Изменение на климата и енергетика: цели за след 2020 г.

Изменение на климата и енергетика: цели за след 2020 г.

Чрез обществена консултация ще се събират мнения във връзка с бъдещите политики на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата (2020 – 2030 г.).

ЕС вече има цели в областта на климата и енергетиката, които трябва да постигне до 2020 г. English – съкращаване на емисиите на парникови газове, намаляване на потреблението на енергия и увеличаване на дела на възобновяемата енергия.

За да се запази импулса след 2020 г. обаче, той трябва да започне процеса на консултации и обмисляне сега. Чрез предварително планиране ще се насърчат ранните инвестиции в нова инфраструктура и ще се стимулира новаторството в областта на нисковъглеродните технологии.

Комисията започва този процес с онлайн консултация English , която ще продължи до 2 юли. Можете да дадете мнението си по следните въпроси:

  • Какви трябва да са целите (и на какво равнище) в областта на климата и енергетиката за 2030 г.?
  • Как да се изготви справедлив план, в който да се вземат предвид специфичните енергийни нужди и ресурси на всяка страна от ЕС?
  • Как чрез енергийната стратегия на ЕС може да се подобри конкурентоспособността на неговата икономика?

Вашите мнения ще послужат при изготвянето на предложения за стратегия в областта на климата и енергетиката до 2030 г., които Комисията планира да представи по-късно тази година.

Предложенията ще имат за цел да се подобри настоящата стратегия и да се вземат предвид промените в енергийния микс на ЕС, икономическото положение и новите технологии.

Целите остават същите – намаляване на емисиите на парникови газове, гарантиране на енергийните доставки на ЕС и подкрепа на растежа, конкурентоспособността и създаването на работни места.

Във връзка с друга част от своята стратегия за намаляване на емисиите на парникови газове Комисията също така събира мнения DeutschEnglishfran?aisотносно начините за насърчаване на развитието на технологии за улавяне и съхранение на CO2.

Задължителните цели по отношение на възобновяемата енергия водят до растеж

Според доклад за напредъка на ЕС в разработването на възобновяеми източници на енергия English настоящата политика със задължителни цели е довела до силен растеж на сектора.

Повече домакинства и предприятия биха използвали възобновяема енергия, ако има по-малко административни формалности, възобновяемите източници на енергия са по-добре интегрирани в енергийния пазар и програмите за субсидии са по-ясни и по-стабилни.

Още за изменението на климата и енергийната ефективност English

 

фев | 2014