Обучение „Хоризонт 2020: Работна програма 2016-2017″ – гр. Варна

Обучение „Хоризонт 2020: Работна програма 2016-2017″ – гр. Варна, 20 Май 2015Тема: Хоризонт 2020 – всичко „под една шапка“: Инструмент за МСП, пилотна програма Бърз достъп до иновации, програма Мария Кюри, съвместни изследователски проекти за преодоляване на обществени предизвикателства (медицина, транспорт, храни, енергетика, климат, общества, сигурност), Европейски изследователски съвет –инициатива за насърчаване и финансиране на изследвания и иновации с общ бюджет 79 млрд. Имат ли българските организации място в нея? Станете част от нашата инициатива да бъдем подготвени за предстоящите 2 години чрез представяне на Работната програма за 2016 и 2017 година. Семинарите са предназначени за представители на МСП, големи предприятия, университети, институти и НПО специализирани във всяка научна област, които имат желание да добият познания как успешно да кандидатстват и/или да се включат в консорциум в Хоризонт 2020. Това е първият в България семинар, насочен към новия двугодишен период на директно финансиране от Брюксел за изследвания и новации. Ще преминем както основите на програма Хоризонт 2020 за тези, които тепърва навлизат в тематиката, така и през детайли, добри практики и специфики на апликационните форми. Подробно ще разгледаме конкретни възможности, представени в програмата. Всеки участник ще получи чернова на РП 2016-2017 с цел да се запознае и започне подготовка за това, което ни предстои. Ще бъдат представени примери, изцяло базирани на одобрени проекти и получена обратна връзка от ЕК.

 

След обучението ще знаете:

-Основните характеристики и направления на Хоризонт 2020
-Къде може да участвате с проект-Как може да се включите в консорциум
-Какво представлява и какво финансира Инструмент за МСП и БДИ, особености
-Как да повишите успеваемостта на вашите проектни предложения
-Какви други възможности има в Хоризонт 2020 през втората година на изпълнение
-Какви са тенденциите за проектно финансиране за изследвания и иновации в Европа за 2016-2017

След обучението ще можете:

-Свободно да разглеждате покани за проектни предложения и лесно да се ориентирате в средата на Хоризонт 2020
-Да регистрирате организацията си в регистрите на програмата
-Да намирате лесно референтни документи относно поканите, които ви интересуват
-Да боравите с онлайн платформата за подаване на проектни предложения
-Да формулирате подходяща идея и да разпишете конкурентен проект по Хоризонт 2020

 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СВАЛЕТЕ ОТ ТУК:

ПОКАНА

ПРОГРАМА

КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 19 МАЙ