Бизнес оферти Април 2014

Бизнес оферти Април 2014

1. BORO20140325002 Румънски производител на различни видове мебели търси чуждестранни дистрибутори за своите продукти в страни от ЕС.

2. BOBG20140307001 Българска фирма, специализирана в леене под налягане на пластмаси, търси дистрибутори на своите продукти, партньори за съвместно предприятие или подизпълнение.

3. 20130222010 BO Гръцка компания активна в инженерното консултиране (специализирана в кадастралната геодезия), предлага аутсорсинг дейности (по-специално в рамките на контекста на обществена поръчка / договор) за фирми / организации (особено на Балканите), изискващи подобни специализирани услуги. Компанията също така предлага своя опит за споразумения за съвместно предприятие за проектирането, разработването и изпълнението на проекти по градоустройствено планиране, както и за осъществяване на общи проекти в кадастралната геодезия / топографски услуги.

4. 20130403019 BO Гръцка бизнес консултантска компания, специализирана в предоставянето на научни изследвания и бизнес одиторски услуги (по-специално по отношение на социалната икономика и социалното въздействие), предлага аутсорсинг / подизпълнителски дейности на предприятия в страни от ЕС и балканските, изискващи нейните специфични услуги. Например, гръцката фирма може да изпълнява социално счетоводство и одит, както и оценка на социалното въздействие на дадена компания. Тя е преимуществено насочена към стартиращи фирми и социални предприятия.

5. 20130125020 BO Гръцка компания активна в консултации за развитие на бизнеса, специализирана в предоставянето на услуги за навлизане на пазара, търси търговски посреднически услуги (представителство). Компанията също така предлага подизпълнение / аутсорсинг дейности, например, извършване на одити на качеството на трети страни от името на международни компании към гръцките им доставчици.

6. 20121220097 Немска фирма, специализирана в безконтактно измерване на скорост, дължина, разстояние, позиция, ширина и цвят търси прекупвачи и дистрибутори.

7. 20130404032 BO Гръцка фирма, специализирана в доставка на различни хранителни продукти и напитки (сладолед, кисело мляко, шербет, закуски, бисквити, топли и студени напитки), както и машини за приготвяне на напитки и дозатори, консумативи за еднократна употреба при кетъринг, по-специално за ХоРеКа сектора, предлага своите продукти за комерсиализация на пазара на ЕС, както и балканските страни, Норвегия и САЩ. Фирмата се интересува и в предлагането на франчайз споразумение с цел чуждестранния партньор, да създаде подобно предприятие.

8. 20120906009 Гръцка компания, работеща в сектора на храните и напитките и специализирана в производство на традиционни мезета и продукти от нар търси търговски партньори в ЕС и извън ЕС (Русия, Украйна, Норвегия, Швейцария, Сърбия, САЩ, Япония, Китай), желаещи да действат като представители и дистрибутори.

9. 20110523007 BO Полски производител на дървени мебели за деца, търси дистрибутори и оферти за подизпълнение.

10. 20091207032 BO Турска фирма, специализирана в автоматизация и производство на софтуер, климатични системи за текстилната промишленост и производство на текстилни машини, търси търговски посредник и съвместно предприятие и възможности за съвместно производство.

11. BONL20140407001 Холандска компания предлага екологично чисти почистващи продукти на база на добрите бактерии. Тяхната почистваща линия се състои от продукти, които са безопасни и могат да бъдат използвани за целите на биологическото почистване. Биологичните съставки гарантират допълнителна линия на атака за по-дълъг период от време. Продуктите са категоризирани като микробиологични средства за почистване. Те търсят партньори, които са готови да разпространяват техния асортимент от продукти.

12. 20090708014 BR Полски дистрибутор на плодове и зеленчуци от цял свят търси доставчици на висококачествени продукти в европейските страни.

13. BOPL20140129001 Полска фирма предлага пълна гама от услуги и решения, свързани с управлението на документи, масова поща, управление на входяща и изходяща кореспонденция. Фирмата търси партньори, които биха искали да възлагат (аутсорсинг) посочените по-горе услуги на полската компания.

14. BRIT20131210006 Опитна и сертифицирана италианска компания, специализирана в много области на строителство свързано с енергийна ефективност (покривни и изолационни работи, слънчеви и вятърни електроцентрали, отоплителни и охладителни системи, дървени къщи) и в третирането на азбест, предлага дистрибуторски услуги за италианския пазар.

15. BOHR20140407001 Хърватски производител на метални конструкции, експерт в рязане на метал с лазер и плазма, който също предоставя услуги като заваряване, огъване и монтаж търси съвместно предприятие или споразумение за подизпълнение.

16. BOES20140331001 Испанска семейна фирма, чиято основна дейност включва преработка и пакетиране на 100% натурален пчелен мед и други пчелни продукти, като прашец, пчелен восък и прополис търси агенти или дистрибутори.

17. 20100713016 BO Полска компания е специализирана в производството на морски дарове и особено ръчно белени кафяви скариди. Полската компания желае да установи дългосрочно сътрудничество под формата на споразумения за дистрибуция. Освен това компанията предлага своите услуги и опит на производители, които искат да възложат част от работния процес.

18. 20100706040 BO Полски производител на хранителни продукти от херинга иска да продаде част от компанията и / или да създаде съвместно предприятие с чуждестранен партньор. Алтернативно, полската компания може да действа като подизпълнител за чуждестранни производители на хранителни продукти. Придобиване на фирмата, съвместно предприятие, и подизпълнителски договори са търсени и предлагани.

19. 20110601030 BO Полска фирма предлага услуги в проектиране, разработка и прилагане на ИТ решения за бизнеса. Полската фирма желае да бъде подизпълнител за чуждестранен партньор, с цел да установи дългосрочно сътрудничество.

20. 20130318038 BO Компания от Северозападна Полша е специализирана в услуги по CNC обработване, проектиране, производство на прототипи и подготовка на пълна техническа документация. Фирмата предлага подизпълнителски услуги. Също така желае да започне сътрудничество с европейски дистрибутори на метални части, така че дългосрочни съвместни предприятия също са търсени и предлагани.

21. 20130121004 BR Компания от Северозападна Полша работи в областта на CNC машинна обработка на части от двигатели за морската индустрия, технологично оборудване, мебелни компоненти и строителни елементи. Компанията търси споразумения за съвместно производство с подобни фирми.

22. 20091202018 BO Фирма от Полша, специализирана в услуги за печат и визуална реклама желае да бъде подизпълнител за чуждестранен партньор. Фирмата желае да започне дългосрочно сътрудничество под формата на споразумения за подизпълнение и услуги.

23. 20090924002 BO Полска компания е водещ производител на прозорци и врати от пластмаса и PVC (поливинил хлорид). Компанията търси бизнес партньори в страните от Централна и Източна Европа и е отворена да бъде подизпълнител за чуждестранен партньор. Подизпълнение и дистрибуторски услуги са търсени и предлагани.

24. 20111028014 BO Подразделение на международна компания, работещо в Северозападна Полша е специализирано в мобилните решения и разработването на софтуер за мобилни и вградени устройства желае да установи дългосрочно сътрудничество като подизпълнител.

25. 20110704016 BO Фирма от Северозападна Полша, специализирана в строителни услуги и в 3D лазерно рязане на неръждаема стомана, алуминий и въглеродна стомана предлага своите подизпълнителски услуги под формата на дългосрочно сътрудничество.

26. 20110905007 BO Фирма от Северозападна Полша е лидер в изграждането на къщи от дървен материал в продължение на 28 години. Тя е единствената компания в Полша за производство на 4-етажни дървени къщи и предлага широка гама от изделия от дървен материал и услуги. Търсят се споразумения за подизпълнение и дистрибуция.

27. 20111107014 BO Полска ИТ компания предлага изработен по поръчка софтуер, проекти за графичен дизайн, консултиране и услуги по администриране на система, както и софтуер за отдалечен достъп за домашна и бизнес мрежа. Компанията търси дългосрочни партньорства под формата на съвместни предприятия и подизпълнение.

28. 20120316003 BO Фирма от Северозападна Полша предлага разсад на изключително бързо растящи енергийни дървета, които могат да се използват за производство на биомаса, пелети и стърготини. Дърветата също се използват за рехабилитация на почвата и подобряване на вода и почва повредени от интензивна човешка дейност. Компанията търси търговски споразумения и дългосрочни съвместни предприятия.

29. 20111109006 BO Полски производител на строителни химични материали предлага широка гама от строителни услуги и продукти, като например: фотокаталитични бои, пигменти, мазилки и цимент. Компанията търси дългосрочно сътрудничество и дистрибутори. Търсят се споразумения за съвместни предприятия и търговски споразумения.

30. 20111123021 BO Полска фирма е специализирана в обслужването и производството на оборудване за промишлена автоматизация за морска автоматизация, както и за други области, където е необходимо използване на системи за автоматично управление и / или сигнализационни системи. Фирмата предлага подизпълнение.

31. 20120801014 BO Фирма от Северозападна Полша работи в областта на сценичното осветление, главно в LED технология, светлинни ефекти и аксесоари. Тя се интересува от разпространение на своите продукти към чуждестранни партньори. Фирмата желае да установи дългосрочно сътрудничество с чуждестранни партньори под формата на съвместни предприятия и търси споразумения за дистрибуторски услуги.

32. BOBE20140318001 Дигитална агенция от Брюксел, която е натрупала солиден опит във филмови и 3D решения предлага своите услуги за реализация на дигитални творчески произведения, за интерактивни комуникационни кампании или за реклама. Фирмата търси различни търговски партньорства с компании в Европа, работещи в творческия сектор: филми, реклами, дизайн, музика, игри.

33. 20130228033 Немска фирма, работеща в областта на съоръжения за водоснабдяване за подобряване на качеството на водата търси търговски посредник (агент, представител, дистрибутор).

34. 20110830016 BO Фирма от Северозападна Полша се занимава със стоманени конструкции и строителство. Компанията иска да доставя своите стоманени конструкции за машини на партньорите и е готова да бъде дългосрочен подизпълнител. Компанията търси споразумения за услуги и предлага подизпълнение.

35. 20120207004 BO Полска компания е добре известен износител и вносител на играчки и игри. Компанията работи в сътрудничество с търговци на едро, вериги от магазини, търговски вериги, супер и хипермаркети, традиционни магазини за играчки и електронни магазини. В момента компанията иска да разшири своя обхват, за да изнася своите продукти към всички европейски страни, както и да внася стоки от всички краища на света, за да ги продава и за по-нататъшна дистрибуция. Търсят се дистрибуторски услуги и дългосрочни съвместни предприятия.

36. BRBE20140325001 Белгийска компания, специализирана в обработка на вода, търси компании могат да произвеждат два вида правоъгълни легени / резервоари, чиито размери са: 3,5 х 2,5 м; дълбочина 60 и 100 см. Тези легени / резервоари ще бъдат заравяни за съхранение на вода и филтриращ субстрат. Те трябва да могат да лягат един върху друг, за надежден транспорт. Компанията търси подизпълнители за производството.

37. 20090211021 Френска фирма, специализирана в производството на натурална минерална вода, естествено газирана търси дистрибутори във всички европейски страни.

38. 20101118037 Френски дистрибутор на електрически материали, специализиран в областта на осветлението търси производители на продукти за осветление, за да дистрибутират техните продукти във Франция.

39. 20101228084 BO Испанска фирма, специализирана в производството и дистрибуцията на продукти пекарски изделия и сладкарски изделия търси партньори в Европейския съюз, Сирия и Израел, за да създаде съвместно предприятие в тези страни, за да въведе своите продукти в тези страни. Фирмата предлага своите продукти, на партньори, които могат да допринесат за съвместното предприятие с техните знания, канали за дистрибуция и т.н.

40. BOCZ20140212001 Чешка фирма за производство на леки композитни негорими (пожароустойчиви) керемиди търси дистрибутори.

41. BONL20140408003 Холандска компания предлага различни видове Холандско уиски, малц и ликьори. Компанията търси нови дистрибутори или агенти в страни по целия свят.

42. BOUK20140403002 Капаците на отводнителни шахти са много тежки и трудни за отваряне причинявайки вреда на обкръжаващата среда и здравето на работниците. Малка компания от Великобритания е патентовала и успешно стартира нов дизайн, при който няма нужда от повдигане, с което премахва се риска от нараняване. Търсят се дистрибутори в и извън ЕС.

43. BOJP20140401001 Японски производител на ножове за промишлени и битови нужди търси дистрибутори в ЕС.

44. BOTR20140401001 Турска фирма чиито основни продукти са агенти за предотвратяване на гънки, довършителни материали като омекотители и технологични добавки, оптически избелители, агенти за премахване на петна търси дистрибутори.

45. BOUK20140328003 Фирма от Великобритания проектира и произвежда електронни устройства за отдалечени обекти и е произвела GPRS (General Packet Radio System) 2 мегапикселова камера система с ниска мощност. Търсят се дистрибутори, които имат опит в продажбата на съответните пазари, като например дистанционно наблюдение на обекти, сигурност, селско стопанство или мониторинг на инфраструктура. Компанията също така ще обмисли споразумения за производство с производители, които желаят да интегрират модула на камерата в собствените си продукти.

46. BOLT20140401003 Литовска компания, специализирана в услуги по уеб разработване, предлага своите подизпълнителски дейности. Компанията е отворена за сътрудничество с всяка компания, която се нуждае от уеб разработване, разработка на уеб система, реклама или 3D моделиране.

47. BRIT20140328001 Италианска компания, базирана в Пиемонт, която работи в сектора на възобновяемите енергийни източници търси доставчици на суровини и машини особено във фотоволтаичната индустрия, хидро (особено мини-микро сектор), биомаса. Фирмата желае да намери партньори, интересуващи се от италианския пазар за споразумение за търговско представителство (брокер, представителство, не дистрибуция).

48. BOIT20140326002 Италианска пекарна специализирана, в производството на висококачествени хлебни изделия (хляб, торти, сладкарски изделия, и т.н.), търси партньори, за да направят съвместно предприятие или споразумение за франчайзинг. Компанията също търси търговски посреднически услуги, като например дистрибутори, търговци на едро и търговци на дребно, за да продават продуктите си в Бразилия, Канада, Европа, Мароко, Русия и САЩ.

49. BOIT20140324002 Италианска фирма е разработила и патентовала подобрена балистично защито яке / жилетка и панталон. Фирмата търси партньори за дистрибуция на тези продукти. Потенциалните партньори трябва да имат контакти в полицейския и военния сектор. Всяка област, която изисква защита срещу наранявания от нож може също да бъде взета предвид.

50. BOFR20140321001 Френска математическа, статистическа, и биостатистическа фирма, специализирана в експертизата, анализът и валоризация на данни в здравеопазването, индустрията и сектора на услугите предлага подизпълнителски услуги. Фирмата участва в научноизследователски и развойни, производствени и маркетингови проучвания и проекти.

51. BOFR20140312003 Френска фирма, специализирана в оценяването на устното владеене на език (френски, немски и английски) в контекста на набирането на персонал предлага подизпълнение на фирми или европейски агенции за подбор, които се нуждаят от оценка на езиковите възможности на кандидати за работа.

52. BOJP20140325001 Японски производител на органични пигменти, цветни мастила и пигменти използвани за материали за батерии търси търговски представител от ЕС в секторите печат, мастилено-струен печат, канцеларски материали или батерии.

53. BRUK20140321002 Компания от Великобритания търси производители и доставчици на златни бижута. Компанията предлага да внася продуктите за Обединеното кралство като търговец на едро и да бъде дистрибутор. Компанията главно се интересува от гривни, обици, колиета и пръстени. Компанията също търси потенциални възможности за споразумения за производство.

54. BOUK20140319002 Водещ производител на акустични преобразуватели от Великобритания предлага услугите си като производител и подизпълнител.

55. BOUK20140319001 Компания от Великобритания е специализирана в доставката на автомобилни масла, металообработващи течности, индустриални масла и смазочно-охлаждащи масла търси дистрибутори и търговски агенти.

56. BOSE20130909002 Шведска компания в сектора аксесоари за строителството търси дистрибутори и големи търговски вериги в Европа и САЩ.

57. BOUK20140318002 Водещ производител на акустични преобразуватели от Великобритания търси дистрибутори, които да продават техните продукти на местни потребители или търговци на дребно.

58. BRUK20140317002 Компания от Великобритания търси партньори за съвместно предприятие, за да си сътрудничат в проекти за здравно консултиране.

59. BOIT20140317001 Италианска фирма, специализирана в проектирането и производството на електронни решения за системи за управление на енергия (например решения за измерване на енергия и анализ на качеството на енергията) търси агенти и дистрибутори, за да продава своите продукти, както и OEM партньори.

60. BORO20140313003 Румънска фирма, специализирана в производството на продукти от дърво, като стълби, врати, дограма, щори търси дистрибутори на европейския пазар и е отворена да действа като подизпълнител на производителите на такива стоки.

61. BODE20140305001 Немско МСП, с основна дейност в третирането на маслени утайки, използвани масла, маслени / водни емулсии, търси търговски посреднически услуги. В замяна на това компанията може да бъде представител или дистрибутор на технологии и компоненти на партньора.

62. BOHU20140225002 Унгарска семейна компания, която се занимава с добавки за храна за животни е специализирана в производството на земеделски продукти в областта на растениевъдството и животновъдството. Фирмата търси бизнес партньори, търговски посреднически услуги и дистрибутори за своите нови продукти за навлизане на нови пазари.

63. BORO20140224001 Румънска компания за производство на мебели по поръчка за дома, офиси и магазини, търси агенти и дистрибутори от ЕС, които имат опит във внос / износ дейности и притежават верига от магазини или работят в сектора на интериорния дизайн.

64. BORS20140212001 Малка сръбска фирма се занимава с органично хранене на растенията (семена, домашни и градински растения) през листата. Продуктите в повечето случаи са в състояние да увеличат добива с около 20% след пълно адаптиране в процеса на отглеждане на растенията. Продуктите са напълно екологични. Фирмата търси партньор за дистрибуция на тези органични продукти.

65. 20120323018 BO МСП от Северна Швеция е разработило количка за багаж за използване на летищата с множество места за деца. Количката ще реши много проблеми, свързани с движението на големи семейства с багаж и деца из летищата. Фирмата търси търговски партньори за да продава продукта и да го представя на нови пазари. Също така се интересува от съвместни предприятия.

66. 20130604050 Полска фирма, специализирана в търговски услуги и дистрибуция на хранителни и химически продукти предлага своите услуги на фирмите, които биха желали да въведат своите хранителни продукти на полския пазар.

67. 20120312008 Немско МСП активно в разработването и производството на продукти за грижа за кожата за професионални приложения, търси партньори за дистрибуция.

68. 20120312009 Немско МСП, активно в разработването, производството, съхранението, дозиране и опаковане на козметика предлага своите услуги на производители на козметика и продукти за грижа за кожата като аутсорсинг партньор и подизпълнител.

69. 20130221043 BR Шведска компания, специализирана в проектиране, разработка и дистрибуция на алуминиеви профили и компоненти на шведския пазар търси доставчици на алуминиеви пръти и профили в Източна Европа, т.е. Хърватска, Румъния, Словения, България и Унгария.

70. 20130103019 Японска счетоводна компания предлага своите услуги на фирми от ЕС, работещи в Япония, които търсят гъвкави и професионални услуги.

71. 20110519016 Шведска фирма, специализирана в спасително оборудване търси дистрибутори.

72. 20130607024 BR Полска фирма, специализирана в производството на дограма търси компании, заинтересовани в съвместно предприятие и / или съвместно производство.

73. 20130607024 BO Полска фирма, специализирана в производството на дограма предлага производство на прозорци по желание на клиента с нестандартни размери и форми. Фирмата предлага своите услуги като подизпълнител и търси търговски посредници: дистрибутори, представители и агенти.

74. 20130606046 BR Хърватска компания, специализирана в търговия на едро и дребно на продукти за маникюр, педикюр и гел нокти, както и предоставяне на тези услуги (маникюр, педикюр и т.н.) предлага търговско-посреднически услуги (представителство и дистрибуция). Компанията също така търси франчайз партньорство и съвместно предприятие.

75. 20130607045 Испанска фирма предлага своите специализирани услуги като акцизи / специални данъчни консултации за съответствие с испанския пазар.

76. 20130612006 BR Италиански фотограф на свободна практика, специализиран в областта на модата и интериора, търси търговски услуги и предлага подизпълнителски дейности в цяла Европа.

77. 20120426036 BO Италианска фирма, специализирана в обработка на повърхностите на метални и пластмасови части с приложение в различни технологии, търси подизпълнение и се интересува от създаване на споразумения за съвместно производство.

78. BOGR20130809001 Гръцко МСП е производител и доставчик на специални тръбни продукти. Компанията предлага тръби от въглеродна стомана, неръждаема стомана, стоманени сплави, цветни метали и специални сплави. Те също така предлагат широка гама от услуги с добавена стойност, както и разработване на продукти и инженеринг съдействие. Фирмата търси сътрудничество с производители на котли.

79. 20130604037 BO Чешки производител на пластмасови изделия за дома и градината (градински кутии, саксии за цветя, поставки за саксии за тераса и т.н.) предлага подизпълнение.

80. 20120720024 BO Италианска фирма, занимаваща се с производство и продажба на технически каучукови части, гумено-метални изделия, търси търговско-посреднически услуги (агент, представител, дистрибутор) в цяла Европа.

81. 20120720027 BO Италианска фирма за производство на граждански и промишлени електрически системи, търси търговски посреднически услуги (агент, представител, дистрибутор) в Австрия, България, Румъния, Словения, Хърватия, Египет, Швейцария.

82. 20130618045 BO Италианска фирма, специализирана в производство на специални машини за тръби, търси партньори за търговско-посреднически услуги и съвместно предприятие. Машините включват хидравлично задвижвани машини, които могат да извършват следните операции върху метална тръба – щанцоване, формоване, изправяне, набраздяване, назъбване, огъване и рязане.

83. 20130423007 BO Италианска фирма с опит в проектирането и изграждането на специализирани металообработващи машини (машини за намотаване, рязане и т.н.) търси партньори като агенти / търговци, които да представляват оборудването в собствените си географски области и предлага своя специализиран производствен капацитет чрез подизпълнение.

84. 20130618024 Шведска компания активна в декорация на дома и производство на текстилни изделия и мебели за дома търси партньор, който да действа като подизпълнител. Партньорът трябва да бъде в състояние да шие нетъкан текстил. Партньорът също трябва да бъде в състояние да отпечатва логото на шведската компания на продуктите.

85. BOUK20140401003 Компания от Обединеното кралство е разработила гама от качествени продукти за бръснене и грижа за кожата. Продуктите за бръснене са международно известни, но фирмата желае да се разшири. Търсят се партньори за дистрибуция във всички страни.

86. BOBE20140402001 Белгийска компания, действаща в областта на бижута, мода и луксозни стоки търси дистрибутори, агенти или представители. Компанията предлага широка гама от фини бижута, вдъхновени от уникални африкански символи.

87. BOUK20140401005 Английски производител на китайски палачинки и други ориенталски сладкиши търси търговци на едро и производители на храни, които произвеждат готови храни за веригите супермаркети и ресторанти.

88. BOPT20140401002 Португалско МСП е разработило уеб платформа, която предлага на потребителите безплатен инструмент за управление на колкото се може повече процеси за покупки, , чрез така наречения процес на обратен търг. Платформата е онлайн на португалски, а също и на английски език. Компанията търси партньори за разработване на търговска дейност във всяка европейска страна, с цел да се разработи широк пазар за широк спектър от услуги.

89. BOBE20140319002 Белгийска фирма, която е специализирана в обработката на сладководни перли в бижута (колиета, обеци) търси дистрибутори (бижутери, търговци на едро на бижута), които желаят да въведат продуктите на техните местни пазари и търговски посредници, които искат да представляват фирмата в техните страни.

90. BOBE20140321001 Белгийски производител на високо ефективна, CE одобрена и патентована малка система за пречистване на отпадъчни води търси бизнес / дистрибуторски партньори във всички европейски страни извън Белгия. Те също се интересуват от лицензиране на системата за третиране на отпадъчни води.

91. BOBE20140130001 Белгийска фирма, специализирана във високо качествен мулти-цветен планински мед, който произхожда от района на Балканите, търси дистрибутори. Фокусът на фирмата е износ и дистрибуция на мед.

92. BODE20140114002 Иновативен немски производител на хардуерни и софтуерни решения за управление на автомобилния парк в областта на транспорта и логистиката търси дистрибуторски партньори от тези сектори в Северна и Източна Европа. Потенциалните партньори се очаква да препродават продуктите, и да предоставят консултации и услуги. Германската компания също е заинтересована от подизпълнение на услугите си и създаване на съвместно предприятие.

93. BOHU20140103003 Унгарска фирма произвежда защитни ръкавици и чорапи. Основните пазари са производство на електроника, лампи, автомобилната промишленост и доставчици на строителната индустрия. Фирмата търси търговски дистрибутори.

94. 20121219031 Агенция за реклама и дизайн от Испания, предлага своя опит и познания за местния пазар на фирми, заинтересовани от навлизане на испанския пазар.

95. BOHU20131218005 Унгарска компания, специализирана в демонтаж, обезвреждане, рециклиране и търговия на електронни отпадъци търси фирми за събиране и съхранение на електронни отпадъци за съвместно производство или договор за услуги в Европа, САЩ и Канада.

96. BOPL20131202005 Полска компания предлага комплексни строителни услуги, като например обновяване и подреждане на офис площи, търговски площи и обществени съоръжения. Компанията търси известни и опитни партньори от секторите строителство, дизайн и архитектура, които се интересуват от споразумение за придобиване (изкупуване).

97. 20111215063 Италианска компания, активна в производството на висококачествени и ръчно изработени високоговорители, търси търговски партньори, занимаващи се с дистрибуция на такива продукти.

98. BOIT20131213002 Италианска фирма, специализирана в производство и търговия на студено пресован зехтин, десертно грозде, цитрусови плодове, търси търговски посреднически услуги, предимно дистрибутори и споразумения за съвместно предприятие.

99. BRPL20131213001 Полска компания е специализирана в създаването на модерни приложения и интернет инструменти, базирани на 3D технологията, използвани в такива области като мода, дизайн или интериорен дизайн. Те са разработили 3D технология, за поставяне на дрехи на човешки модели в онлайн магазини. Те търсят партньори, интересуващи се от съфинансиране на сайта, свързан с тази 3D технология.

100. BOIT20131209001 Италианска фирма, специализирана в изграждане и поддръжка на недвижими имоти, строителни конструкции и пътища, както и в рециклирането на материали, търси партньори за дистрибуция или партньори за съвместно предприятие.

101. BOIT20131209003 Италианска фирма е специализирана в производство и търговия на студено пресован зехтин и бадеми. Фирмата се намира в щедра земя, богата на слънце, култура, история и традиции, които се прехвърлят в аромата на нейните продукти. Тази компания, търси търговски посреднически услуги, предимно дистрибутори.

102. 20110729003 BO Компания от Северозападна Полша произвежда салати от зеленчуци, месо и херинга и други рибни и месни продукти. Фирмата желае да установи сътрудничество с голяма верига магазини и местни дистрибутори (търговци на едро) за да въведе нейните продукти на чужди пазари. Фирмата желае да установи дългосрочно сътрудничество посредством съвместно предприятие и споразумения за дистрибуция.

103. 20121129033 Унгарски дистрибутор предлага търговско-посреднически услуги предимно за страни от ЕС (дистрибутори, представители, или агенти) за продукти за здравето и органична храна, натурална козметика, продукти за ароматерапия, хранителни добавки и медицински изделия.

104. BOES20131128001 Испанска фирма, специализирана в производството на еластични и твърди текстилни ленти за дрехи, като например женско и мъжко бельо, ортопедични изделия и обувки, търси европейски партньор, за предпочитане търговски представител или дистрибутор, който може да помогне да се въведат продуктите в други европейски страни.

105. 20120522046 Унгарска компания, специализирана в областта на софтуерно консултиране и model-driven software development се интересува от сътрудничество с фирми, които търсят софтуерни решения в силно достъпни, мобилни или вградени среди или предприятия, които търсят подизпълнители за проекти за разработка на софтуер. Фирмата предлага подизпълнителска дейност.

106. 20121009026 Унгарска компания, специализирана в производство на дълбоко замразен немски житен сок, търси търговски посреднически партньори (агент, представител или дистрибутор).

107. BOMK20130923001 Македонска фирма, специализирана в дигиталния печат (плакати, брошури, книги и т.н.) предлага аутсорсинг и подизпълнителски услуги на чужди фирми.

108. 20120410030 BO Немска фирма, специализирана в системи за контрол на прах и миризми, насочени към химическата, фармацевтичната, хранително-вкусовата промишленост и напитки, тютюневата и други индустрии, търси партньори за дистрибуция във всички европейски страни.

109. 20090318040 Френска компания, която произвежда кисели млека и млечни десерти търси търговци на едро, за да разпространява своите продукти. Производството се извършва в съответствие с традиционните методи за запазване на аромата на селскостопански продукти.

110. 20121010056 BO Унгарска компания, специализирана в търговията с традиционни месни продукти, търси дистрибутори, търговци на едро и търговци на дребно, а също така предлага услугите си като дистрибутор на месни продукти.

111. 20100201055 BO Френска фирма, специализирана в събиране на данни, софтуер за анализ и докладване за научно-изследователска дейност във фармакологията търси дистрибутори и други биотехнологични компании, желаещи да използват тези продукти или заинтересовани от съвместно предприятие.

112. 20120605057 BR Френска фирма, тясно специализирана в производството на ферментационни единици (анаеробни биореактори) за производство на биогаз, предлага услугите си като подизпълнител. Френската компания е отворена и за размяна на акции.

113. 20130517031 BO Италианска фирма, която се занимава с медицински устройства търси споразумения за придобиване, или търговски и дистрибуторски споразумения за своето неинвазивно, електро медицинско устройство за диагностика на туморни твърди патологии.

114. BOTR20140415001 Турска фирма, която е специализирана в аромати и вкусове предлага подизпълнение. Продуктите на компанията се използват в производството на продукти за лична хигиена, производството на парфюмерия, производство на продукти за грижа за дома, производство на продукти за грижа за обувки, производство на освежители за въздух и т.н. Вкусовите продукти на компанията се използват в пакетирани храни.

115. BOGR20140415001 Гръцки производител на вино от района на Мантинея търси агенти или дистрибутори на бели, червени и розе вина за европейския пазар.

116. BOPL20140408002 Полско МСП със седалище в Обединеното кралство е специализирано в производството, доставките и търговията с дълбоко замразени плодове и зеленчуци. Фирмата търси дистрибутори.

117. 20110211027 BO Сръбска компания, специализирана в производството на трикотажни платове, като анцузи, тениски, блузи и т.н., търси дистрибутори на своите продукти, потенциално франчайз производство, съвместно предприятие, съвместно производство и подизпълнение / аутсорсинг дейности.

118. 20111227007 Испанска фирма, специализирана в дистрибуцията на хранителни добавки предлага своите дистрибуторски услуги за подобни продукти на испанския пазар.

119. 20130122010 Словенска компания, занимаваща се с услуги в сферата на човешките ресурси, особено в посредничество на работната сила, позициониране на работодатели, организиране на конференции за човешки ресурси, кариерни панаири и т.н. Фирмата работи с един от най-големите портали за заетост в Словения и предлага посреднически услуги (като агент) и подизпълнителски дейности (като подизпълнител) за фирми, които търсят служители в Словения.

120. 20121130029 Португалска компания от остров Мадейра, специализирана в производството и предлагането на пазара на продукти с алое вера, търси търговски посреднически услуги, главно чрез споразумения за търговско представителство или споразумения за дистрибуторски услуги.

121. 20121217069 Португалска компания от остров Мадейра, специализирана в областта на счетоводството, управление, регистрация на търговска марка, икономика и данъчна администрация, с богат опит в подпомагането на компании да се регистрират в Международен бизнес център на Мадейра, възползвайки се от данъчни облекчения, предлага своите услуги, чрез подизпълнение или споразумения за услуги.

122. 20121123053 Португалска компания, специализирана в производството и продажбата на твърди и меки бонбони и пакетиране на захар, търси търговски посреднически услуги, чрез споразумения за търговско представителство или споразумения за дистрибуторски услуги.

123. 20121128051 Португалска компания, разположена на остров Мадейра, специализирана в производството и дистрибуцията на напитки, търси търговски посреднически услуги, като агенти или дистрибутори, чрез споразумения за търговско представителство или споразумения за дистрибуторски услуги.

124. 20121130026 Португалска компания от остров Мадейра, специализирана в научни изследвания и технологично развитие на софтуер, мобилни приложения и уеб сайт дизайн, предлага своите услуги на външни изпълнители, чрез споразумения за подизпълнение или услуги.

125. 20110131006 BR Сръбска компания, специализирана в синтез на сложни органични молекули, активни съставки на биоциди и продукти за растителна защита, предлага търговско посредничество и съвместно производство.

126. 20120514009 Ирландски производител е проектирал и патентовал система за захващане на интериорни врати. Той предлага възможности за франчайз / лицензиране на уважавани търговци на едро / дребно на интериорни врати.

127. 20130517011 BO Кипърска фирма търси агент или търговец на едро, за да разпространява своите продукти (домакински почистващи препарати, тоалетна и кухненска хартия, салфетки за лице, подови четки и метли, почистващи гъби и т.н.).

128. 20130124016 Словенска компания, специализирана в производството на кожени изделия (дамски чанти, портфейли, колани, калъфи, малки кожени изделия и т.н.), търси търговски посредници (агенти, дистрибутори, търговци на дребно). Компанията също така предлага продукти по поръчка на клиента.

129. 20101229100 BR Сръбска компания за внос-износ и услуги в аудио / видео и решения за осветително оборудване търси партньори, за да допълни своята продуктова гама, и предлага своите услуги на производители, желаещи да продават продуктите си в Сърбия.

130. 20101227038 BO Център за научни изследвания и развитие за приложна електрохимия, нови материали и металургия търси партньори от ЕС, за да предложи своите услуги.

131. 20090914030 Турска фирма, специализирана в пъзели за предучилищно образование, а също и за деца с умствена изостаналост тренирана търси дистрибутори. С повече от 20 години опит в производството на иновативни пъзели, компанията е експерт в продажбите на пазара. Фирмата търси дистрибутори в цяла Европа, за да продава образователни пъзел игри за деца предучилищна възраст.

132. 20110606019 Португалска компания, специализирана в производството на изкуствена тревна площ за градини, спортни центрове и открити пространства (детски паркове, озеленяване), търси търговско сътрудничество, за да продължи да развива присъствието си на европейския пазар. Фирмата работи съвместно със спортни центрове, кметства, училища и архитекти, за да намери най-подходящите решения, адаптирани към различните цели на използване.

133. 20130129008 BO Словенска компания има два основни раздела: 3D Studio и археологически студио. Компанията предлага услуги в областта на културното наследство, архитектура, строителство, геология, 3D печат и промишлен дизайн. Фирмата предлага търговски посреднически услуги (като агент, представител или дистрибутор), франчайзинг, съвместни предприятия и подизпълнителски дейности (като подизпълнител).

134. 20130110018 BO Словенска фирма се занимава в областта на интегрирания инженеринг и строителство в Словения, и в областта на развитието и инвестирането в пазара на недвижими имоти в Словения и Хърватия (бизнес, технологични, обществени, инфраструктурни и жилищни програми). Фирмата се интересува от съвместни предприятия и сливане или замяна на акции с подобни компании.

135. 20121203026 Словенска компания, специализирана в производството на електромеханични компоненти и допълнителни услуги, търси търговски посреднически услуги (търговски представители и дистрибутори).

136. 20121107025 Словенска компания, специализирана в дистрибуцията на храни и напитки, предлага търговски посреднически услуги за производителите на хранителни продукти и дистрибуция на техните продукти във всички големи словенски мрежи за търговия на дребно.

137. 20130214030 BO Словенска компания, специализирана в напреднали софтуерни решения за промишлена автоматизация (включително машинно зрение) и други промишлени нужди, специален софтуер, пригоден за клиенти с високи технологични изисквания, софтуер, предназначен за научно-изследователска употреба, предлага подизпълнителски дейности (като подизпълнител), техническо сътрудничество за по-големи проекти, съвместно разработване на продукти или споразумения за съвместно предприятие.

138. 20100622005 BO Турска фирма, специализирана в производството на генератори търси дистрибутори от някои страни от Европа.

139. 20121016016 BO Словенска фирма предлага консултантски и логистични услуги за чуждестранни фирми. Фирмата може да предложи представителство или съдействие за установяване на местна фирма или клон в Словения и да предостави административни консултантски услуги за чуждестранни фирми: счетоводство и юридически услуги. Фирмата може да предложи помещения под наем и логистични услуги за своите клиенти. Фирмата също така желае да бъде франчайзополучател за различни продукти или услуги.

140. 20121210030 BR Словенска компания, специализирана в проектиране и производство на мебели от масивна дървесина и други продукти от масивно дърво, търси партньорство за съвместно предприятие, продажба на част от компанията, или бизнес партньор / инвеститор, който ще инвестира в увеличаването на производството и по-нататъшното разширяване на бизнеса.

141. 20121109020 Словенски производител на сачмени лагери и ролкови лагери, много видове, форми и размери търси партньори, търговски посредници (дистрибутори или представители).

142. 20130506013 Литовска компания, която е специализирана в производство на свещи, търси агенти и дистрибутори.

143. 20120719063 Португалска компания, специализирана в производството на електрически инсталации предлага да стане търговски посредник (агент, дистрибутор, представител) на технологични продукти и услуги и предлага технически услуги (подизпълнение / аутсорсинг дейности).

144. 20130203003 Английски дистрибутор на мека, гъвкава, спрей пяна изолация, която осигурява до 50% по-големи икономии на енергия в Обединеното кралство и Ирландия, търси производители на иновативни и енергийноефективни допълващи се продукти, за да разпространяват и в двата региона.

145. 20130328039 Английска компания, специализирана в областта на софтуера за водната и енергийната индустрия търси производител на умни водомери, който да интегрира техния софтуер с отворени данни.

146. 20120725035 Датска компания, специализирана в разработването и производството на захранващи блокове се интересува от разширяване на продуктовата гама. Поради тази причина компанията търси партньор, който може да достави захранващи устройства, одобрени от медицинския сектор.

147. 20121127075 BO Португалска компания, специализирана в производството и предлагането на пазара на риба и морски продукти (пресни и замразени), търси търговски посреднически услуги (предимно дистрибуция).

148. 20110719007 BO Литовски народен бижутер, за производство на различни изделия от кехлибар предлага подизпълнителски дейности.

149. 20110506008 BO Литовска компания, с дългогодишен опит в производството на сладолед, като се използват само естествени продукти и заемаща голям дял от литовския пазар предлага подизпълнителски услуги по отношение на производство на сладолед, за да отговаря на спецификациите и изискванията на клиента.

150. 20110509014 BO Литовска компания е специализирана в логистични решения, логистични услуги и спедиция (експедиция). Фирмата предлага търговско посредничество, подизпълнителски дейности и транспортни / логистични услуги.

151. 20120220001 BO Литовска компания, произвежда естествени хранителни добавки от магнезий и калий в питейна форма. Компанията може също така да предложи производство в съответствие с различните желания на чуждестранните контрагенти.

152. 20120315030 BO Литовска компания, специализирана в производството на продукти от мека пяна и играчки, които се използват в детски градини, училища и т.н., предлага подизпълнение на компании, работещи в сферата на оборудване за детски ясли и производство на играчки.

153. 20120315028 BO Литовска компания, специализирана в проектиране на кораби и подготовка на документация за корабостроенето предлага подизпълненителски услуги на фирми занимаващи се с корабостроене и проектиране на кораби.

154. 20121031001 BO Литовски производител на дървени подпори предлага подизпълнение / аутсорсинг дейности.

155. 20130116007 BO Литовска компания, специализирана в строителството на сгради, производство на дървени рамки и дървени къщи, предлага подизпълнение / аутсорсинг дейности.

156. 20130429005 BO Литовски дизайнер и производител на мебели от масивен дъб предлага подизпълнителски услуги.

157. 20130412028 BO Литовска компания, която предлага логистични услуги, предлага своите услуги по спедиция и доставка на химикали, машини и други стоки, и може да действа като дистрибутор за други компании.

158. 20100630005 Кипърска компания, предоставяща услуги в подкрепа на фирмите (секретарска подкрепа, счетоводство и т.н.), търси партньори, за да разпространяват техните услуги.

159. 20130219040 BO Словенска фирма се занимава в областта на строителството и е разработила специална система за строителство, основана на нов материал – патентован „супер-лек“ полистирол бетон. Фирмата търси търговско-посреднически услуги (агенти, представители, дистрибутори) и се интересува от съвместни предприятия.

160. BRPL20140404001 Полска компания търгуваща със селскостопанска техника втора ръка желае да стане дистрибутор. Компанията също така обмисля, продажба на нови машини и оборудване за селското стопанство.

161. 20130327053 Австрийска въздушно-транспортна фирма предлага своите транспортни услуги за стоки и хора.

162. 20130327054 Австрийски специален дистрибутор и OEM производител на продукти и решения за IT и мрежова технология търси дистрибутори и агенти.

163. 20130328009 Водещ австрийски производител на котли на дърво осигурява и инсталира автоматизирани котелни системи за приложения в промишлеността и централно отопление и търси търговски представители.

164. BOUK20140331001 Компания от югозападна Великобритания е разработила уникални продукти, които са предназначени за защита на тънка кожа от разкъсване или други наранявания. Те търсят дистрибутори и могат да предложат изключителни права на подходящите партньори.

165. 20130328005 Австрийска компания, специализирана в мокро боядисване, прахово покритие, логистика и управление на качеството търси партньори и иска да обменя ноу-хау. Те търсят търговско-посреднически услуги, както и транспортни и логистични услуги.

166. 20130327020 Австрийска компания в областта на управлението на водите, екологичен анализ и инфраструктурни проекти предлага възможности за подизпълнение / аутсорсинг.

167. BOBG20140319002 Българска компания произвежда универсални стругове и стругове с променлива скорост на шпиндела. Тя търси дистрибутори, за да продават тези продукти на нови пазари.

168. BOAT20140317001 Австрийска компания, специализирана в хипоалергенни хранителни добавки и допълнителна козметика търси партньор за дистрибуция с много добри контакти с целевите групи (лекари, фармацевти, както и хората, които работят в сферата на здравеопазването).

169. BOBG20140319003 Българска фирма предлага за дистрибуция самостоятелно разработени мултимедийни образователни игри за математика (на етап начално училище) базирани на технологията Kinect.

170. BOBG20140318001 Една от водещите български компании, специализирана в производство, монтаж и доставка на PVC и алуминиеви врати и прозорци, плъзгащи се врати, паравани против комари, както и щори за прозорци предлага производство, подизпълнение, разпространение и / или търговско споразумение.

171. BOPL20140227002 Полско МСП, работещо в областта на производството на полимерни медицински устройства за биоматериали в условия на чиста стая предлага подизпълнение или съвместно предприятие. Фирмата се занимава и с други услуги в условия на чиста стая, за всички сектори, в които се изискват ниско ниво на замърсяване и има строги разпоредби за качество.

172. BOBG20140311001 Българска фирма е специализирана в производството на бъчви, мебели, части, аксесоари, вити стълби, мебели за дома и градината и други продукти от масивна дървесина. Фирмата се интересува от дистрибуция на своите продукти в чужбина и предлага производство.

173. 20130312008 Румънска компания, активна в областта на издаването на списания и други периодични издания предлага услугите си за чуждестранни компании, работещи в областта на производството на продукти от дървен материал, чрез промоцирането им в специализирано румънско списание.

174. 20110321024 BO Малка сръбска компания, специализирана в производството на игрални филми, търси партньори за съвместна работа от ЕС, Израел, Сирия и САЩ.

175. BOLT20140307001 Литовска компания, с повече от 55 години опит в производството на оборудване за опаковане, търси търговски посредник и предлага подизпълнение / аутсорсинг дейности. Фирмата разполага със собствени производствени възможности от разработването и металообработката до крайния продукт. Предлага широка гама от автоматични машини за опаковане.

176. BOPL20140307001 Компания от Западна Полша, специализирана в прецизна обработка на метал и пластмаса, търси агенти и дистрибутори на своите продукти, както и има желание да стане подизпълнител за част от съвместни проекти.

177. 20130314031 Производител от Великобритания на рециклирани, щадящи околната среда изолационни продукти за сгради, подходящи за широк спектър от строителни проекти, търси търговски посредници (дистрибутори и търговски агенти) в България, Италия, Полша, Румъния и Турция.

178. BOLT20140305001 Опитна литовска компания, специализирана в продажбата на оригинални, не – оригинални и втора употреба авточасти, търси търговски посредник. Компанията може да предложи качествени продукти и бърза доставка.

179. 20130219024 Немско МСП, специализирано в разработването, производството и продажбата на модулни оптични системи за професионална инспекция на тръбопровод и канализации търси търговски представители и дистрибутори за своите иновативни продукти и системи по целия свят.

180. BOUK20140128001 Фирма от Великобритания е разработила нова система (машина) за кафе, която е стилна, гъвкава и лесна за използване, и предоставя перфектната чаша кафе. Системата е създадена за любителите на кафе, които искат да се насладят на качествено филтрирано кафе незабавно. Търси съвместно предприятие или лицензионни споразумения в рамките на САЩ и Европа.

181. 20130115005 Немска компания разработва, произвежда и продава крепежни елементи (поп-нитове, нит гайки, нит болтове, и др. подобни) и инструменти (инструменти за нитове на батерията, пневматични хидравлични инструменти, ръчни инструменти). Компанията търси нови партньори за дистрибуция в Европа, за да разшири своята мрежа.

182. 20130527042 BO Македонски производител на облекло, търси партньори от ЕС, Русия и балканските страни за установяване на сътрудничество. Компанията търси търговски представители, търговски агенти и дистрибутори на облекла. Компанията също така предлага подизпълнение на производителите на облекло в Европа и Русия.

183. 20130121028 BO Немска компания, действаща в областта на управлението на отпадъците, търговия на суровини, търговско представителство и дистрибуция понастоящем предлага черупки от палмови семена. Тя предлага своите услуги и търси партньори за съвместно предприятие и подизпълнение / аутсорсинг дейности.

184. 20121114041 Компания от Великобритания, специализирана във виртуални обиколки за туристически атракции и хотели желае да си партнира с маркетингови компании, които могат да популяризират техните виртуални обиколки на местните хотели, туристически атракции и т.н.

185. 20101123042 Компания от Великобритания е дистрибутор на патентован, био-разградим течен продукт, който образува прозрачен мономолекулярен слой върху повърхността на басейна, за да се намалят разходите за отопление на вода, разходите за контрол на влажността и да се гарантира по-добра хигиена. Фирмата търси дистрибутори и агенти.

186. 20130221007 BO Немска компания активна в сектора на козметичните продукти, особено в козметиката за коса, търси търговски агенти, които да разпространяват продуктите на компанията на европейския пазар. Освен това компанията предлага подизпълнителски и аутсорсинг дейности в този сектор.

187. 20101004021 Компания от Великобритания, която предоставя експертен опит за европейски фирми, които желаят да инвестират в България предлага търговски посреднически услуги.

188. 20130318035 BO Компания от Великобритания е производител, ексклузивен дистрибутор и търговец на едро на алтернативни здравни продукти, по-специално в областта на облекчаване на болката, астма и алергии, и т.н. Фирмата предлага и търси търговски посреднически услуги и се интересува от съвместно предприятие или възможности за придобиване.

189. 20130225060 Компания от Великобритания, специализирана в проектирането на сводести промишлени, търговски и селскостопански складове от стомана търси дистрибутори и монтажници.

190. 20130509004 Независими консултанти в сферата на възобновяемата енергия от Великобритания, специализирани в областта на енергоспестяващи технологии търсят фирми в тази област, които искат да навлязат на пазара на Обединеното кралство. Предлагат услуги като подизпълнител.

191. 20130127003 Компания от Великобритания, разработила екологосъобразен лак за дърво на водна основа, търгуваща в над 20 страни от Азия, Северна Америка и Австралия търси дистрибутори във всички страни от ЕС.

192. 20130204010 Компания от Великобритания за производство на водоустойчиви изолационни материали за строителния сектор и водоустойчиви изолационни строителни плоскости търси партньори (дистрибутори), които могат да продават на архитекти и проектанти.

193. 20130112002 Компания от Великобритания, специализирана в осъвършенствано, силно отразяващо фолио с ниска излъчвателна способност, което подобрява топлинната ефективност на сградите, търси дистрибутори.

194. 20130204017 Компания от Великобритания, специалисти в инфрачервената сградна термография извършва вътрешни и външни проучвания на сгради, за откриване на топлинни загуби. Те желаят да работят като подизпълнители на строителни предприемачи, доставчици на зелени продукти и енергийни консултанти.

195. 20130112003 Консултантска фирма, която е специализирана във въглеродния и екологичен отпечатък желае да работи като подизпълнител за консултантски фирми, работещи с държавни органи, мултинационални корпорации, малките и средните предприятия.

196. 20130203005 Британски производител, доставчик и монтажник на качествени дървени и стоманени огради и порти, огради с висока степен на сигурност, дървесни настилки и конни арени и конюшни, търси дистрибутори в цяла Европа.

197. 20130203001 Британска агенция за графичен дизайн, която е специализирана в производство на маркетингови комуникационни средства желае да работи като подизпълнител за производители на строителни продукти, които желаят да работят на пазара на Обединеното кралство с архитекти и проектанти.

198. 20130112004 Компания от Великобритания, която предлага широка гама от продукти за спестяване на енергия в сектора на осветлението търси дистрибутори, които работят със мениджъри на съоръжения и директно с клиенти в техния регион.

199. 20130216001 Компания от Великобритания проектира, доставя и инсталира възобновяеми енергийни продукти, както и механични и електрически услуги за битови, търговски и промишлени потребители, и публичния сектор. Тя желае да предложи своя опит като подизпълнител към специализирани фирми изпълнители.

200. 20130321010 BO Немска компания е пионер в областта на технологиите за производство на биогаз. Те проектират и произвеждат централи за биогаз, като разчитат на опита на своите инженери и монтажници. Те биха искали да намерят партньори в тази област или в общата област на „Топлофикация“ в цяла Европа за съвместни предприятия, съвместно производство или замяна на акции. Те също са заинтересовани в намирането на добри дистрибутори за своите продукти и услуги.

201. 20130417035 BO Компания от Великобритания за счетоводни услуги и данъчни консултации, търси агенти и представители, както и местни доставчици на счетоводни и банкови услуги, с цел да разшири портфолиото от услуги, като предлага подизпълнителски дейности.

202. 20130531046 BR Базирана във Великобритания компания за печат и дизайн, търси доставчици на различни продукти, свързани с графичен, уеб и интериорен дизайн и печатни услуги от ЕС.

203. 20130312003 BO Лаборатория за изследвания (Северна Германия) разработва и предлага специални тестове за анализ на продукти за бактерии, гъбички, за питейна вода, мухъл в сградите и за хигиенна безопасност на медицински изделия и фармацевтични продукти. Тя също така предоставя услуги за здравни заведения и промишлени оператори по въпросите на хигиенна безопасност и оценка на медицински устройства. Фирмата търси партньори (споразумения за лиценз / услуги, подизпълнение), които да разпространяват и прилагат нейното ноу-хау.