План за действие на ЕС за добив на възобновяема енергия от европейските морета

ЕС се стреми към разработване на надежден и сигурен източник на възобновяема енергия чрез създаването на Форум по въпросите на океанската енергия.
Европейската комисия представи план за действие за добив на повече възобновяема енергия от европейските морета и океани.
Целта на плана е подкрепа за възникващия сектор на „синя“ енергия, който включва технологии за улавяне на енергията на вълните, приливите и температурните колебания във водата, като обединява знания и опит в рамките на новия Форум по въпросите на океанската енергия.
Голям потенциал
Целта е намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и повишаване на сигурността на европейските енергийни доставки чрез установяване на стабилен източник на възобновяема енергия в региона. Той може да се използва съвместно с други източници на възобновяема енергия като вятър и слънчева енергия.
Според Европейската комисия океаните и моретата по света могат да покрият нашите настоящи и бъдещи нужди от енергия.
Съществуват обаче значителни предизвикателства пред овладяването на техния потенциал — като високи технологични разходи и сложни правила за лицензиране.
Много ползи
Форумът по въпросите на океанската енергия ще се стреми да отговори на някои от тези предизвикателства. Очаква се подкрепата за сектора на „синята“ енергия не само да предостави сигурен източник на енергия, но и да бъде от полза за околната среда и да доведе до създаване на работни места, особено в крайбрежните области, както и да генерира икономически растеж.
Съобщение за медиите — План за действие в подкрепа на разработването на „синята“ енергия

Съобщение за медиите — План за действие в подкрепа на разработването на „синята“ енергия

Въпроси и отговори — План за действие в областта на „синята“ енергия English

Океанска енергия — що е то?

 

Източник: http://ec.europa.eu

фев | 2014