ЕС защитава върховенството на закона

ЕС предприема действия, за да се гарантира, че страните от ЕС съблюдават върховенството на закона, като въвежда „инструмент за предупреждение“, за да подпомогне навременното решаване на проблемите.

Вече съществуват процедури за справяне със страни, които постоянно нарушаватвърховенството на закона — правните принципи, позволяващи поддържане на основните ценности на ЕС, например гарантиране, че всички граждани са равни пред закона и че упражняването на публичната власт е законно. Като най-тежка мяркачлен 7 от Договора от Лисабон позволява на ЕС да прекрати временно правото на глас на дадена страна, ако тя систематично нарушава върховенството на закона.

Новата рамка обаче ще позволи на ЕС да влезе в диалог със страната на по-ранен етап, за да се избегне ескалация на ситуацията до такава степен. Процедурата, известна като „процедура преди прилагането на член 7“, ще бъде задействана, когато възникне заплаха от систематично нарушаване на върховенството на закона, а не при отделни нарушения.

Инструмент за предупреждение

Системата ще се състои от 3 етапа, включително и постоянен диалог между ЕС и съответната страна.

  • Етап 1: ЕС ще събере информация, за да се определи дали е налице систематична заплаха за върховенството на закона. Ако това е така, ЕС ще изтъкне своята загриженост и ще даде възможност на страната да отговори.
  • Етап 2: ако проблемите не бъдат разрешени на първия етап, ЕС публично ще отправи препоръка, посочвайки проблемите и давайки на страната срок да вземе мерки за отстраняването им.
  • Етап 3: ЕС ще наблюдава стъпките, предприети от страната. Ако страната не вземе адекватни мерки за решаване на проблемите, ЕС може да прибегне към процедурите по член 7.

Опит от миналото

В недалечното минало ЕС бе изправян пред предизвикателства по отношение на върховенството на закона няколко пъти, включително

  • през 2010 г. заради кризата с ромите във Франция, и
  • заплахите за независимостта на съдебната система по време на политическата криза в Румъния през 2012 г.

Новата рамка дава на ЕС инструмента, който му е необходим, за да се справя по-ефективно с подобни случаи.

Съобщение за медиите — рамка за опазване на върховенството на закона в ЕС

Въпроси и отговори — Бъдещите програми за правосъдие и вътрешни работи на ЕС English

Източник: http://ec.europa.eu

мар | 2014