Бюлетин с оферти за бизнес сътрудничество 4

БЪЛГАРИЯBRBG20140205001
Фирма желае да действа като дистрибутор на производители на крепежни елементи от Турция, Азия и Европа.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯBOUK20130930001
Производител на малки звукови дозиметри за персонална употреба търси дистрибутори. Фирмата е експерт визмерване на звук и вибрации и е в състояние да предоставя изключителна техническа подкрепа.От 2006 г. страните от ЕС са задължени да отговарят на Директива 2003/10 / ЕО по отношение на шума и този продукт дава възможност да се следи шума в летища, заводи, производствени помещения и др.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150107001
Фирма за разработване на софтуер за управление на дигитални активи (digitalassetmanagementsoftware) търси дистрибутори с необходимия продажбен и технически опит.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150120002
Фирма специализирана в областтанамаркетинга и дистрибуциятанапродукти на многобританскимаркиза потребителски стоки, търсидистрибутори, с коитодасипартнира.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20141217001
Фирма занимаваща се с печат търси нови и иновативни продуктив тази област от Източна и Централна Европа.Фирмата предлага своите услуги(в Обединеното кралство)като търговски посредник (агент / дистрибутор) за производители.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20131204001
Търговецнаедроназдравословнихрани (суперхрани),например:какаовипродукти, кокосовипродукти, горскиплодове, семена, аюрведабилки,търситърговскипредставители и дистрибутори.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20130814004
Фирмапредлагауслуги в развитиетонамултиплатформениприложениязамобилнителефони (Android, iOS, Blackberry и Windows), както и техническиконсултации и обучение в областтанаинтеграцияна безжичнимрежи, тестване, дизайн и оптимизация. Фирматапредлагадасипартниракатоподизпълнител с мобилниоператори и доставчицинаоборудванезателекомуникация.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150220002
Фирма разработила система за контрол на миризмата и предотвратяване натрупването на варовик за писоари търси агенти и / или дистрибутори.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150220004
Доставчик на оборудване за телефонна инфраструктура, ИКТ хардуер, оборудване за съхранение на данни и мрежово оборудване, търси агенти и / или дистрибутори на тези продукти в Европа. Партньорът ще имат достъп до търговските акредитации на компанията, както и достъп до финансиране и техническа помощ.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20141203001
Консултантска фирма, която се занимава със секторите енергетика и околна среда търси възможност да разшири продуктовата си гама с висококачествени технологии, свързани с развиващият се подсектор на биомаса.Фирмата търси споразумения за търговско представителство и споразумения за дистрибуция за системи, оборудване и аксесоари свързани с биомасата.

ГЪРЦИЯBOGR20140102001
Производител на висококачествени маслини Каламата, студено пресован зехтин и традиционна гръцка паста (макаронени изделия) търси дистрибутори.

ЕСТОНИЯBOEE20141125001
Фирма е разработилаавтоматизирано решение за доставка на колети / пратки (APDS), което се основава на най-модерните технологични решения и позволява изпращане и получаване на пратки със колетни терминали на самообслужване. Фирмата търси договор за съвместно предприятие.APDSрешенията са предназначени основно за обслужване на бързо растящия сектор на дистанционни продажби (уеб търговия и поръчка по поща) и е изградена с идея за доставчиците на електронна търговия.

ИТАЛИЯBOIT20130911001
Фирма, работеща в областта на човешките ресурси и предлагащауслуги по набиране на персонал, търси фирми от ЕС, работещи в същата област и специализирани в набирането на квалифициран персонал, за да установят общи дейности за набиране на персонал с цел осигуряване на високо квалифицирана работна сила от и за Италия.Фирмата се интересува от създаване на съвместно предприятие.

ЛИТВАBOLT20150115001
Фирма, специализирана в производствотонанатуралнакозметика, търситърговскипосредници (агенти, дистрибутори, представители).

ПОЛШАBOPL20131105002
Производител и дистрибутор на промишлени батерии / акумулатори и затворени оловни акумулатори за мотокари, търси търговски представители и предлага подизпълнителски и дистрибуционни услуги за партньорските продукти, които тя да предлага на полския пазар. Батериите се използват в производството на възобновяема енергия, автомобилостроенето и други сектори на индустрията. Фирмата предлага също така и научноизследователско сътрудничество.

ПОРТУГАЛИЯBRPT20140106001
Фирма, специализирана в търговия с риба и морски продукти (пресни и замразени), търси нови доставчици на тези продукти (напр. риба, мекотели и скариди).

ПОРТУГАЛИЯBOPT20130812004
Фирма, специализирана в консултации по управление на гаражи / работилници и продажба на части и аксесоари за автомобили, а също и в търговията с тези продукти, търси предприятия, които са заинтересовани от придобиване на част или цялата компания.

РУМЪНИЯBORO20150127002
Фирма специализирана в производството на флагове / знамена желае да сключи споразумения за производство или да стане подизпълнител. Фирмата произвежда всякакви видове флагове: за политически партии, за футболни отбори, външни флагове устойчиви на атмосферните условия, флагове за автомобили и др.

СЛОВЕНИЯBOSI20141209001
Производител на осветителни тела търси партньори, които да действат като търговски посредници (дистрибутори, агенти) за продуктите им в сферата на индустриалното, офис, улично и пътно осветление. Освен това, фирмата търси други компании, които: могат да участват в публични и частни търгове за осветление; които са електрически монтажници за продуктите; както и фирми за поддръжка на сградни електрически инсталации.

СЛОВЕНИЯBOSI20140909011
Производител на плодови напитки, търси дистрибутори или подизпълнители с опит в същата сфера на дейност. Фирмата предлага споразумение за подизпълнителска или дистрибуционна дейност.

СЛОВЕНИЯBOSI20140909016
Фирма, занимаваща се с панели за хранително-вкусовата промишленост, търси подизпълнители или дистрибутори. Фирмата предлага споразумение за подизпълнителска или дистрибуционна дейност.

СЛОВЕНИЯBOSI20140909022
Производител на оборудване за автоматизация на транспортни и асансьорни системи в промишлеността, търси дистрибутори. Фирмата желае да си сътрудничи с партньори под формата на споразумение за дистрибуция.

СЛОВЕНИЯBOSI20140909017
Фирма, коятосе занимава с отглеждане на зърнени култури (с изключение на ориз), бобови култури и маслодайни семена търси надежден дистрибутор активен в хранително-вкусовата промишленост. Фирмата еспециализирана в производство на зърно и масло от рапица, отглеждане и угояване на животни.

ТУРЦИЯBOTR20150129001
Производител на гъвкави опаковки, търси партньор за дистрибуция или агент в Европа за своите продукти, особено в хранително-вкусовата промишленост. Фирмата предлагаротогравюра, флексопечат,и ламиниране със и без разтворители.Производствения завод е разположен в Истанбул. Те работят със световна мрежа от търговски агенти и търговски агенции и търсят партньори в Европа, които биха могли да предоставят услуги за продажба на продуктите, особено за хранителни приложения.Фирмата предлага огромен асортимент от всички размери опаковки, за да отговори на всички изисквания за гъвкави синтетични опаковки.

ТУРЦИЯBOTR20141212004
Фирма, специализирана в производство на корабно оборудване, продажба на идустриален газ, производство на стоманени решетки и части за машини, стоманени конструкции и продажба на технически хардуер, търси дистрибутори в Европа.

ХОЛАНДИЯBONL20141212002
Производител на различни типове гаражни врати (порти), системи за контрол на достъпа на автомобили търси партньори за продажби, поддръжка и сервизна дейност на база търговско споразумение.Компанията предлага продукти за затвори, банки и т.н. (с акцент върху сигурността), както и за паркинги, луксозни вили и частни / публични райони.Фирмата е пазарен лидер в Холандия, Белгия и Люксембург, и иска да разшири пазарния си дял в други страни.

ХЪРВАТИЯBOHR20141202002
Екип от индустриални проектанти и машинни инженери предлага своите услуги за създаване на продуктов дизайн. Екипът създава уникални дизайнерски продукти и организира производството и тестването на функционални прототипи. Услугата се предлага на всички фирми, които са на пазара и продуктите им изискват определен дизайн, напр. производители на мебели, печки, различни функционални продукти, коли. Екипът се интересува от споразумение за аутсорсинг, споразумение за услуги или подизпълнение.

ХЪРВАТИЯ20130109008 BO
Фирма, собственик на извор с натурална вода, предлага партньорство за създаване на съвместно предприятие и/или възможност за продажба/придобиване на цялата фирма или част от нея.

ХЪРВАТИЯBOHR20141214002
Производител на дървени мебели и играчки (във фирмата работят хора с увреждания, което е политика на фирмата), търси дистрибутори на своите продукти и предлага услугите си като подизпълнител за производство на дървени елементи и продукти  за производители на мебели.