Устойчивата енергия в светлината на прожекторите

Устойчивата енергия в светлината на прожекторите

От 24 до 28 юни местни асоциации, предприятия, изследователски центрове, неправителствени организации и местни органи представят своите действия за насърчаване на устойчиви енергийни решения в рамките на Европейската седмица на устойчивата енергия 2013 г.

В България в рамките на седмицата на устойчивата енергия English ще се състоят около 14 прояви.

На 26 юни в Русе ще се проведе семинар English, посветен на проекта „Трансданюб“ за устойчив транспорт и туризъм по поречието на река Дунав. На проявата ще бъдат обсъдени резултатите от оценка на 9-месечното изпълнение на проекта, както и нови мерки за спестяване на енергия.

Една от проявите в София е организираният от Българска фотоволтаична асоциация (БФА) в сътрудничество с Българска ветроенергийна асоциация (БГВЕА), Български съвет за устойчиво развитие (БСУР) и др. конкурс за късометражен филм „Кратка ВЕИстория“English. Избраните видеоматериали ще бъдат представени на церемония по награждаването на 28 юни в София.

В Брюксел ще бъдат връчени награди за новаторски инициативи за устойчива енергия. Сред номинираните е проектът Energy Bits English – междумедиен проект за изготвяне на 27 кратки документални филма, онлайн игра и документация с решения за устойчиво използване на енергията. Той включва 13 партньори от 9 страни в Европа и извън нея.

Освен това в белгийската столица ще се проведат и редица конференции English , насочени към съхранението на енергия, финансирането на устойчиви енергийни решения, интелигентното измерване и алтернативните горива.

ЕС си е поставил амбициозни енергийни цели до 2020 г. като част от своята стратегия за увеличаване на растежа и заетостта. В края на следващите 7 години емисиите на парникови газове трябва да са поне с 20 % под нивата за 1990 г., 20 % от използваната енергия трябва да произлиза от възобновяеми източници, а енергийната ефективност трябва да се е повишила също с 20 %.

Източник: http://ec.europa.eu

 

фев | 2014