управление на дигитални активи и управление на съдържанието. Фирмата търси партньор, за да сключи споразумение за услуги. Тя също така предлага споразумение за производство на нови продукти.

 

ГЪРЦИЯ BOGR20150129001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в предлагане на иновативни мобилни приложения за професионалисти в сферата на медицината, търси бизнес партньори, с които да сключатдоговор за предоставяне на консултантски услуги на техни клиенти. Фирмата предлага решения за следене състоянието на хората в домовете им или в болнични заведения, както и за изпращане на сигнали при нарушения в обичайната активност.

 

ГЪРЦИЯ BOGR20131219001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в продукти за грижа за косата, предлага своите продукти (под собствена марка) на търговски агенти и дистрибутори.

 

ГЪРЦИЯ BOGR20150123001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, която е специализирана в производството на опаковки от хартия (за хранително-вкусовата промишленост, хартиени торби за магазини за дрехи и обувки и др.) и печатане (брошури, флаери и други подобни материали), предлага своите продукти на търговски посредници (брокери / агенти / дистрибутори).

 

ГЪРЦИЯ BOGR20150129002 Виж пълния текст (EN)
Производител на широка гама от висококачествени, здравословни бисквити (с фруктоза, ядки, шоколад, обикновени, с масло) предлага своите продукти на дистрибутори и търговски агенти за разпространение на пазара в Германия, Великобритания, България, Румъния, Италия, Франция. Фирмата предлагане на чуждестранни производители споразумения за подизпълнение на техни поръчки.

 

ГЪРЦИЯ BRGR20150206001 Виж пълния текст (EN)
Стартираща компания търси производител на кухненска посуда / прибори за хранене / бар инструменти и оборудване от стомана и/или титан в Европа и Азия.

 

ДАНИЯ BODK20150306001 Виж пълния текст (EN)
ИКТ фирма предлага своята система за електронни книги на медии, които се интересуват от подобна услуга на базата на лицензионно споразумение. Целевите клиенти са медийни предприятия като: вестници, списания и издателства.

 

ДАНИЯ BODK20150130001 Виж пълния текст (EN)
Водещ производител на висококачествени, хигиенни отводнителни системи от неръждаема стомана, с добре изградена глобална мрежа от дъщерни дружества, търговски офиси и представители, търси търговски агенти с опит в хранително-вкусовата промишленост.

 

ДАНИЯ BODK20150211003 Виж пълния текст (EN)
Фирма, която предлага онлайн услуга (нон-стоп) за опаковъчната промишленост, търси търговски агенти, които имат опит в опаковъчната индустрия и се интересуват от възможността за продажба на концепцията на онлайн услугата (нон-стоп) на фирми от отрасъла.

 

ДАНИЯ BRDK20150129002 Виж пълния текст (EN)
Фирма търси производител на презентационни кутии от полипропилен (PP), които ще съдържат карти и оборудване за преподаване, които да накарат децата да се интересуват от музика и да се научат да разбират музикалните ноти. Кутиите трябва да бъдат изработени от екструдиран полипропилен (PP) или евентуално 3D печат, трябва да имат вложка от полиуретанова (PU) или полиетиленова (PE) пяна, дръжка и затварящ механизъм.

 

ИЗРАЕЛ BOIL20150216001 Виж пълния текст (EN)
Производител на обувки търси дистрибутори. Фирмата произвежда ботуши за дъжд, скаутски обувки (scout shoes), домашни пантофи, сандали и сабо, използвайки нови технологии за леене под налягане на пластмаси в комбинация с различни текстилни материали.

 

ИЗРАЕЛ BOIL20140211001 Виж пълния текст (EN)
Водещ производител на натурална козметика, специализиран в продукти за ежедневна грижа, търси партньори за споразумение за търговско представителство и / или споразумение за дистрибуторски услуги.

 

ИЗРАЕЛ BOIL20150104001 Виж пълния текст (EN)
Фирма търси дистрибутори за своите специални превозни средства за граждански и военни приложения и споразумения за производство с партньори от следните области: автомобилостроене, производство на шасита, интегратори в отбраната и вътрешна сигурност, търговия, поддръжка.

 

ИЗРАЕЛ BOIL20150218001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, производител на висококачествени продукти за хранително-вкусовата промишленост с най-високите стандарти за безопасност на храните: FSSC, ISO 22000, HACCP, ISO9001, търси дистрибутори от хранителния сектор.Фирмата произвежда основно: червен пипер, сушени цитрусови кори, всички видове пълнозърнести брашна, брашна без глутен.

 

ИСПАНИЯ BOES20150302001 Виж пълния текст (EN)
Фирма търси търговски посредници (агенти и дистрибутори) или франчайз партньори за продажба на кафе. Кафето е специална селекция от различни сортове и отговаря на вкуса на испанските еспресо барове. Фирмата предлага кафе на зърна в опаковки от 2 кг и мляно кафе в опаковки от 250 гр. 

 

ИСПАНИЯ BOES20141219003 Виж пълния текст (EN)
Мебелна фирма, специализирана в проектиране и производство на класическа и съвременна мека мебел, търси търговски агенти и дистрибутори.

 

ИСПАНИЯ BOES20150206002 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в предлагане на туристически пакети и продукти за природен туризъм, приключенски туризъм, устойчив туризъм, риболов, наблюдение на птици, фотография, туризъм, колоездене, аквакултури и водни спортове, търси търговски агенти за международен маркетинг на туристичекските продукти, които предлага.

 

ИСПАНИЯ BOES20150224001 Виж пълния текст (EN)
Водещ производител на селскостопански пръскачки, известен на международния пазар, търси нови дистрибутори и агенти.

 

ИСПАНИЯ BOES20150324003 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в производството на оборудване и резервни части за селскостопанска техника (остриета за мотокултиватори, остриета за разрохкване на почвата, плугове и т.н.), търси представители, дистрибутори и вносители с опит и достъп до каналите за разпространение в техните страни.

 

ИСПАНИЯ BOES20150209002 Виж пълния текст (EN)
Фирма, производител на сглобяеми къщи от метални рамки, търси заинтересовани фирми за сключване на споразумение за серийно производство на такива рамки и дистрибуция на тези продукти към други страни от ЕС, както и споразумения за подизпълнение. 

 

ИСПАНИЯ BOES20150205001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, която предлага консултантски и управленски услуги в международната търговия, търси други подобни международни консултантски фирми за споразумения за съвместно предприятие и споразумения за услуги.

ИСПАНИЯ BOES20150205002 Виж пълния текст (EN)
Фирма с богат опит в производството на масивни дървени изделия: рамки за прозорци и врати, балюстради, платформи, обработен дървен материал, стълби, слоеста дървесина и промишлена обработка на този вид материал за използване за производство на  врати и прозорци, търси партньори за сключване на споразумения за дистрибуция испоразумения за аутсорсинг.

ИТАЛИЯ 20121218038 BO Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в решения за пречистване на въздуха (сух скрубер, мокър скрубер, намаляване на праховите емисии) търси търговски агенти и дистрибутори. Интересува се и от съвместно производство.

 

ИТАЛИЯ BOIT20141201002 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в производството на врати, прозорци, решетки, парапети, порти и други продукти с лека металообработка от различни материали, търси споразумение за търговско представителство, съвместно производство и подизпълнение.

ИТАЛИЯ BOIT20131031006 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в производството на висококачествени, ръчно изработени бижута, търси търговски посредници.

ИТАЛИЯ BOIT20150204001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в производството на центробежни и осови вентилатори и аксесоари, електрически мотори, търси агенти или дистрибутори за своите продукти.

 

 

ИТАЛИЯ BOIT20150130003 Виж пълния текст (EN)
Туроператор, специализиран в организиране на нестандартни маршрути за групи и индивидуални лица, заинтересовани от посещение на забележителностите в Сицилия, търси споразумения за търговско представителство и за дистрибуция, както и за съвместно предприятие, за създаването на специализирани туристически услуги и съоръжения.

ИТАЛИЯ BOIT20150203001 Виж пълния текст (EN)
Сладкарско производствено предприятие търси партньори с цел сключване на споразумение за търговско представителство и споразумение за дистрибуция. Фирмата се занимава с производство на престижния Модика шоколад, известен с високото си качество, което се дължи на използването на горчива паста, със специфичен, приятен мирис и тръстикова захар.

ИТАЛИЯ BRIT20150205001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в търговия, отдаване под наем, ремонт и пълен ремонт на машини и оборудване за строителството, търси европейски предприятия, които продават употребявани машини, за да ги включи в своята гама от продукти. Фирмата търси партньори за сътрудничество в рамката на споразумение за дистрибуция.

ИТАЛИЯ BOIT20150209002 Виж пълния текст (EN)
Семейна фирма, специализирана в производството на местни вина от региона на Пиемонт, търси агенти, дистрибутори и вносители за своите вина.

ИТАЛИЯ 20110419048 BO Виж пълния текст (EN)
Фирма търси партньор, който може ефективно да рекламира и продава нейните продукти за напояване в цяла Европа, като извършва проучвания на пазара и рекламира продуктите чрез най-подходящите канали. В случай на техническо сътрудничество, те са готови да работят с фирми, които вече оперират в този сектор, за да създадат заедно нов софтуер или специфични инструменти за селското стопанство. Търсеното сътрудничество е на база споразумение за дистрибуция или споразумение за съвместно производство.

КИПЪР BRCY20141218001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в производството на традиционни продукти, произведени от сироп от рожков, търси партньори, на които да превъзложи производството на органично масло и царевичен сироп, за дългосрочно сътрудничество.

 

ЛИТВА BOLT20150220002 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в оборудване на котелни централи на биомаса, търси търговски посредници (агенти, представители, дистрибутори) и предлага своите подизпълнителски услуги. Според нуждите на клиентите такива котелни централи могат да бъдат използвани като източници на топлина или па?ра за различни индустриални процеси и централно отопление.

 

ЛИТВА BOLT20150220001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в производството на прозорци, врати, фасади и зимни градини от дърво и алуминий, търси търговски посредници (агенти, представители, дистрибутори). 

 

ЛИТВА BOLT20150326004 Виж пълния текст (EN)
Фирма за товаро-транспортни услугипредлага своите услуги за сключване на аутсорсинг споразумения. Основните видове товари са стомани, торове, продукти от дървен материал и зърно.

 

ЛИТВА BOLT20150403001 Виж пълния текст (EN)
Фирма предоставя висококачествени услуги за боядисване на тъкани и търси партньори с голямо и постоянно търсене на вълнени и полиестерни прежди и платове. Фирмата предлага споразумения за услуги, за подизпълнение или съвместно производство.

 

ЛИТВА BOLT20150402004 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в производство, монтаж, ремонт и поддръжка на оборудване за храни и напитки, предлага своите услуги като подизпълнител. Фирмата предлага услугите си за производство, монтаж, ремонт и поддръжка на различни съоръжения, включително оборудване за пекарни, фабрики за мляко и млечни продукти, фабрика за риба и месо, фабрики за производство на бира и безалкохолни напитки. Компанията също така осигурява технически услуги по инсталиране: заваряване и монтаж на тръбопроводи, изолация и др. В сътрудничество с партньори, компанията също така извършва металообработващи дейности, като CNC обработка, фрезоване, закаляване, шлайфане, нанасяне на покрития.

 

ПОЛША BOPL20150210002 Виж пълния текст (EN)
Производител на широка гама от месо, колбаси, пушени меса и консервирано месо търси дистрибутори, вериги магазини или търговски агенции за дистрибуция на техните продукти в чужбина.

 

ПОЛША BOPL20141208001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, която управлява и рециклира отпадъци от употребявани гуми, предлага  висококачествени каучукови стърготини SBR (стирен бутадиенов каучук), фракция под 0,4 мм, които може да се използват като суровина за по-нататъшно производство на: настилки за бягане, ударопоглъщащи настилки, звукоизолиращи продукти, подложки против хлъзгане и изолационни подложки. Фирмата търси партньор за споразумение за дистрибуторски услуги.

 

ПОЛША BOPL20150129003 Виж пълния текст (EN)
Производител на биологични храни, търси дистрибутори или търговски представители, за да продава продуктите си в чужбина. Производителят предлага предимно плодови и зеленчукови сокове и напитки, конфитюри и плодови консерви, трици от житни растения, мюсли, бисквити, сушени плодове, тестени изделия, булгур, ориз и т.н.

 

ПОЛША BOPL20150209002 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в механична обработка на неръждаема стомана, обработка на стомана и обработка на цветни метали, търси редовни дългосрочни поръчки за производството си. 

Тя осигуряват широк набор от услуги, вариращи от рязане и огъване на стомана, до проектиране и разработване на сложни метални конструкции. Фирмата желае да сключи споразумение за подизпълнение.

 

ПОЛША 20080918003 BO Виж пълния текст (EN)
Фирма от текстилния сектор, специализирана в довършителни услуги и търговия на трикотажен плат и тъкани, търси търговски посредници и предлага подизпълнителски дейности.

 

ПОЛША BOPL20140130002 Виж пълния текст (EN)
Фирма, износител на месо предлага услугите си като доставчик на месопреработвателни предприятия и търси търговски партньори (дистрибутори и представители). 

 

ПОЛША BOPL20140118001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, която е най-големият филиал на световен доставчик на интегрирани услуги за бизнес и технологично консултиране, аутсорсинг и ИТ услуги, предлага своите подизпълнителски услуги. 

 

ПОЛША BOPL20140124001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в изграждането и развитието на ИКТ решения, като системи за управление на бизнеса, предлага аутсорсинг услуги, подизпълнителски услуги и производствения си капацитет на браншови партньори, работещи в частния и публичния сектор.

 

 

 

ПОЛША BOPL20150203003 Виж пълния текст (EN)
Фирма, производител на облекло от трикотаж, предлага сътрудничество на базата на споразумение за производство, споразумение за услуги и споразумение за подизпълнение.

 

ПОЛША BOPL20150205002 Виж пълния текст (EN)
Фирма от IT сектора търси браншови партньори и дистрибутори на образователен софтуер за деца. Програмата дава възможност за родителски контрол и подпомага систематично и ефективно обучението. Програмата може да бъде адаптирана спрямо нуждите на учебното съдържание на всяка страна. Тази задача ще бъде изпълнена от фирмата в рамките на споразумение за съвместна дейност със заинтересовани партньори.

 

ПОЛША BOPL20150206002 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в производство на зърнени продукти,търситърговски представители и  дистрибутори. Тя също така предлага споразумение за придобиване (продажба на акции на дружеството).

 

ПОЛША BOPL20150511001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в производството на PVC дограма, алуминиева дограма, врати и терасни врати, търси търговски агенти и дистрибутори.

 

ПОЛША 20080818019 Виж пълния текст (EN)
Фирма, работеща в областта на инструменталната екипировка, предлага своите услуги в тази сфера под формата на споразумение за подизпълнение.

 

ПОЛША 20091006003 Виж пълния текст (EN)
Фирма, работеща в строителния сектор, желае да бъде подизпълнител или главен изпълнител на строежи, с акцент върху изграждане на мостове и дървени строителни системи.

 

ПОЛША 20080808008 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в създаването на софтуер за управление на вътрешния одит в съответствие с ISO стандартите, търси дистрибутори.

 

ПОРТУГАЛИЯ BOPT20141119002 Виж пълния текст (EN)
Уеб разработчик желае да сключи споразумение за търговско представителство с фирми за  управление на автопаркове и GPS локация на превозни средства.

 

ПОРТУГАЛИЯ BRPT20150216001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в производството на тютюн и тютюневи продукти, търси партньори, които биха могли да произвеждат тютюн чрез споразумение за производство или възлагане на подизпълнение при определени изисквания.

 

ПОРТУГАЛИЯ BRPT20141215001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в създаването на решения за работа на височина (оборудване, обучение и услуги), търси европейски сертифициран производител на предпазни средства срещу падане, който да произвежда колективно и индивидуално оборудване за използване в Португалия.

 

РУМЪНИЯ BORO20150127001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в производство на различни асортименти от сирене, моцарела, сметана, масло и други млечни продукти, търси търговски посреднически услуги чрез споразумение за дистрибуторски услуги.

 

РУМЪНИЯ BORO20140110001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана във внос и дистрибуцията на професионални инструменти за горския сектор, топография, строителство и специални приложения, търси чуждестранни производители на такива продукти, които се интересуват от популяризирането и продажба на техните продукти на румънския пазар.

 

РУМЪНИЯ BORO20140114001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в производство, монтаж и инсталиране на електрическо и електронно оборудване за автомобилната индустрия, предлага услугите си като подизпълнител за чуждестранни партньори, работещи в областта на производството на електронни компоненти.

 

РУМЪНИЯ BORO20141215003 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в проектиране, монтаж и сервиз на отоплителни системи и системи за сушене, предлага решения за отопление за оранжерии. Системите са предназначени за отопление на оранжерии за зеленчуци, но могат да се използват също и за ферми за животни. Фирмата търси дистрибутори за своите продукти.

 

РУМЪНИЯ 20121015038 BO Виж пълния текст (EN)
Фирма с дългогодишен опит в производство на дамско и мъжко облекло с моден и класически дизайн, предлага да сключи договор за подизпълнение със заинтересовани възложители на такъв вид услуги.

 

РУМЪНИЯ BORO20150507001 Виж пълния текст (EN)
Производител на дъги и дъбови бъчви за съхранение на вино, търси търговски агенти и дистрибутори. Фирмата разполага с производствена площ от 3 хектара, с годишно производство около 6,500 бъчви на година.

 

САЩ BOUS20150316001 Виж пълния текст (EN)
Производител на продукти за ендоскопия (колоноскопия и EGD) търси подходящи дистрибуторски фирми в Европа. 

 

СЛОВЕНИЯ BOSI20141212001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, която произвежда интелигентно индустриално LED осветление, търси агенти и дистрибутори.

 

 

СЛОВЕНИЯ BOSI20140203001 Виж пълния текст (EN)
Производител на мебели от масивна дървесина, градински мебели, дървени играчки и други изделия от дървен материал, търси чуждестранни партньори, които искат да превъзложат част от производството си.

 

СЪРБИЯ BORS20140617001 Виж пълния текст (EN)
Фирма за художествена обработка на металии производство на ръчно изработени продукти, търси партньори за дистрибуция на своите стойки за LED прожектори и други осветителни тела, както и възможност за подизпълнeние в областта на производството на различни артистични продукти от метал.

 

СЪРБИЯ BORS20131115009 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в производството на вино и оборудване за производство на вино (иноксови съдове, гроздомелачки, устройства за филтриране, обемни помпи, центробежни помпи, машини за разливане и бутилиране), търси търговски посредници и дистрибутори.

 

СЪРБИЯ BORS20131227003 Виж пълния текст (EN)
Фирма търси дистрибутори за нейното напълно разработено и приложено в действие устройство за разчитане на визи и паспорти в ръчен формат.

СЪРБИЯ BORS20131105001 Виж пълния текст (EN)
СПА център търси търговски представители и медицински / СПА туроператори. Услугите се комбинират с хотела, свързан към СПА центъра.

СЪРБИЯ BORS20131105002 Виж пълния текст (EN)
СПА център (рехабилитация, хотел, ресторант и конферентен център) предлага аутсорсинг дейности в областта на СПА услугите и подобряване на здравето за организации, работещи в медицинскияи уелнес сектор. СПА центърът е разположен в южната част на Сърбия, която има непокътната природа и кристално чист въздух. Той е сред най-богатите в страната по отношение на броя на минерални извори с различен състав и температура.

СЪРБИЯ BORS20130919002 Виж пълния текст (EN)
Институция, специализирана в трансфер на технологии, предлага подизпълненителски услуги и търговско представителство във формата на идентификация, защита и комерсиализация на резултати от научни изследвания. Институцията се интересува от сътрудничество с университети, бизнес инкубатори, високотехнологични клъстери и предприятия чрез аутсорсинг и намиране на възможности за съвместно предприятие. 

 

СЪРБИЯ BORS20131115008 Виж пълния текст (EN)
Производител на цистерни, резервоари и контейнери от метал, съдове под налягане и оборудване за био-газ централи (резервоари, топлообменници и т.н.) търси дистрибутори за своите продукти.

 

 

СЪРБИЯ BORS20131115010 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в проектиране и производство на балансиращи машини и вибродиагностично оборудване, търси партньор за съвместно предприятие и дистрибутори на своите продукти.

 

ТУРЦИЯ BOTR20150218004 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в изграждане на слънчеви и LED осветителни системи (за открити пространства), оборудване, тела и стълбове,  търси дистрибутори и търговски агенти, които работят със соларни и LED осветителни тела за градини, улично и промишлено осветление.

ТУРЦИЯ BOTR20141205008 Виж пълния текст (EN)
Фирма с разработена патентована опаковка за храни и напитки, която прилича на кръгла кутия (wok box) и може да събира два или повече вида храна и напитки, търси дистрибутори и търговски представители. Дизайнът на продукта е особено подходящ за изложения и търговски центрове.

ТУРЦИЯ BOTR20141216001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в производството на машини за обработка на стъкло (вертикална машина за измиване на стъкло и др.), търси дистрибутори.

ТУРЦИЯ BOTR20140904002 Виж пълния текст (EN)
Фирма с опит в хостинг, изчисления в облак и разработка на софтуер, търси фирми, които се интересуват от продажба на техните продукти. Фирмата разполага с три различни марки за изчисления в облак, разработка на софтуер и мобилни приложения.

ТУРЦИЯ 20100715037 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в ИТ технологии с ориентиран към потребителя дизайн, предлага подизпълнителски услуги за тестване на даден продукт или система в контролирана среда, по отношение на използваемост и ергономичност.

ТУРЦИЯ BOTR20141205003 Виж пълния текст (EN)
Фирма със собствена разработка на софтуерна рамка, която съчетава данни от дистанционни изследвания с изображения и геопространствена информация на отдалечени данни, търси дистрибутори на този продукт. С помощта на софтуерната рамка се трансформират сурови графични и сензорни данни в подробни карти, които помагат в различни видове мисии.

УНГАРИЯ BOHU20131105001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в различни видове студено-пресовани масла търси дистрибутори и е отворена за съвместно предприятие или производство. Основните продукти на компанията са студено-пресовани масла от гроздови семена, царевично масло, масло от тиквено семе, брашно от гроздови семена и др.

 

ФИНЛАНДИЯ BOFI20150113005 Виж пълния текст (EN)
Фирма за дизайн на осветление търси търговци на дребно, дистрибутори и търговски агенти, които да представляват нейната линия от продукти за интериорно осветление. Също така търси партньори с опит в сферата на архитектурата и интериорния дизайн, с цел продажба на проекти. Продуктите се използват, както в домове, така и в обществени сгради.

ФРАНЦИЯ BOFR20131010001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, която е разработила капланови водноелектрически турбини с генератор с постоянен магнит (PM generator), търси търговски посредници, за да популяризират и разпространяват тяхната технология в чужбина.

ФРАНЦИЯ BOFR20140321001 Виж пълния текст (EN)
Инженерна фирма, специализирана в управлението на данни (експертиза, анализ и валоризация на данни в секторите на здравеопазването, промишлеността и услугите) предлага подизпълненителски и аутсорсинг услуги. Фирмата работи в сферите: научноизследователска и развойна дейност, промишлени и маркетингови проучвания и проекти.

 

ФРАНЦИЯ BOFR20140404001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в драгиране на седименти и дехидратация на водни тела, базирани на иновативен процес, търси търговски партньори в сферата управление на водите.

ФРАНЦИЯ BOFR20140411002 Виж пълния текст (EN)
Консултантска фирма, специализирана в услуги по развитието на бизнеса, прилагани към иновативни продукти и иновативни МСП, търси европейски консултантски фирми за съвместни проекти.

ФРАНЦИЯ BOFR20140410001 Виж пълния текст (EN)
Фирма търси търговски партньори за иновативно, соларно осветление за открити пространства и LED улично осветление.

ФРАНЦИЯ BOFR20140404002 Виж пълния текст (EN)
Производител на сервомотори търси индустриални партньори способни да интегрират техните продукти. Продуктите са приложими в много промишлени сектори: опаковъчна промишленост, хранително-вкусова промишленост, химикали, фармацевтични продукти, текстил, преработка на хартия и пластмаса, както и в медицината и ядреното инженерство.

ФРАНЦИЯ BRFR20140317001 Виж пълния текст (EN)
Бизнес консултантска фирма, разполагаща с международна мрежа за продажби и партньори, предлага търговско-посреднически услуги.

 

ФРАНЦИЯ BRFR20150408001 Виж пълния текст (EN)
Търговски представител, специализиран в международен бизнес, търси чуждестранни иновативни продукти (оборудване и консумативи) в селското стопанство и градинарството, за да ги предлага на френския пазар. Търси споразумения за търговско представителство и предлага търговски посреднически услуги на чуждестранни производители.

 

ФРАНЦИЯ BOFR20140311002 Виж пълния текст (EN)
Биотехнологична компания за производство на човешки и маймунски първични клетки, стволови клетки и биоматериали търси дистрибутори на биотехнологични продукти, с опит с лаборатории и институти за медицински изследвания.

 

ФРАНЦИЯ BRFR20150127002 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в подобряване на качеството на текстилни тъкани, търси доставчици на PES  алуминиево фолио, което отговаря на евроклас A1, A2 или B (стандарт EN13 501-1).

 

ФРАНЦИЯ BRFR20141127001 Виж пълния текст (EN)
Електронен магазин, специализиран в оригинални, образователни и творчески игри, търси нови продукти, които да добави към своя каталог. Фирмата предлага услуги като дистрибутор за този вид продукти.

 

ХОЛАНДИЯ BONL20150123001 Виж пълния текст (EN)
Фирма предлага широка гама от услуги на чуждестранни компании, които искат да развиват своя бизнес и да създадат местен офис в Холандия. Услугите включват: намиране на бизнес помещения, бек офис обслужване, набиране на персонал, навлизане на пазара и обучение, езикова подкрепа (превод), проучване на пазара, подкрепа за търговски изложения и развитие на марката. Фирмата се интересува от сключване на споразумения за предоставяне на този вид услуги.

 

ХОЛАНДИЯ BONL20150220001 Виж пълния текст (EN)
Инженерна фирма е разработила интелигентен стимулатор за стила на шофиране и търси дистрибутори и търговски представители. Уникалното за тази иновативна технология е, че максималната скорост, стойността на педала на газта и оборотите (RPM) може да се регулират за всяка предавка.

 

ХОЛАНДИЯ BRNL20150317001 Виж пълния текст (EN)
Фирма търси производител на спортни чанти (сакове и др.) в Турция и в България за сключване на споразумение за производство или споразумение за аутсорсинг.

 

ХОЛАНДИЯ BONL20150304001 Виж пълния текст (EN)
Производител на унисекс кожени чанти със собствена марка, търси търговски представители и дистрибутори.

 

ХОЛАНДИЯ BRNL20150304001 Виж пълния текст (EN)
Производител на унисекс кожени чанти със собствена марка, търси нов производствен партньор, който може да произвежда нова линия от чанти.

 

ХОЛАНДИЯ BONL20150303001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, специализирана в производството на системи за безопасност за хора, работещи на височини, търси партньори за сключване на споразумение за търговско посредничество или дистрибуция.

 

ХОЛАНДИЯ BRNL20150422001 Виж пълния текст (EN)
Фирма е разработила иновативен текстилен продукт и търси производствен партньор. Продуктът е предназначен да предпазва дрехите от изцапване по време на хранене. Той е особено подходящ за възрастни хора и хора с увреждания. Продуктът е с ръкави, за да предпазва и ръкавите на дрехите. Фирмата се интересува от споразумение за производство.

 

ХОЛАНДИЯ BONL20150417001 Виж пълния текст (EN)
Фирма произвежда билкови напитки (негазирани) от естествени и екзотични съставки от Азия, които продава под собствена марка и търси дистрибутори или търговски представители.

ХОЛАНДИЯ BONL20150313001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, която разработва и произвежда собствена марка козметика и грижа за кожата, търси партньори за разширяване на дейността си в чужбина. Фирмата разполага с две продуктови линии. Първата линия е уникална гел формула за лечение на врастнали косми и зачервяване на кожата след бръснене. Втората линия се състои от продукти, които подобряват растежа на мигли и вежди. Фирмата се интересува от споразумение за търговско представителство или споразумение за дистрибуция.

 

ХОЛАНДИЯ BRNL20150508001 Виж пълния текст (EN)
Търговска агенция търси OEM производители (производител на оригинално оборудване), които искат да предлагат своята гама от промишлено оборудване в Холандия.

 

ХОЛАНДИЯ BONL20150414003 Виж пълния текст (EN)
Производител на машини за нарязване и опаковане за пекарната индустрия (машини за рязане и опаковане на хляб и други подобни продукти) търси дистрибутори, на които предлага споразумение за дистрибуция с техническа помощ.

 

ХЪРВАТИЯ BOHR20131205001 Виж пълния текст (EN)
Фирма, производител на фармацевтични продукти (лекарства, стерилни продукти, козметика), търси изключителни търговски посредници (дистрибутори) за разширяване на продажбите си в международен план.

ШВЕЦИЯ BOSE20141217001 Виж пълния текст (EN)
Производител на дрехи от специален ламиниран текстил, с патентована „дишаща“ функция, с уникален капацитет за затопляне и фантастична плаваемост, което прави тези дрехи незаменими за всички спортни, развлекателни или професионални дейности, които се провеждат на открито, в близост до или върху вода, търси дистрибутори или партньори, заинтересовани от разширяване на производството си.

ШВЕЦИЯ BOSE20141008001 Виж пълния текст (EN)
Фирма за слънчеви колектори търси промишлена група с интерес към разширяване в областта на възобновяемата енергия, която да се интересува от производство на слънчеви колектори, които генерират топлина и па?ра до 200 °C. Фирмата се интересува от сключване на споразумение за лиценз за производство на техните слънчеви колектори.

 

ЯПОНИЯ BOJP20150504001 Виж пълния текст (EN)
Счетоводна фирма предлага своите услуги на фирми от ЕС, работещи с / в Япония. Услугите включват: счетоводство, данъци, заплати, въпроси относно социалното осигуряване и предоставяне на правни консултации. Благодарение на своята гъвкавост и познания за ЕС, тя може да осигури услуги, обхващащи двустранни въпроси. Фирмата предлага да сключи  споразумения за предоставяне на такъв тип услуги с организации от ЕС.